Lumon lukion opiskelijat järjestivät ikäihmisille ja nuorille yhteisen tapaamisen. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Aloitteellisuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Vastuunottaminen

Lumon lukio järjesti ikäihmisille ja nuorille yhteisen tapaamisen. Tapaamisessa kahviteltiin ja katsottiin erilaisia nuorten valmistamia musiikki- ja teatteriesityksiä, sekä pelattiin lautapelejä. Tapaaminen oli osa Meidän Korso -hanketta, jonka tarkoituksena oli tehdä Korsosta yhteisöllisempi ja turvallisempi paikka asua ja olla. Hankkeessa etsittiin ideoita tämän tarkoituksen toteuttamiseen ja parhaat ideat saivat toteuttamisrahaa. Ideana oli, että opiskelijat oppisivat tapahtuman kautta myös työelämässä vaadittavia taitoja, kuten organisointitaitoja ja tiimityöskentelyä. Tätä varten opettaja perusti tiimin, jonka vastuulla oli tapahtuman järjestäminen. Tiimissä oli mukana viisi opiskelijaa, jotka saivat tapahtuman järjestämisestä projektikurssimerkinnän. Työskentely muodostui viikoittaisista palavereista, jotka opettaja järjesti. Näissä palavereissa ideoitiin, kerrottiin suunnitelmien edistymisestä ja jaettiin vastuita, joita tiimiläiset hoitivat palaverien välisenä aikana.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja ja opinto-ohjaaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Esimerkiksi taksialan toimijat ja ikäihmisten palvelutalot

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Koko toiminta toteutettiin alusta lähtien yhdessä opiskelijoiden kanssa, joten etukäteisvalmistelutkin toteutettiin pääsääntöisesti yhdessä. Ennen tapahtumaa tuli esimerkiksi ottaa yhteyttä ikäihmisten palvelutaloihin, nuoriin ja taksialan toimijoihin, sekä hoitaa kaikki muut käytännön järjestelyt.

Kurssi oli tuntikaavion ulkopuolella. Näin ollen tapaamisia oli esim. ruokatauoilla ja koulupäivän jälkeen. Joskus tapaamiset saattoivat mennä hieman päällekkäin jonkun muun oppitunnin kanssa.

Tällaista mallia opiskelijatiimin toteuttamasta tapahtumasta voitaisiin soveltaa myös muihin koulua koskettaviin projekteihin tai tapahtumiin. Näiden luonteesta on kiinni, tuottaako toteuttaminen lisäkustannuksia vai ei. Nyt rahoitus saatiin koulun ulkopuoliselta toimijalta.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Viiden henkilön opiskelijatiimi otti yhteyttä esim. hoivakoteihin, koulumme nuoriin ja paikallisiin taksiyrittäjiin, mietti tapahtuman ohjelmaa ja tarjoiluja, sekä budjetoi ja teki hankintoja ohjaavan opettajan johdolla. Opiskelijat oppivat tapahtuman kautta työelämässä vaadittavia taitoja, kuten organisointitaitoja ja tiimityöskentelyä

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Ikäihmiset saivat yhteistyön kautta piristystä päiväänsä.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Tällaista mallia opiskelijatiimin toteuttamasta tapahtumasta voitaisiin soveltaa myös muihin koulua koskettaviin projekteihin tai tapahtumiin, jolloin idea ei jäisi vain kerran toteutetuksi projektiksi.

Tutustu lisää

Tunne Työ -blogi

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Projekti, Keskiverto

Yhteensä suunnitteluun ja toteuttamiseen kului aikaa n. 12-15h

Hankkeelle lähetettäviä ideoita lähdettiin miettimään joulukuussa. Tämän jälkeen kaikkien koulun opiskelijoiden ideoiden kesken järjestettiin äänestys. Kaksi äänestyksessä parhaiten pärjännyttä ideaa lähetettiin hankkeen nettisivuille. Tammikuussa hankkeella oli keskustelutilaisuus, jossa ideoista laadittiin tarkempia ehdotuksia hintoineen. Helmikuussa hanke järjesti avoimen äänestyksen, jonka tuloksena Lumon lukion idea voitti toteuttamisrahaa. Tämän jälkeen opiskelijatiimin kanssa tavattiin säännöllisesti. Itse tapahtuma toteutettiin toukokuussa.

Lumon lukio

Kuvaus

Lumon lukio järjesti ikäihmisille ja nuorille yhteisen tapaamisen. Tapaamisessa kahviteltiin ja katsottiin erilaisia nuorten valmistamia musiikki- ja teatteriesityksiä, sekä pelattiin lautapelejä. Tapaaminen oli osa Meidän Korso -hanketta, jonka tarkoituksena oli tehdä Korsosta yhteisöllisempi ja turvallisempi paikka asua ja olla. Hankkeessa etsittiin ideoita tämän tarkoituksen toteuttamiseen ja parhaat ideat saivat toteuttamisrahaa. Ideana oli, että opiskelijat oppisivat tapahtuman kautta myös työelämässä vaadittavia taitoja, kuten organisointitaitoja ja tiimityöskentelyä. Tätä varten opettaja perusti tiimin, jonka vastuulla oli tapahtuman järjestäminen. Tiimissä oli mukana viisi opiskelijaa, jotka saivat tapahtuman järjestämisestä projektikurssimerkinnän. Työskentely muodostui viikoittaisista palavereista, jotka opettaja järjesti. Näissä palavereissa ideoitiin, kerrottiin suunnitelmien edistymisestä ja jaettiin vastuita, joita tiimiläiset hoitivat palaverien välisenä aikana.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja ja opinto-ohjaaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Esimerkiksi taksialan toimijat ja ikäihmisten palvelutalot

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Koko toiminta toteutettiin alusta lähtien yhdessä opiskelijoiden kanssa, joten etukäteisvalmistelutkin toteutettiin pääsääntöisesti yhdessä. Ennen tapahtumaa tuli esimerkiksi ottaa yhteyttä ikäihmisten palvelutaloihin, nuoriin ja taksialan toimijoihin, sekä hoitaa kaikki muut käytännön järjestelyt.

Kurssi oli tuntikaavion ulkopuolella. Näin ollen tapaamisia oli esim. ruokatauoilla ja koulupäivän jälkeen. Joskus tapaamiset saattoivat mennä hieman päällekkäin jonkun muun oppitunnin kanssa.

Tällaista mallia opiskelijatiimin toteuttamasta tapahtumasta voitaisiin soveltaa myös muihin koulua koskettaviin projekteihin tai tapahtumiin. Näiden luonteesta on kiinni, tuottaako toteuttaminen lisäkustannuksia vai ei. Nyt rahoitus saatiin koulun ulkopuoliselta toimijalta.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Viiden henkilön opiskelijatiimi otti yhteyttä esim. hoivakoteihin, koulumme nuoriin ja paikallisiin taksiyrittäjiin, mietti tapahtuman ohjelmaa ja tarjoiluja, sekä budjetoi ja teki hankintoja ohjaavan opettajan johdolla. Opiskelijat oppivat tapahtuman kautta työelämässä vaadittavia taitoja, kuten organisointitaitoja ja tiimityöskentelyä

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Ikäihmiset saivat yhteistyön kautta piristystä päiväänsä.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Tällaista mallia opiskelijatiimin toteuttamasta tapahtumasta voitaisiin soveltaa myös muihin koulua koskettaviin projekteihin tai tapahtumiin, jolloin idea ei jäisi vain kerran toteutetuksi projektiksi.

Tutustu lisää

Tunne Työ -blogi

Ota yhteyttä

Lumon lukio

Aloitteellisuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Vastuunottaminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Projekti, Keskiverto

Yhteensä suunnitteluun ja toteuttamiseen kului aikaa n. 12-15h

Hankkeelle lähetettäviä ideoita lähdettiin miettimään joulukuussa. Tämän jälkeen kaikkien koulun opiskelijoiden ideoiden kesken järjestettiin äänestys. Kaksi äänestyksessä parhaiten pärjännyttä ideaa lähetettiin hankkeen nettisivuille. Tammikuussa hankkeella oli keskustelutilaisuus, jossa ideoista laadittiin tarkempia ehdotuksia hintoineen. Helmikuussa hanke järjesti avoimen äänestyksen, jonka tuloksena Lumon lukion idea voitti toteuttamisrahaa. Tämän jälkeen opiskelijatiimin kanssa tavattiin säännöllisesti. Itse tapahtuma toteutettiin toukokuussa.