Opiskelijat haastattelivat opettajiaan, ja tekivät niiden perusteella tekstejä, joissa käsiteltiin opettajien uratarinoita ja niiden moninaisuutta. Valmiit tekstit esiteltiin muille opiskelijoille. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Luovuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi

Äidinkielestä  kiinnostuneille opiskelijoille tarjottiin mahdollisuutta lähteä tekemään ope-haastatteluita.

Opiskelija valitsi kustakin aineryhmästä yhden opettajan, jonka kanssa sopi henkilökohtaisen haastatteluajankohdan. Haastattelussa pureuduttiin ko. opettajan opiskelu-elämään, työkokemukseen ja työhön opettajana. Opiskelija kirjoitti haastattelun puhtaaksi, ja se julkaistiin lukion verkkolehdessä. Uutta haastattelua mainostettiin aina myös lukion Instagram-tilillä, jonka kautta oli suora linkki itse haastatteluun.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opiskelija, Opettaja, Opinto-ohjaaja, Rehtori
2. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Toteutettavissa ilman yhteistyökumppania

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Opiskelijoista etsittiin halukkaat osallistujat. Äidinkielen opettajat avustivat sopivien opiskelijoiden löytämisessä.

Mallista informoitiin muita opettajia ennen sen alkua ja kerrottiin että heille saattaisi tulla mahdollisia haastattelupyyntöjä. Haastatteluun osallistuminen oli opettajille vapaaehtoista.

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Haastatteluita tekevät opiskelijat valitsivat haastateltavat opettajat, sopivat haastattelun ajankohdan ja kirjoittivat tekstit. Muiden opiskelijoiden rooli keskittyi valmiin tekstin lukemiseen ja mahdolliseen kommentointin. Kirjoittavat opiskelijat saivat kokemusta haastatteluiden tekemisestä. Kaikki opiskelijat kartuttivat työelämätietouttaan opettajien uratarinoiden avulla.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Malli on ollut Kimpisen lukiossa käytössä syksystä 2018 lähtien ja se on toteutettu vuosittain.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Helppo/nopea

Opiskelijan perehdyttäminen vei n. 45 minuuttia. Tämän jälkeen aikataulu riippui kovasti opiskelijasta ja hänen työtahdistaan. Meillä haastatteluja syntyi n. 4 kpl/lukuvuosi.
Mallin hyödyntäminen kannattaa aloittaa heti syksyllä, näin saadaan lukuvuodelle mahdollisimman monta haastattelua. Kirjoittajaksi sopivat parhaiten 2. vuosikurssin opiskelijat. Tällöin opettajat ovat jo tutumpia ja äidinkielen opettajalla on jonkinlainen tieto opiskelijasta ja hänen kirjoitustaidoistaan.

Hanna Buuri, Kimpisen lukio
hanna.buuri@lappee.fi

Kuvaus

Äidinkielestä  kiinnostuneille opiskelijoille tarjottiin mahdollisuutta lähteä tekemään ope-haastatteluita.

Opiskelija valitsi kustakin aineryhmästä yhden opettajan, jonka kanssa sopi henkilökohtaisen haastatteluajankohdan. Haastattelussa pureuduttiin ko. opettajan opiskelu-elämään, työkokemukseen ja työhön opettajana. Opiskelija kirjoitti haastattelun puhtaaksi, ja se julkaistiin lukion verkkolehdessä. Uutta haastattelua mainostettiin aina myös lukion Instagram-tilillä, jonka kautta oli suora linkki itse haastatteluun.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opiskelija, Opettaja, Opinto-ohjaaja, Rehtori
2. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Toteutettavissa ilman yhteistyökumppania

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Opiskelijoista etsittiin halukkaat osallistujat. Äidinkielen opettajat avustivat sopivien opiskelijoiden löytämisessä.

Mallista informoitiin muita opettajia ennen sen alkua ja kerrottiin että heille saattaisi tulla mahdollisia haastattelupyyntöjä. Haastatteluun osallistuminen oli opettajille vapaaehtoista.

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Haastatteluita tekevät opiskelijat valitsivat haastateltavat opettajat, sopivat haastattelun ajankohdan ja kirjoittivat tekstit. Muiden opiskelijoiden rooli keskittyi valmiin tekstin lukemiseen ja mahdolliseen kommentointin. Kirjoittavat opiskelijat saivat kokemusta haastatteluiden tekemisestä. Kaikki opiskelijat kartuttivat työelämätietouttaan opettajien uratarinoiden avulla.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Malli on ollut Kimpisen lukiossa käytössä syksystä 2018 lähtien ja se on toteutettu vuosittain.

Ota yhteyttä

Hanna Buuri, Kimpisen lukio
hanna.buuri@lappee.fi

Luovuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Helppo/nopea

Opiskelijan perehdyttäminen vei n. 45 minuuttia. Tämän jälkeen aikataulu riippui kovasti opiskelijasta ja hänen työtahdistaan. Meillä haastatteluja syntyi n. 4 kpl/lukuvuosi.
Mallin hyödyntäminen kannattaa aloittaa heti syksyllä, näin saadaan lukuvuodelle mahdollisimman monta haastattelua. Kirjoittajaksi sopivat parhaiten 2. vuosikurssin opiskelijat. Tällöin opettajat ovat jo tutumpia ja äidinkielen opettajalla on jonkinlainen tieto opiskelijasta ja hänen kirjoitustaidoistaan.