Lappeenrannan Lyseon lukion opettajat kehittivät työelämätuntemustaan TET:in avulla. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Aloitteellisuus

Kaikki lukion opettajat olivat yhden päivän TET:ssä. TET-paikan ja ajankohdan opettaja valitsi ja sopi itse.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opettaja, Opinto-ohjaaja, Rehtori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Erilaiset työnantajatoimijat (yritykset, järjestöt)

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Etukäteen suunniteltiin milloin TET-toteutetaan, ja tarvitaanko opettajalle TET-päiväksi sijaista.

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia. Mallista voi kuitenkin syntyä lisäkustannuksia, esimerkiksi sijaispalkkioista.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat eivät olleet aktiviisina osallistujina tähän mallissa. Kaikki opettajat saivat uuden kokemuksen ja mahdollisuuden tutustua haluamaansa alaan. Opettajat voivat myöhemmin jakaa kokemuksiaan oppilailleen tunneillaan.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani järjestää TET-päivän. Vuorovaikutus koulun ja työpaikan välillä.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Mallin juurruttaminen edellyttää, että se kirjataan jatkossa lukuvuosisuunnitelmaan.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Lukukausi, Päivä, Helppo/nopea

Aikaa asiasta sopimiseen rehtorin kanssa ja opettajille tiedottamiseen kului noin tunti.
TET toteuttiin kevätlukukauden aikana. Mallin toteutumisen varmistamiseksi, on hyvä laittaa aikataulu sille mihin meneessä TET tulee olla suoritettu.

Marjo Haapavuo, Lappeenrannan Lyseon lukio, marjo.haapavuo@lappee.fi

Kuvaus

Kaikki lukion opettajat olivat yhden päivän TET:ssä. TET-paikan ja ajankohdan opettaja valitsi ja sopi itse.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opettaja, Opinto-ohjaaja, Rehtori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Erilaiset työnantajatoimijat (yritykset, järjestöt)

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Etukäteen suunniteltiin milloin TET-toteutetaan, ja tarvitaanko opettajalle TET-päiväksi sijaista.

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia. Mallista voi kuitenkin syntyä lisäkustannuksia, esimerkiksi sijaispalkkioista.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat eivät olleet aktiviisina osallistujina tähän mallissa. Kaikki opettajat saivat uuden kokemuksen ja mahdollisuuden tutustua haluamaansa alaan. Opettajat voivat myöhemmin jakaa kokemuksiaan oppilailleen tunneillaan.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani järjestää TET-päivän. Vuorovaikutus koulun ja työpaikan välillä.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Mallin juurruttaminen edellyttää, että se kirjataan jatkossa lukuvuosisuunnitelmaan.

Ota yhteyttä

Marjo Haapavuo, Lappeenrannan Lyseon lukio, marjo.haapavuo@lappee.fi

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Aloitteellisuus
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Lukukausi, Päivä, Helppo/nopea

Aikaa asiasta sopimiseen rehtorin kanssa ja opettajille tiedottamiseen kului noin tunti.
TET toteuttiin kevätlukukauden aikana. Mallin toteutumisen varmistamiseksi, on hyvä laittaa aikataulu sille mihin meneessä TET tulee olla suoritettu.