Helsingin luonnontiedelukiossa järjestettiin jatkokoulutusaamupäivä, jonka aikana koulun opiskelijat kuuntelivat kaksi esitystä jatko-opintovaihtoehdoista. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen

Lukiossamme järjestettiin marraskuun alussa Jatkokoulutusaamupäivä. Tapahtuman aikana kaikki koulun opiskelijat kuulivat kaksi erilaista esitystä jatko-opintovaihtoehdoista. Esiintyjinä olivat eri alojen opiskelijat. Kullakin esiintyjällä oli kaksi 45 minuutin mittaista puheenvuoroa, joilla oli eri yleisöt. Yleisönä oli lukiomme opiskelijoita, jotka olivat saaneet valita kaksi itseään kiinnostavaa esitystä Wilmaan tehdyltä tarjottimelta. Ensimmäinen esitys oli klo 9.30 – 10.15, toinen klo 10.30 – 11.15. Välitunnin aikana lukiolaiset vaihtoivat toisen esityksen yleisöksi. Esiintyjille ja luokissa valvoville opettajille oli tarjolla aamiaista ja verkostoitumismahdollisuuksia opettajien kahvitilassa.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja ja opinto-ohjaaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Aamupäivän sisällöt olivat kokemusasiantuntijoiden eli lähinnä yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai ammattioppilaitoksessa opiskelevien nuorten esitysten varassa. Oman koulun hiljattain valmistuneet opiskelijat sopivat yhteistyökumppaneiksi erinomaisesti.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Lukiossamme on noin 740 opiskelijaa, ja edellä kuvatulla toimintamallilla esiintyjiä tarvittiin noin 25. Tärkeä ennakkotyö oli heidän kutsumisensa paikalle. Se tapahtui opinto-ohjaajien ja opettajien verkostojen kautta, ja monet esiintyjät olivat koulumme entisiä opiskelijoita. Esiintyjäehdokkaita (nimet, koulutusala, oppilaitos ja sekä sähköposti että puhelin) koottiin erilliseen taulukkoon syksyn mittaan. Jokaiselle ehdokkaalle lähetettiin tapahtuman info, ja siihen tutustuttuaan he vahvistivat tulonsa. Tavoitteena oli mahdollisimman monipuolinen tarjonta, eri koulutusaloja ja erityyppisiä oppilaitoksia.

Tapahtuma vaati erillisen kurssitarjottimen tekemisen Wilmaan. Tarjottimelta näkyivät kaikki tarjolla olevat esitykset (esiintyjän koulutusala ja oppilaitos sekä luokkatila, jossa esitys oli). Tarjotin avattiin lukiolaisille ilmoittautumisia varten muutamaksi päiväksi tapahtumaa edeltävällä viikolla, ja siitä tiedotettiin hyvissä ajoin koulun tiedotuskanavilla. Niille opiskelijoille, jotka eivät määräajassa valinneet kahta seurattavaa esitystä tarjottimelta, opinto-ohjaaja valitsi esitykset. Kun valinnat eli ilmoittautumiset esityksiin tehtiin näin, opiskelija sai valitsemansa esitykset näkyviin omaan lukujärjestykseensä ja saattoi sieltä tarkistaa, mihin hänen piti suunnata. Myös valvovat opettajat näkivät valvontatilansa Wilman lukujärjestyksistään ja saattoivat merkitä Wilman kautta poissaolot opiskelijoille. Tapahtuma-aamuna koululla tarvittiin kunnolliset opasteet ja myös päivystys siltä varalta, että joku esiintyjä ei ehdikään paikalle. Tekninen tuki varmistettiin etukäteen.

Tapahtuma vaati esitysten sijoittamisen koulun luokkatiloihin ja opettajavalvojien nimeämisen jokaiselle esitykselle. Valvontavuorot osuivat opettajille, joilla olisi tapahtuman aikaan ollut muutenkin opetusta. Vuorot sovittiin hyvissä ajoin, että opettajat saattoivat vaikuttaa valvontoihinsa, esimerkiksi valita seurattavakseen oppiaineensa kannalta kiinnostavan koulutusalan. Tapahtuman aikana ei siis pidetty normaalia opetusta ollenkaan.

Tapahtumaa varten hankittiin aamupalatarjoilu, josta tuli lisäkustannuksia. Aamiaistarjoilu esiintyjille ja opettajille maksoi n. 800 euroa.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Tapahtuman tavoitteena oli antaa lukiolaisille tietoa heidän jatko-opintomahdollisuuksistaan. Opiskelijat olivat tapahtumassa kuuntelemassa itseään kiinnostavia esiintyjiä ja esittämässä heille kysymyksiä esitysten aikana tai niiden jälkeen. Joissakin esitystiloissa kokeiltiin sähköisiä alustoja (Padlet) kysymysten tekemisessä. Opiskelijat olivat esittäneet etukäteen joitain toiveita koulutusaloista, ja niitä pyrittiin ottamaan huomioon esiintyjiä kutsuttaessa.

Tapahtuman jälkeen opiskelijoilta kerättiin sähköinen palaute (Google Forms, linkki palautekyselyyn lähetettiin kaikille Wilma-viestissä). Palaute otettiin huomioon seuraavaa samantyyppistä tapahtumaa suunniteltaessa.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanit olivat asiantuntijavieraita. He saivat tapahtumasta verkostoitumismahdollisuuden, esiintymiskokemusta ja jotkut myös opintosuorituksen omassa oppilaitoksessaa. Koulu tarjosi heille myös aamiaisen.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Ajankohdan sopiminen ja siitä tiedottaminen, sekä päivän merkitseminen koulun kalenteriin ovat tärkeitä. Opettajien sitouttamisesta on tietysti myös huolehdittava.

Tutustu lisää

Info esiintyjille

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Teemapäivä, Keskiverto

Suunnittelu vei kolmisen kuukautta (yhteydenotot esiintyjiin, esitysten varmistaminen). Tapahtumaa edeltävien kahden viikon aikana tehtiin Wilman kurssitarjotin ja valvontalistat, joihin aikaa kului yhteensä noin kahdeksan tuntia. Ilmoittautumisten tarkistaminen vei opoilta noin 4,5 tuntia. Opasteiden ja nimikorttien tekemiseen kului kaksi tuntia. Itse tapahtuma esiintyjien saapumisesta heidän lähtöönsä kesti noin klo 9.00 - 11.30.

Tapahtuma sijoittui marraskuulle, jolloin abitkin olivat vielä koulussa ja kalenterissa ei ollut muuta tavanomaisesta poikkeavaa. Tapahtuma ei sovi arviointiviikolle tai ylioppilaskirjoitusten aikaan, koska se vaatii koko koulun väen onnistuakseen. Meillä päivä oli keskiviikko, koska silloin kaikki lukiolaiset ovat tunneilla omassa koulussa (tuona ajankohtana ei ole tarjolla lukioiden yhteistyökursseja).

Helsingin luonnontiedelukio

Kuvaus

Lukiossamme järjestettiin marraskuun alussa Jatkokoulutusaamupäivä. Tapahtuman aikana kaikki koulun opiskelijat kuulivat kaksi erilaista esitystä jatko-opintovaihtoehdoista. Esiintyjinä olivat eri alojen opiskelijat. Kullakin esiintyjällä oli kaksi 45 minuutin mittaista puheenvuoroa, joilla oli eri yleisöt. Yleisönä oli lukiomme opiskelijoita, jotka olivat saaneet valita kaksi itseään kiinnostavaa esitystä Wilmaan tehdyltä tarjottimelta. Ensimmäinen esitys oli klo 9.30 – 10.15, toinen klo 10.30 – 11.15. Välitunnin aikana lukiolaiset vaihtoivat toisen esityksen yleisöksi. Esiintyjille ja luokissa valvoville opettajille oli tarjolla aamiaista ja verkostoitumismahdollisuuksia opettajien kahvitilassa.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja ja opinto-ohjaaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Aamupäivän sisällöt olivat kokemusasiantuntijoiden eli lähinnä yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai ammattioppilaitoksessa opiskelevien nuorten esitysten varassa. Oman koulun hiljattain valmistuneet opiskelijat sopivat yhteistyökumppaneiksi erinomaisesti.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Lukiossamme on noin 740 opiskelijaa, ja edellä kuvatulla toimintamallilla esiintyjiä tarvittiin noin 25. Tärkeä ennakkotyö oli heidän kutsumisensa paikalle. Se tapahtui opinto-ohjaajien ja opettajien verkostojen kautta, ja monet esiintyjät olivat koulumme entisiä opiskelijoita. Esiintyjäehdokkaita (nimet, koulutusala, oppilaitos ja sekä sähköposti että puhelin) koottiin erilliseen taulukkoon syksyn mittaan. Jokaiselle ehdokkaalle lähetettiin tapahtuman info, ja siihen tutustuttuaan he vahvistivat tulonsa. Tavoitteena oli mahdollisimman monipuolinen tarjonta, eri koulutusaloja ja erityyppisiä oppilaitoksia.

Tapahtuma vaati erillisen kurssitarjottimen tekemisen Wilmaan. Tarjottimelta näkyivät kaikki tarjolla olevat esitykset (esiintyjän koulutusala ja oppilaitos sekä luokkatila, jossa esitys oli). Tarjotin avattiin lukiolaisille ilmoittautumisia varten muutamaksi päiväksi tapahtumaa edeltävällä viikolla, ja siitä tiedotettiin hyvissä ajoin koulun tiedotuskanavilla. Niille opiskelijoille, jotka eivät määräajassa valinneet kahta seurattavaa esitystä tarjottimelta, opinto-ohjaaja valitsi esitykset. Kun valinnat eli ilmoittautumiset esityksiin tehtiin näin, opiskelija sai valitsemansa esitykset näkyviin omaan lukujärjestykseensä ja saattoi sieltä tarkistaa, mihin hänen piti suunnata. Myös valvovat opettajat näkivät valvontatilansa Wilman lukujärjestyksistään ja saattoivat merkitä Wilman kautta poissaolot opiskelijoille. Tapahtuma-aamuna koululla tarvittiin kunnolliset opasteet ja myös päivystys siltä varalta, että joku esiintyjä ei ehdikään paikalle. Tekninen tuki varmistettiin etukäteen.

Tapahtuma vaati esitysten sijoittamisen koulun luokkatiloihin ja opettajavalvojien nimeämisen jokaiselle esitykselle. Valvontavuorot osuivat opettajille, joilla olisi tapahtuman aikaan ollut muutenkin opetusta. Vuorot sovittiin hyvissä ajoin, että opettajat saattoivat vaikuttaa valvontoihinsa, esimerkiksi valita seurattavakseen oppiaineensa kannalta kiinnostavan koulutusalan. Tapahtuman aikana ei siis pidetty normaalia opetusta ollenkaan.

Tapahtumaa varten hankittiin aamupalatarjoilu, josta tuli lisäkustannuksia. Aamiaistarjoilu esiintyjille ja opettajille maksoi n. 800 euroa.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Tapahtuman tavoitteena oli antaa lukiolaisille tietoa heidän jatko-opintomahdollisuuksistaan. Opiskelijat olivat tapahtumassa kuuntelemassa itseään kiinnostavia esiintyjiä ja esittämässä heille kysymyksiä esitysten aikana tai niiden jälkeen. Joissakin esitystiloissa kokeiltiin sähköisiä alustoja (Padlet) kysymysten tekemisessä. Opiskelijat olivat esittäneet etukäteen joitain toiveita koulutusaloista, ja niitä pyrittiin ottamaan huomioon esiintyjiä kutsuttaessa.

Tapahtuman jälkeen opiskelijoilta kerättiin sähköinen palaute (Google Forms, linkki palautekyselyyn lähetettiin kaikille Wilma-viestissä). Palaute otettiin huomioon seuraavaa samantyyppistä tapahtumaa suunniteltaessa.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanit olivat asiantuntijavieraita. He saivat tapahtumasta verkostoitumismahdollisuuden, esiintymiskokemusta ja jotkut myös opintosuorituksen omassa oppilaitoksessaa. Koulu tarjosi heille myös aamiaisen.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Ajankohdan sopiminen ja siitä tiedottaminen, sekä päivän merkitseminen koulun kalenteriin ovat tärkeitä. Opettajien sitouttamisesta on tietysti myös huolehdittava.

Tutustu lisää

Info esiintyjille

Ota yhteyttä

Helsingin luonnontiedelukio

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Teemapäivä, Keskiverto

Suunnittelu vei kolmisen kuukautta (yhteydenotot esiintyjiin, esitysten varmistaminen). Tapahtumaa edeltävien kahden viikon aikana tehtiin Wilman kurssitarjotin ja valvontalistat, joihin aikaa kului yhteensä noin kahdeksan tuntia. Ilmoittautumisten tarkistaminen vei opoilta noin 4,5 tuntia. Opasteiden ja nimikorttien tekemiseen kului kaksi tuntia. Itse tapahtuma esiintyjien saapumisesta heidän lähtöönsä kesti noin klo 9.00 - 11.30.

Tapahtuma sijoittui marraskuulle, jolloin abitkin olivat vielä koulussa ja kalenterissa ei ollut muuta tavanomaisesta poikkeavaa. Tapahtuma ei sovi arviointiviikolle tai ylioppilaskirjoitusten aikaan, koska se vaatii koko koulun väen onnistuakseen. Meillä päivä oli keskiviikko, koska silloin kaikki lukiolaiset ovat tunneilla omassa koulussa (tuona ajankohtana ei ole tarjolla lukioiden yhteistyökursseja).