Vaskivuoren lukiossa järjestettiin osana opinto-ohjauksen kurssia työelämärasteja, joille osallistui vuorotellen jokainen kakkosluokkalaisten opinto-ohjauksen ryhmä. Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Mallia on kehitetty hankkeen ulkopuolella ja/tai se on ollut käytössä jo ennen Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta.

Aloitteellisuus
Vastuunottaminen

Vaskivuoren lukiossa järjestettiin osana opinto-ohjauksen kurssia työelämärasteja, joille osallistui vuorotellen jokainen kakkosluokkalaisten opinto-ohjauksen ryhmä. Toimintamallissa oppitunti jaettiin neljään osaan ja jokainen neljästä opinto-ohjaajista piti yhden rastin. Yksi rasti kesti noin 20min. Rastit käsittelivät erilaisia työelämään liittyviä teemoja. Esimerkkejä teemoista on: 1) työehdot, työsopimus ja työtodistus 2) muuttuva työelämä 3) työelämätaidot 4) työhakemus. Rasteja päivitetään vuosittain, mikäli tarpeellista, vastaamaan paremmin ajankohtaisia asioita.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Kuka voi toteuttaa
Toteutettavissa 2. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Toteutettavissa ilman yhteistyökumppania

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Teemat täytyi miettiä etukäteen ja niiden pohjalta suunnitella rastit.

Toimintamalli toteutettiin opinto-ohjauksen tunneilla, joten se ei vaikuttanut oppilaitoksen muuhun toimintaan.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelija kiersivät rasteja ja osallistuivat aktiivisesti niihin. Toimintamallin kautta opiskelijat saavat paljon hyödyllistä tietoa työelämästä.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Tiimin ja johdon merkitys on suuri kaiken työelämälähtöisen toiminnan juurruttamisessa.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Oppitunti, Keskiverto

Työelämärastit toteutettiin keväällä neljännessä palkissa osana kakkosluokkalaisten opinto-ohjauksen kurssia.

Jonna Rinkiö, Vaskivuoren lukio

Kuvaus

Vaskivuoren lukiossa järjestettiin osana opinto-ohjauksen kurssia työelämärasteja, joille osallistui vuorotellen jokainen kakkosluokkalaisten opinto-ohjauksen ryhmä. Toimintamallissa oppitunti jaettiin neljään osaan ja jokainen neljästä opinto-ohjaajista piti yhden rastin. Yksi rasti kesti noin 20min. Rastit käsittelivät erilaisia työelämään liittyviä teemoja. Esimerkkejä teemoista on: 1) työehdot, työsopimus ja työtodistus 2) muuttuva työelämä 3) työelämätaidot 4) työhakemus. Rasteja päivitetään vuosittain, mikäli tarpeellista, vastaamaan paremmin ajankohtaisia asioita.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Kuka voi toteuttaa
Toteutettavissa 2. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Toteutettavissa ilman yhteistyökumppania

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Teemat täytyi miettiä etukäteen ja niiden pohjalta suunnitella rastit.

Toimintamalli toteutettiin opinto-ohjauksen tunneilla, joten se ei vaikuttanut oppilaitoksen muuhun toimintaan.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelija kiersivät rasteja ja osallistuivat aktiivisesti niihin. Toimintamallin kautta opiskelijat saavat paljon hyödyllistä tietoa työelämästä.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Tiimin ja johdon merkitys on suuri kaiken työelämälähtöisen toiminnan juurruttamisessa.

Ota yhteyttä

Jonna Rinkiö, Vaskivuoren lukio

Aloitteellisuus
Vastuunottaminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Oppitunti, Keskiverto

Työelämärastit toteutettiin keväällä neljännessä palkissa osana kakkosluokkalaisten opinto-ohjauksen kurssia.