Martinlaakson lukiossa opettajat saivat halutessaan järjestää itselleen TET-jakson, jonka aikana tutustuttiin itseä kiinnostaviin työtehtäviin. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen

Martinlaakson lukiossa opettajat saivat halutessaan järjestää itselleen TET-jakson, jonka aikana tutustuttiin itseä kiinnostaviin työtehtäviin. Itse tutustuin Suomen luterilaisen kirkon ulkomaalaistyöhön Ateenassa ja sitä myötä myös ortodoksiseen kirkkoon ja kreikkalaiseen kulttuuriin. Viiden päivän aikana seurailin ja osallistuin Merimieskirkon toimintaan.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opettaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Taho, jonka toimintaan tutustuminen on hyödyllistä opetettavan aineen kannalta

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Etukäteisvalmisteluja oli TET-paikan hankkiminen, aikataulujen sopiminen ja käytännön asioiden suunnittelu (kuten matkat ja majoitus). Opiskelijoille täytyi myös kehitellä itsenäistä työskentelyä opeTETin ajaksi.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan.

Toimintamallin toteuttamisessa tulee ottaa huomioon mahdolliset kulut majoituksesta ja matkoista.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina on tutustuttaa opettaja omaan toimintaansa. Yhteistyökumppani voi saada opettajalta esimerkiksi ideoita tai vinkkejä omaan toimintaansa.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Juurruttamisessa auttaisi sijaiskulujen korvaaminen. Toiminnan vakiinnuttamisessa avainasemassa on myös opettajien oma kiinnostus ja innostus toimintamallia kohtaan.

Tutustu lisää

Tunne Työ -blogi

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Viikko, Päivä, Keskiverto

Varsinainen TET-jakso kesti osaltani viisi päivää.

Ei ole mitään tiettyä ajankohtaa, jolloin olisi parasta lähteä TET-jaksolle. Kannattaa kysyä yhteistyökumppanilta, milloin heille olisi hyvä aika tulla. Itse menin keväällä, sillä silloin tarvittiin apua basaarin kanssa.

Laura Paljakka, Martinlaakson lukio

Kuvaus

Martinlaakson lukiossa opettajat saivat halutessaan järjestää itselleen TET-jakson, jonka aikana tutustuttiin itseä kiinnostaviin työtehtäviin. Itse tutustuin Suomen luterilaisen kirkon ulkomaalaistyöhön Ateenassa ja sitä myötä myös ortodoksiseen kirkkoon ja kreikkalaiseen kulttuuriin. Viiden päivän aikana seurailin ja osallistuin Merimieskirkon toimintaan.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opettaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Taho, jonka toimintaan tutustuminen on hyödyllistä opetettavan aineen kannalta

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Etukäteisvalmisteluja oli TET-paikan hankkiminen, aikataulujen sopiminen ja käytännön asioiden suunnittelu (kuten matkat ja majoitus). Opiskelijoille täytyi myös kehitellä itsenäistä työskentelyä opeTETin ajaksi.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan.

Toimintamallin toteuttamisessa tulee ottaa huomioon mahdolliset kulut majoituksesta ja matkoista.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina on tutustuttaa opettaja omaan toimintaansa. Yhteistyökumppani voi saada opettajalta esimerkiksi ideoita tai vinkkejä omaan toimintaansa.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Juurruttamisessa auttaisi sijaiskulujen korvaaminen. Toiminnan vakiinnuttamisessa avainasemassa on myös opettajien oma kiinnostus ja innostus toimintamallia kohtaan.

Tutustu lisää

Tunne Työ -blogi

Ota yhteyttä

Laura Paljakka, Martinlaakson lukio

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Viikko, Päivä, Keskiverto

Varsinainen TET-jakso kesti osaltani viisi päivää.

Ei ole mitään tiettyä ajankohtaa, jolloin olisi parasta lähteä TET-jaksolle. Kannattaa kysyä yhteistyökumppanilta, milloin heille olisi hyvä aika tulla. Itse menin keväällä, sillä silloin tarvittiin apua basaarin kanssa.