Sibelius-lukiossa tuunattiin opinto-ohjauksen lähikurssista verkkokurssi. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Vastuunottaminen

Syyslukukauden 2017 aikana tuunattiin opinto-ohjauksen OP2-lähikurssista Sibelius-lukioon sopiva OP2-verkkokurssi. Kurssilla oli tehtäviä, joissa opiskelijat voivat itse vierailla eri jatko-opintoihin liittyvissä tapahtumissa kuten esimerkiksi Next Step-messuilla sekä eri oppilaitosten avoimissa ovissa ja tapahtumissa. Lisäksi kurssilla oli uravarjostusmahdollisuus, jossa opiskelijat hankkivat uravarjostuspaikan itselleen.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija ja opinto-ohjaaja
Toteutettavissa 2. ja 3. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Alumnit (tarvittaessa)

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Opiskelijoille lähetettiin ensin sähköinen kysely siitä, millainen verkkokurssi olisi hyvä ja toimiva verkkokurssi. Niistä toiveista on koottu varsinainen kurssi. Etukäteisvalmisteluja tarvitiin Google Classroomiin tutustumisessa ja käytön opettelemisessa.

Toimintamalli ei vaikuttanut oppilaitoksen muuhun toimintaan, sillä verkkokurssi ei ajoitu minkään kurssin päälle.

Mallin toteuttamisesta voi tulla lisäkustannuksia, sillä jos opiskelija haluaa vierailla esimerkiksi messuilla voi hän joutua maksamaan pääsymaksun. Lisäksi voi syntyä ruokailukuluja jos on uravarjostuspäivän aikana tustustumassa työelämään.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijoille lähetettiin kysely, johon he vastasivat. Lisäksi opiskelijat vierailivat jatko-opintoihin liittyvissä tapahtumissa ja eri oppilaitosten tapahtumissa, sekä mahdollisesti kävivät varjostamassa työtä.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppaneiden apua voidaan tarvita uravarjostuspaikan hankinnassa. Sibelius-lukion alumnit ovat mielellään yleensä mukana lukion eri tapahtumissa.

Tutustu lisää

Tunne Työ -blogi

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Keskiverto

Kurssin suunnitteluun ja tekemiseen kulunut aika oli noin 40 työtuntia.

Kurssin voi tehdä 2-4 jakson aikana.

Minna Juntunen, Sibelius-lukio

minna.juntunen@edu.hel.fi

Kuvaus

Syyslukukauden 2017 aikana tuunattiin opinto-ohjauksen OP2-lähikurssista Sibelius-lukioon sopiva OP2-verkkokurssi. Kurssilla oli tehtäviä, joissa opiskelijat voivat itse vierailla eri jatko-opintoihin liittyvissä tapahtumissa kuten esimerkiksi Next Step-messuilla sekä eri oppilaitosten avoimissa ovissa ja tapahtumissa. Lisäksi kurssilla oli uravarjostusmahdollisuus, jossa opiskelijat hankkivat uravarjostuspaikan itselleen.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija ja opinto-ohjaaja
Toteutettavissa 2. ja 3. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Alumnit (tarvittaessa)

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Opiskelijoille lähetettiin ensin sähköinen kysely siitä, millainen verkkokurssi olisi hyvä ja toimiva verkkokurssi. Niistä toiveista on koottu varsinainen kurssi. Etukäteisvalmisteluja tarvitiin Google Classroomiin tutustumisessa ja käytön opettelemisessa.

Toimintamalli ei vaikuttanut oppilaitoksen muuhun toimintaan, sillä verkkokurssi ei ajoitu minkään kurssin päälle.

Mallin toteuttamisesta voi tulla lisäkustannuksia, sillä jos opiskelija haluaa vierailla esimerkiksi messuilla voi hän joutua maksamaan pääsymaksun. Lisäksi voi syntyä ruokailukuluja jos on uravarjostuspäivän aikana tustustumassa työelämään.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijoille lähetettiin kysely, johon he vastasivat. Lisäksi opiskelijat vierailivat jatko-opintoihin liittyvissä tapahtumissa ja eri oppilaitosten tapahtumissa, sekä mahdollisesti kävivät varjostamassa työtä.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppaneiden apua voidaan tarvita uravarjostuspaikan hankinnassa. Sibelius-lukion alumnit ovat mielellään yleensä mukana lukion eri tapahtumissa.

Tutustu lisää

Tunne Työ -blogi

Ota yhteyttä

Minna Juntunen, Sibelius-lukio

minna.juntunen@edu.hel.fi

Vastuunottaminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Keskiverto

Kurssin suunnitteluun ja tekemiseen kulunut aika oli noin 40 työtuntia.

Kurssin voi tehdä 2-4 jakson aikana.