Helsingin medialukiossa kävi aivotutkija puhumassa keskittymisestä, jaksamisesta ja hyvinvoinnista. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Vastuunottaminen

Kutsuimme aivotutkijan pitämään luennon koko koulun opiskelijoille erilaisten asioiden vaikutuksesta keskittymiseen, jaksamiseen ja hyvinvointiin. Vierailu pidettiin ns. mediastudiossa, johon mahtui vain osa opiskelijoista ja se striimattiin kaikkiin luokkiin, jolloin koko koulu pääsi seuraamaan sitä yhtä aikaa. Striimauksen aikana oli mahdollisuus lähettää ”ohjelmaan” kommentteja tai kysymyksiä, joihin otettiin kantaa luennon aikana.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelijakunta, opettaja, opinto-ohjaaja, opiskelijahuolto tai rehtori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Tutkija tai joku muu alan asiantuntija

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennakkovalmisteluita oli vierailijan kanssa ajankohdan ja fokuksen sopiminen, markkinointi, tekniikan järjestäminen striimausta varten, juontajien valinta ja juontojen sopiminen. Ennen luentoa toteutettiin kysely opiskelijoiden vireydestä vuorokauden aikana. Tulokset kerättiin ennen luentoa ja niitä käsiteltiin luennolla.

Vierailu vaikutti koko kouluun, koska kaikki seurasivat ohjelmaa oppitunnin aikana.

Mallissa on huomioitava mahdollinen palkkio vierailijalle.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijoiden roolina oli ennakkokyselyyn vastaaminen, striimaustekniikan hoitaminen (monikamerakuvaus, valot, äänet ja ohjaus), juontojen valmistelu ja juontaminen, sekä some-päivystys ”ohjelman” aikana tulleita kommentteja ja kysymyksiä varten.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina on luennoida lukiolaisille aiheesta.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Erilaisten asiantuntijavierailuiden käyttäminen riippuu opettajakunnan innokkuudesta kutsua vieraita. Kovin usein lukuvuoden aikana ei voi kaikille suunnattua ulkopuolista luentoa järjestää.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Oppitunti, Keskiverto

Vierailijan konsultointi ja ennakkokyselyn toteutus pari tuntia, tekniikan ja juontajien ennen vierailua ja vierailun jälkeen käyttämää tuntimäärää ei seurattu. Itse vierailuluento kesti 60 minuuttia.

Toimintamallin voi toteuttaa missä vaiheessa vuotta tahansa. Jos ollaan kovin lähellä kesälomaa, luennosta saatu hyöty heijastuu eniten opiskelijoiden kesätyöpaikoille. Muulloin tehtynä tehtynä hyöty näkyy enemmän koulussa.

Helsingin medialukio

Kuvaus

Kutsuimme aivotutkijan pitämään luennon koko koulun opiskelijoille erilaisten asioiden vaikutuksesta keskittymiseen, jaksamiseen ja hyvinvointiin. Vierailu pidettiin ns. mediastudiossa, johon mahtui vain osa opiskelijoista ja se striimattiin kaikkiin luokkiin, jolloin koko koulu pääsi seuraamaan sitä yhtä aikaa. Striimauksen aikana oli mahdollisuus lähettää ”ohjelmaan” kommentteja tai kysymyksiä, joihin otettiin kantaa luennon aikana.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelijakunta, opettaja, opinto-ohjaaja, opiskelijahuolto tai rehtori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Tutkija tai joku muu alan asiantuntija

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennakkovalmisteluita oli vierailijan kanssa ajankohdan ja fokuksen sopiminen, markkinointi, tekniikan järjestäminen striimausta varten, juontajien valinta ja juontojen sopiminen. Ennen luentoa toteutettiin kysely opiskelijoiden vireydestä vuorokauden aikana. Tulokset kerättiin ennen luentoa ja niitä käsiteltiin luennolla.

Vierailu vaikutti koko kouluun, koska kaikki seurasivat ohjelmaa oppitunnin aikana.

Mallissa on huomioitava mahdollinen palkkio vierailijalle.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijoiden roolina oli ennakkokyselyyn vastaaminen, striimaustekniikan hoitaminen (monikamerakuvaus, valot, äänet ja ohjaus), juontojen valmistelu ja juontaminen, sekä some-päivystys ”ohjelman” aikana tulleita kommentteja ja kysymyksiä varten.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina on luennoida lukiolaisille aiheesta.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Erilaisten asiantuntijavierailuiden käyttäminen riippuu opettajakunnan innokkuudesta kutsua vieraita. Kovin usein lukuvuoden aikana ei voi kaikille suunnattua ulkopuolista luentoa järjestää.

Ota yhteyttä

Helsingin medialukio

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Vastuunottaminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Oppitunti, Keskiverto

Vierailijan konsultointi ja ennakkokyselyn toteutus pari tuntia, tekniikan ja juontajien ennen vierailua ja vierailun jälkeen käyttämää tuntimäärää ei seurattu. Itse vierailuluento kesti 60 minuuttia.

Toimintamallin voi toteuttaa missä vaiheessa vuotta tahansa. Jos ollaan kovin lähellä kesälomaa, luennosta saatu hyöty heijastuu eniten opiskelijoiden kesätyöpaikoille. Muulloin tehtynä tehtynä hyöty näkyy enemmän koulussa.