Kimpisen lukiossa esiteltiin opettajien uratarinoita teemalla, "Miten meistä tulikaan opettajia". Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen

3. jakson alussa opettajia oli kehotettu kurssiensa ensimmäisellä oppitunnilla käyttämään n. 5-10 minuuttia siihen, että he kertovat opiskelijoille oman uratarinansa. Tähän kuului jatko-opintojen ja eri työpaikkojen kuvailu päätyen lopulta siihen, miten ko. opettaja päätyi opettajaksi. Opiskelijat saivat esittää kysymyksiä aiheeseen liittyen.

Tarkoituksena oli herättää opiskelijoiden kiinnostus tulevaisuutta ja jatko-opintoja kohtaan. Toisaalta tarkoituksena oli myös havainnollistaa sitä, kuinka monta eri väylää pitkin sitä voikaan päätyä esimerkiksi Biologian opettajaksi.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opettaja, Opinto-ohjaaja, Opiskelijahuolto, Rehtori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Toteutettavissa ilman yhteistyökumppania

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Etukäteisvalmisteluihin kuului tehtävänannon kirjaaminen ja selittäminen opettajakunnalle. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että laadittiin lyhyt ohjeistus siitä mistä opettajan kannattaisi puhua ja mitä konkreettista hyötyä uratarinatuokioista on opiskelijoille.

Malli pyrittiin ulottamaan koko opettajakuntaan, tehtävä koettiin pääosin mieluisaksi ja moni opettaja osallistui mallin toteutukseen.

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat osallistuivat oppintunneille ja esittivät opettajille kysymyksiä heidän urapoluistaan. Opiskelijat saivat lisätietoa jatko-opinnoista ja erilaisista opiskelu- ja urareiteistä joista päädytään opettajaksi.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Tavoitteena toteuttaa uratarinatuokiot jatkossa vuosittain.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Muu, Helppo/nopea

Suunnitteluun meni aikaa noin 1 tunti.
Mallin toteutui ajoittui 3. jakson alkuun, jolloin myös abit ovat vielä koulussa.

Hanna Buuri, Kimpisen lukio
hanna.buuri@lappee.fi

Kuvaus

3. jakson alussa opettajia oli kehotettu kurssiensa ensimmäisellä oppitunnilla käyttämään n. 5-10 minuuttia siihen, että he kertovat opiskelijoille oman uratarinansa. Tähän kuului jatko-opintojen ja eri työpaikkojen kuvailu päätyen lopulta siihen, miten ko. opettaja päätyi opettajaksi. Opiskelijat saivat esittää kysymyksiä aiheeseen liittyen.

Tarkoituksena oli herättää opiskelijoiden kiinnostus tulevaisuutta ja jatko-opintoja kohtaan. Toisaalta tarkoituksena oli myös havainnollistaa sitä, kuinka monta eri väylää pitkin sitä voikaan päätyä esimerkiksi Biologian opettajaksi.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opettaja, Opinto-ohjaaja, Opiskelijahuolto, Rehtori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Toteutettavissa ilman yhteistyökumppania

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Etukäteisvalmisteluihin kuului tehtävänannon kirjaaminen ja selittäminen opettajakunnalle. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että laadittiin lyhyt ohjeistus siitä mistä opettajan kannattaisi puhua ja mitä konkreettista hyötyä uratarinatuokioista on opiskelijoille.

Malli pyrittiin ulottamaan koko opettajakuntaan, tehtävä koettiin pääosin mieluisaksi ja moni opettaja osallistui mallin toteutukseen.

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat osallistuivat oppintunneille ja esittivät opettajille kysymyksiä heidän urapoluistaan. Opiskelijat saivat lisätietoa jatko-opinnoista ja erilaisista opiskelu- ja urareiteistä joista päädytään opettajaksi.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Tavoitteena toteuttaa uratarinatuokiot jatkossa vuosittain.

Ota yhteyttä

Hanna Buuri, Kimpisen lukio
hanna.buuri@lappee.fi

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Muu, Helppo/nopea

Suunnitteluun meni aikaa noin 1 tunti.
Mallin toteutui ajoittui 3. jakson alkuun, jolloin myös abit ovat vielä koulussa.