Opiskelijat tutustuivat elokuvaohjaajan työhön äidinkielen ja kirjallisuuden kurssilla. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Luovuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi

Lappeenrannan Lyseon lukion äidinkielen ja kirjallisuuden kurssille 6 pyydettiin vieraaksi paikallinen elokuvaohjaaja. Hän kertoi opiskelijoille omasta urapolustaan ja opetti sen jälkeen opiskelijoille lyhytelokuvien avulla elokuvan rakennetta. Lopuksi opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat ryhmissä omat lyhytelokuvat. Aikaa projektiin käytettiin 2 x 75 min. per kurssi. Videoita voisi hyvin toteuttaa myös muilla kursseilla, esimerkiksi luontovideoita biologian kurssilla.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opettaja, opiskelija
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Elokuva-alan yrittäjät ja yritykset

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Mallin toteuttamiseen tarvittiin jokaiselle ryhmälle iPad, johon oli ladattuna iMovie-ohjelma. Lisäksi luokkaan tarvittiin välineet elokuvien katsomiseen.

Toimintamalli ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen muuhun toimintaan. Mallin toteuttaminen rajoittui oppiaineen omille tunneille.

Mallin toteuttamisesta saattaa tulla lisäkustannuksia. Mallin toteuttamisessa tulee ottaa huomioon mahdolliset kustannukset ohjaajien palkkioista.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat toteuttivat oman lyhytelokuvan ja oppivat samalla elokuva-alasta ja elokuvaohjaajan melko epätyypillisestä urapolusta.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani oli sekä asiantuntija että mentori.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Juurruttaminen vaatisi lähinnä resurssia maksaa palkkio.

 

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Helppo/nopea

Ohjaaja suunnitteli itse oman tekemisensä. Opettajalta meni aikaa lähinnä aikatauluista sopimiseen ohjaajan ja eri opettajien välillä sekä palkkiosta sopimiseen, yhteensä 1-1,5 h. Lisäksi aikaa meni 2 x 75 min. oppitunneilla.
Malli toteutettiin syksyllä osana ÄI6-kurssia, mutta sen voisi toteuttaa muulloinkin.

Lappeenrannan Lyseon lukio

Kuvaus

Lappeenrannan Lyseon lukion äidinkielen ja kirjallisuuden kurssille 6 pyydettiin vieraaksi paikallinen elokuvaohjaaja. Hän kertoi opiskelijoille omasta urapolustaan ja opetti sen jälkeen opiskelijoille lyhytelokuvien avulla elokuvan rakennetta. Lopuksi opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat ryhmissä omat lyhytelokuvat. Aikaa projektiin käytettiin 2 x 75 min. per kurssi. Videoita voisi hyvin toteuttaa myös muilla kursseilla, esimerkiksi luontovideoita biologian kurssilla.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opettaja, opiskelija
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Elokuva-alan yrittäjät ja yritykset

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Mallin toteuttamiseen tarvittiin jokaiselle ryhmälle iPad, johon oli ladattuna iMovie-ohjelma. Lisäksi luokkaan tarvittiin välineet elokuvien katsomiseen.

Toimintamalli ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen muuhun toimintaan. Mallin toteuttaminen rajoittui oppiaineen omille tunneille.

Mallin toteuttamisesta saattaa tulla lisäkustannuksia. Mallin toteuttamisessa tulee ottaa huomioon mahdolliset kustannukset ohjaajien palkkioista.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat toteuttivat oman lyhytelokuvan ja oppivat samalla elokuva-alasta ja elokuvaohjaajan melko epätyypillisestä urapolusta.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani oli sekä asiantuntija että mentori.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Juurruttaminen vaatisi lähinnä resurssia maksaa palkkio.

 

Ota yhteyttä

Lappeenrannan Lyseon lukio

Luovuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Helppo/nopea

Ohjaaja suunnitteli itse oman tekemisensä. Opettajalta meni aikaa lähinnä aikatauluista sopimiseen ohjaajan ja eri opettajien välillä sekä palkkiosta sopimiseen, yhteensä 1-1,5 h. Lisäksi aikaa meni 2 x 75 min. oppitunneilla.
Malli toteutettiin syksyllä osana ÄI6-kurssia, mutta sen voisi toteuttaa muulloinkin.