Helsingin kielilukiossa järjestettiin kaksiosainen alumnitapahtuma. Ensin entiset opiskelijat tulivat kertomaan nykyisille opiskelijoille lukion jälkeisistä jatko-opinto- ja urapoluistaan. Tämän jälkeen alumnit saivat tavata toisiaan, opettajia ja opiskelijakunnan edustajia. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen

Helsingin kielilukiossa järjestettiin alumni-iltapäivä marraskuussa 2018, jolloin kutsuimme entisiä opiskelijoitamme kertomaan lukion jälkeisistä jatko-opinto- ja urapoluistaan kaikille nykyisille opiskelijoillemme. Järjestimme viimeisellä oppitunnilla klo 15-16.15 alumnitunnit, jolloin kaikki lukiolaisemme saivat valita etukäteen kaksi alumnia, joiden tarinan he halusivat kuulla. Tämän jälkeen järjestettiin ohjelmallinen alumni-ilta klo 16.15-18, jolloin alumnit saivat tavata toisiaan, opettajia ja opiskelijakunnan edustajia. Alumni-iltaan kutsuttiin myös niitä alumneja, jotka eivät päässeet pitämään alumnitunteja. Alumni-iltapäivä antoi näkökulmia opiskelijoille tulevaisuuden suunnitteluun. Opiskelijapalaute olikin positiivista. Opettajille alumni-iltapäivä tarjosi kontakteja, joita oli mahdollista hyödyntää kurssien työelämä- ja jatko-opintoyhteistyössä.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja, opinto-ohjaaja ja rehtori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Lukion entiset opiskelijat

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Alumni-iltapäivän toteuttamiseksi tuli saada yhteyksiä alumneihin. Teimme tätä varten lomakkeen, josta levitimme tietoa sosiaalisessa mediassa, lukion nettisivuilla, opettajien kontaktien avulla ja edellisenä keväänä ylioppilastodistuksen väliin laitetulla kutsulla sähköpostilistalle. Alumnitunteja varten tarvittiin n. 15 luokkatilaa ja alumni-iltaa varten ruokasali, jotka oli varattava käyttöön. Alumni-illassa halusimme kiittää alumneja, joten tarjoilut tuli varata etukäteen. Hankimme alumneille myös nimikyltit. Alumni-illan ohjelmaa suunnittelimme yhdessä työelämätiimin ja kaikkien opettajien kanssa.

Alumni-iltapäivä vaikutti koko lukion toimintaan, sillä se pidettiin keskiviikon viimeisellä oppitunnilla. Tämän vuoksi sovimme alumni-iltapäivän lukuvuosikalenteriin jo edellisenä keväänä.

Mallin toteuttamisesta on huomioitava mahdolliset tapahtumaan liittyvät lisäkustannukset. Meille kustannuksia tuli alumni-illan ruoka- ja juomatarjoilusta sekä nimikylteistä.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat osallistuivat kahden alumnin pitämälle tunnille ja he kyselivät alumneilta itseään kiinnostavia kysymyksiä. Alumni-iltapäivä antoi näkökulmia opiskelijoille tulevaisuuden suunnitteluun.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Alumnit kertoivat omista kokemuksistaan ja valinnoistaan jatko-opinnoissa ja/tai työelämässä. Alumnit pääsivät tutustumaan vanhaan lukioonsa ja heille järjestettiin kiitokseksi alumni-ilta.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Alumni-iltapäivä juurrutettiin lukion toimintaan sopimalla jälleen jo keväällä syksyn alumni-iltapäivän päivämäärä lukuvuosikalenteriin.

Tutustu lisää

Kuva alumni-iltapäivästä tässä ja kuva alumni-illasta tässä, kuvaajina Sofia Hernesniemi ja Marko Särkilahti

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Useita oppitunteja, Teemapäivä, Keskiverto

Suunnittelu aloitettiin edellisenä keväänä, joten se kesti noin neljä kuukautta. Ensimmäisen kerran järjestetty tapahtuma vei runsaasti aikaa, kun kaikki piti suunnitella ensimmäistä kertaa. Varovasti arvioiden aikaa kului noin 45 tuntia, sillä noin 550 opiskelijan, 35 alumnin, 25 opettajan tapahtuman organisointi vaati aikaa.

Alumni-iltapäivä toteutettiin 2. jaksossa 7.11.2018, jolloin se oli myös osa Helsinki Education Week:n ohjelmaa. Ajoitus oli toimiva, koska koulun alkamisen jälkeen jäi riittävästi aikaa valmisteluille ja alumnien kontaktoimiselle. 2. jaksossa tapahtumaan pystyivät osallistumaan kaikkien vuosikurssien opiskelijat. Valitsimme ajankohdaksi iltapäivän viimeisen oppitunnin, jotta alumnit pääsisivät työpaikoiltaan ja opinnoistaan mahdollisimman kivuttomasti paikalle.

Marko Särkilahti, Helsingin kielilukio

Kuvaus

Helsingin kielilukiossa järjestettiin alumni-iltapäivä marraskuussa 2018, jolloin kutsuimme entisiä opiskelijoitamme kertomaan lukion jälkeisistä jatko-opinto- ja urapoluistaan kaikille nykyisille opiskelijoillemme. Järjestimme viimeisellä oppitunnilla klo 15-16.15 alumnitunnit, jolloin kaikki lukiolaisemme saivat valita etukäteen kaksi alumnia, joiden tarinan he halusivat kuulla. Tämän jälkeen järjestettiin ohjelmallinen alumni-ilta klo 16.15-18, jolloin alumnit saivat tavata toisiaan, opettajia ja opiskelijakunnan edustajia. Alumni-iltaan kutsuttiin myös niitä alumneja, jotka eivät päässeet pitämään alumnitunteja. Alumni-iltapäivä antoi näkökulmia opiskelijoille tulevaisuuden suunnitteluun. Opiskelijapalaute olikin positiivista. Opettajille alumni-iltapäivä tarjosi kontakteja, joita oli mahdollista hyödyntää kurssien työelämä- ja jatko-opintoyhteistyössä.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja, opinto-ohjaaja ja rehtori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Lukion entiset opiskelijat

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Alumni-iltapäivän toteuttamiseksi tuli saada yhteyksiä alumneihin. Teimme tätä varten lomakkeen, josta levitimme tietoa sosiaalisessa mediassa, lukion nettisivuilla, opettajien kontaktien avulla ja edellisenä keväänä ylioppilastodistuksen väliin laitetulla kutsulla sähköpostilistalle. Alumnitunteja varten tarvittiin n. 15 luokkatilaa ja alumni-iltaa varten ruokasali, jotka oli varattava käyttöön. Alumni-illassa halusimme kiittää alumneja, joten tarjoilut tuli varata etukäteen. Hankimme alumneille myös nimikyltit. Alumni-illan ohjelmaa suunnittelimme yhdessä työelämätiimin ja kaikkien opettajien kanssa.

Alumni-iltapäivä vaikutti koko lukion toimintaan, sillä se pidettiin keskiviikon viimeisellä oppitunnilla. Tämän vuoksi sovimme alumni-iltapäivän lukuvuosikalenteriin jo edellisenä keväänä.

Mallin toteuttamisesta on huomioitava mahdolliset tapahtumaan liittyvät lisäkustannukset. Meille kustannuksia tuli alumni-illan ruoka- ja juomatarjoilusta sekä nimikylteistä.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat osallistuivat kahden alumnin pitämälle tunnille ja he kyselivät alumneilta itseään kiinnostavia kysymyksiä. Alumni-iltapäivä antoi näkökulmia opiskelijoille tulevaisuuden suunnitteluun.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Alumnit kertoivat omista kokemuksistaan ja valinnoistaan jatko-opinnoissa ja/tai työelämässä. Alumnit pääsivät tutustumaan vanhaan lukioonsa ja heille järjestettiin kiitokseksi alumni-ilta.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Alumni-iltapäivä juurrutettiin lukion toimintaan sopimalla jälleen jo keväällä syksyn alumni-iltapäivän päivämäärä lukuvuosikalenteriin.

Tutustu lisää

Kuva alumni-iltapäivästä tässä ja kuva alumni-illasta tässä, kuvaajina Sofia Hernesniemi ja Marko Särkilahti

Ota yhteyttä

Marko Särkilahti, Helsingin kielilukio

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Useita oppitunteja, Teemapäivä, Keskiverto

Suunnittelu aloitettiin edellisenä keväänä, joten se kesti noin neljä kuukautta. Ensimmäisen kerran järjestetty tapahtuma vei runsaasti aikaa, kun kaikki piti suunnitella ensimmäistä kertaa. Varovasti arvioiden aikaa kului noin 45 tuntia, sillä noin 550 opiskelijan, 35 alumnin, 25 opettajan tapahtuman organisointi vaati aikaa.

Alumni-iltapäivä toteutettiin 2. jaksossa 7.11.2018, jolloin se oli myös osa Helsinki Education Week:n ohjelmaa. Ajoitus oli toimiva, koska koulun alkamisen jälkeen jäi riittävästi aikaa valmisteluille ja alumnien kontaktoimiselle. 2. jaksossa tapahtumaan pystyivät osallistumaan kaikkien vuosikurssien opiskelijat. Valitsimme ajankohdaksi iltapäivän viimeisen oppitunnin, jotta alumnit pääsisivät työpaikoiltaan ja opinnoistaan mahdollisimman kivuttomasti paikalle.