Vuosaaren lukiossa järjestettiin yhden iltapäivän mittainen alumnipäivä. Alumnipäivässä lukion alumnit kertoivat jatkokoulutus- ja uratarinoitaan. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen

Vuosaaren lukion toinen toimintasuunnitelmaan kirjattu alumnipäivä järjestettiin tammikuussa 2019. Alumnipäivässä Vuosaaren lukiosta aiemmin valmistuneet opiskelijat kertoivat jatkokoulutus- ja uratarinoitaan lukiolaisillemme yhden iltapäivän aikana. Kohderyhmänä olivat lukiomme ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijat ja he saivat valita iltapäivän (klo 12-15) aikana kolme eri alumniesitystä kuultavakseen.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opiskelijakunta, opettaja, opinto-ohjaaja ja rehtori
Toteutettavissa 1. ja 2. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Lukion alumnit

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Valmistelut tuli aloittaa jo ajoissa, lokakuun aikana lähestyimme alumneja sähköpostitse tai Facebookissa. Totesimme, että kutsuja kannattaa lähettää kaksinkertainen määrä suunniteltuun alumnien määrään verrattuna. Osalla on kuitenkin pakollisia esteitä ko. päivänä. Luokkatila tuli järjestää kullekin alumniesitykselle ja varmistaa välineiden tekninen toimivuus.

Tapahtuman aikaan 1. ja 2. vuosikurssilaisilla ei ollut normaalia opetusta, joten tapahtuma vaikutti sen iltapäivän oppituntien suunnitteluun. Iltapäivästä piti informoida opettajakuntaa ajoissa.

Mallin toteuttamisessa tulee huomioida mahdolliset ateriatarjoilut alumneille ja mahdolliset matkakulujen korvaukset.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat kuuntelivat aktiivisesti alumnien puhetta. Osalla opiskelijoista alumnipäivä kuului osana opinto-ohjauksen kurssiin OP2. Alumnipäivän kautta opiskelijat saivat kenties lisää ideoita tulevaisuuden urasuunnitelmiinsa.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina oli puhua tapahtumassa.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Toiminnan juurruttamisessa tärkeää on riittävä yhteiskeskustelu ja -suunnittelu opettajakunnan kanssa etukäteen. Meillä mallista on tullut hyväksytty osa koulun vuotuista toimintaa.

Tutustu lisää

Tunne Työ -blogi

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Useita oppitunteja, Teemapäivä, Keskiverto

Suunnittelu tapahtui hyvissä ajoin ja pitkän ajan kuluessa. Se vaati muutamia tunteja ja itse tapahtumapäivänä opinto-ohjaajalta koko päivän toimintaa.

Vuosaaren lukiossa malli toteutettiin tammikuussa. Alumnipäivän voi toteuttaa lukuvuoden paria ensimmäistä kuukautta lukuunottamatta missä vaiheessa lukuvuotta tahansa. Heti syksyn alkuun alumnipäivää ei suositella, sillä alumnien yhteydenottoihin kuluu aikaa.

Petri Karppinen, Susanna Kalmari ja Hannele Heino, Vuosaaren lukio

petri.karppinen@edu.hel.fi

Kuvaus

Vuosaaren lukion toinen toimintasuunnitelmaan kirjattu alumnipäivä järjestettiin tammikuussa 2019. Alumnipäivässä Vuosaaren lukiosta aiemmin valmistuneet opiskelijat kertoivat jatkokoulutus- ja uratarinoitaan lukiolaisillemme yhden iltapäivän aikana. Kohderyhmänä olivat lukiomme ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijat ja he saivat valita iltapäivän (klo 12-15) aikana kolme eri alumniesitystä kuultavakseen.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opiskelijakunta, opettaja, opinto-ohjaaja ja rehtori
Toteutettavissa 1. ja 2. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Lukion alumnit

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Valmistelut tuli aloittaa jo ajoissa, lokakuun aikana lähestyimme alumneja sähköpostitse tai Facebookissa. Totesimme, että kutsuja kannattaa lähettää kaksinkertainen määrä suunniteltuun alumnien määrään verrattuna. Osalla on kuitenkin pakollisia esteitä ko. päivänä. Luokkatila tuli järjestää kullekin alumniesitykselle ja varmistaa välineiden tekninen toimivuus.

Tapahtuman aikaan 1. ja 2. vuosikurssilaisilla ei ollut normaalia opetusta, joten tapahtuma vaikutti sen iltapäivän oppituntien suunnitteluun. Iltapäivästä piti informoida opettajakuntaa ajoissa.

Mallin toteuttamisessa tulee huomioida mahdolliset ateriatarjoilut alumneille ja mahdolliset matkakulujen korvaukset.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat kuuntelivat aktiivisesti alumnien puhetta. Osalla opiskelijoista alumnipäivä kuului osana opinto-ohjauksen kurssiin OP2. Alumnipäivän kautta opiskelijat saivat kenties lisää ideoita tulevaisuuden urasuunnitelmiinsa.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina oli puhua tapahtumassa.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Toiminnan juurruttamisessa tärkeää on riittävä yhteiskeskustelu ja -suunnittelu opettajakunnan kanssa etukäteen. Meillä mallista on tullut hyväksytty osa koulun vuotuista toimintaa.

Tutustu lisää

Tunne Työ -blogi

Ota yhteyttä

Petri Karppinen, Susanna Kalmari ja Hannele Heino, Vuosaaren lukio

petri.karppinen@edu.hel.fi

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Useita oppitunteja, Teemapäivä, Keskiverto

Suunnittelu tapahtui hyvissä ajoin ja pitkän ajan kuluessa. Se vaati muutamia tunteja ja itse tapahtumapäivänä opinto-ohjaajalta koko päivän toimintaa.

Vuosaaren lukiossa malli toteutettiin tammikuussa. Alumnipäivän voi toteuttaa lukuvuoden paria ensimmäistä kuukautta lukuunottamatta missä vaiheessa lukuvuotta tahansa. Heti syksyn alkuun alumnipäivää ei suositella, sillä alumnien yhteydenottoihin kuluu aikaa.