Lahden lukioiden opiskelijat tutustuivat yrittäjyyden käytäntöihin kahdella eri tavalla kevätlukukauden aikana. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Luovuus
Vastuunottaminen
Kyky ymmärtää taloutta ja sen toimintaa

1) Lukion NY-yritystoiminta: Yritystoimintaa toteutettiin Lahden lyseossa kaupungin lukiolaisten kesken. Opiskelijat tutustuivat yritystoiminnan perusteisiin ja perustivat omia NY-yrityksiään. Yritystoimintaa toteutettiin vuoden  alusta toukokuuhun opettajien ja mentorien ohjauksessa. opiskelijat kehittivät itse liikeideat ja hankkivat toiminnalleen yritysmentorit. Lukion NY-yrityksistä yksi osallistui myös Uskalla yrittää-semifinaalitapahtumaan Hämeenlinnassa helmikuun alussa.

2) Yrityksen perustamisharjoitukset taloustiedon kursseilla keväällä: opiskelijaryhmät kahdella taloustiedon kurssilla perustivat kuvitteelliset yritykset. Mallia toteutettiin huhti- toukokuun aikana viimeisessä opiskelujaksossa. Työn aikana opiskelijat arvioivat hankkeidensa realistisuutta, taloudellisia raameja ja liikeideoidensa toimivuutta, sekä tekivät kaikesta toiminnastaan kirjallisen yhteenvedon kurssin opettajan johdolla. Mallissa pyrittiin tutustuttamaan opiskelijat yrityksen perustamisen eri vaiheissa eteen tuleviin käytännön kysymyksiin ja tilanteisiin.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, Opettaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Yrittäjät kaikilta aloilta

Ennakkovalmistelut ja resurssit

NY-toiminnan valmisteluun kuului aluksi kurssin markkinointi. Opiskelijoita rekrytoitiin, lyseon kurssille kaikista kaupungin lyseoista, painetuilla mainoksilla sekä sähköisellä mainonnalla esim. some-kanavissa. Yritystoiminnan käynnistysvaiheessa tutustuttiin yritystarinoihin Lahden M-päivässä Sibeliustalolla. Yhteiset tilat ja välineistön valmistelutomiin tarjosi oppilaitos. Itse yrityksien toimintavaiheessa resurssit tulivat opiskelijoiden omassa käytössä olevista välineistä.

Pääasiassa mallin toteuttaminen ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan. Muutamissa tapauksissa yritystoiminnan aikataulut menivät ristiin muun opiskelun kanssa. Näistä tapauksista voitiin kuitenkin joustavasti sopia, eikä arjessa ilmennyt opiskelua haittaavia tietokatkoksia tai päällekkäisyyksiä.

Mallin toteuttamisesta saattaa tulla lisäkustannuksia, esim. NY-oppimateriaalitilauksista ja kuljetuksista messu- ja kilpailutapahtumiin

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijoiden toiminta sekä NY-toiminnassa että yrityksien perustamisharjoituksissa oli itseohjautuvaa. Tuotekehittely, ideointi ja suunnittelu sekä yhteydenotot yhteistyökumppaneihin ja sidosryhmiin tapahtuivat itsenäisesti. Opettajien avustuksella opiskelijat saivat kuitenkin vinkkejä esim. siitä keneen kannattaa olla yhteydessä oman yritystoiminnan edistämiseksi.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Mentoritoiminta ja yritysten sekä työelämän toiminnan asiantuntijaesittely

Toiminnan vakiinnuttaminen

NY-yritystoiminnan juurruttaminen vaatii markkinointia. Lukiolaisilla on kalenterit täynnä opiskeltavaa, eikä välttämättä halua sitoutua pitkiin yritysprojekteihin. Projektin kiinnostavuus ja hyödyt tulevalle elämälle pitäisi saada esiin alusta lähtien.

Tässä auttaisi esim. positiivisten opiskelijakokemusten esiin tuominen sekä hyvitykset esim. kurssisuorituksina.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Lukukausi, Muu, Keskiverto

Yritystoiminnan suunnittelutyö vaati opettajalta aikaa varsinkin vuoden alussa. NY-toimintaa ei ollut aikaisemmin toteutettu lyseolla, joten suunnittelutyö vei useita tunteja alkuvuoden työviikoista. Kevään yrityksien perustamisharjoitukset olivat sisällöltään kevyempiä, joten aikaresurssia niiden suunnitteluun ei tarvittu läheskään yhtä paljon. Yhteensä kaiken toiminnan suunnitteluun käytettyjä tunteja kertyi yli kaksikymmentä.

Lahden lyseo

Kuvaus

1) Lukion NY-yritystoiminta: Yritystoimintaa toteutettiin Lahden lyseossa kaupungin lukiolaisten kesken. Opiskelijat tutustuivat yritystoiminnan perusteisiin ja perustivat omia NY-yrityksiään. Yritystoimintaa toteutettiin vuoden  alusta toukokuuhun opettajien ja mentorien ohjauksessa. opiskelijat kehittivät itse liikeideat ja hankkivat toiminnalleen yritysmentorit. Lukion NY-yrityksistä yksi osallistui myös Uskalla yrittää-semifinaalitapahtumaan Hämeenlinnassa helmikuun alussa.

2) Yrityksen perustamisharjoitukset taloustiedon kursseilla keväällä: opiskelijaryhmät kahdella taloustiedon kurssilla perustivat kuvitteelliset yritykset. Mallia toteutettiin huhti- toukokuun aikana viimeisessä opiskelujaksossa. Työn aikana opiskelijat arvioivat hankkeidensa realistisuutta, taloudellisia raameja ja liikeideoidensa toimivuutta, sekä tekivät kaikesta toiminnastaan kirjallisen yhteenvedon kurssin opettajan johdolla. Mallissa pyrittiin tutustuttamaan opiskelijat yrityksen perustamisen eri vaiheissa eteen tuleviin käytännön kysymyksiin ja tilanteisiin.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, Opettaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Yrittäjät kaikilta aloilta

Ennakkovalmistelut ja resurssit

NY-toiminnan valmisteluun kuului aluksi kurssin markkinointi. Opiskelijoita rekrytoitiin, lyseon kurssille kaikista kaupungin lyseoista, painetuilla mainoksilla sekä sähköisellä mainonnalla esim. some-kanavissa. Yritystoiminnan käynnistysvaiheessa tutustuttiin yritystarinoihin Lahden M-päivässä Sibeliustalolla. Yhteiset tilat ja välineistön valmistelutomiin tarjosi oppilaitos. Itse yrityksien toimintavaiheessa resurssit tulivat opiskelijoiden omassa käytössä olevista välineistä.

Pääasiassa mallin toteuttaminen ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan. Muutamissa tapauksissa yritystoiminnan aikataulut menivät ristiin muun opiskelun kanssa. Näistä tapauksista voitiin kuitenkin joustavasti sopia, eikä arjessa ilmennyt opiskelua haittaavia tietokatkoksia tai päällekkäisyyksiä.

Mallin toteuttamisesta saattaa tulla lisäkustannuksia, esim. NY-oppimateriaalitilauksista ja kuljetuksista messu- ja kilpailutapahtumiin

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijoiden toiminta sekä NY-toiminnassa että yrityksien perustamisharjoituksissa oli itseohjautuvaa. Tuotekehittely, ideointi ja suunnittelu sekä yhteydenotot yhteistyökumppaneihin ja sidosryhmiin tapahtuivat itsenäisesti. Opettajien avustuksella opiskelijat saivat kuitenkin vinkkejä esim. siitä keneen kannattaa olla yhteydessä oman yritystoiminnan edistämiseksi.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Mentoritoiminta ja yritysten sekä työelämän toiminnan asiantuntijaesittely

Toiminnan vakiinnuttaminen

NY-yritystoiminnan juurruttaminen vaatii markkinointia. Lukiolaisilla on kalenterit täynnä opiskeltavaa, eikä välttämättä halua sitoutua pitkiin yritysprojekteihin. Projektin kiinnostavuus ja hyödyt tulevalle elämälle pitäisi saada esiin alusta lähtien.

Tässä auttaisi esim. positiivisten opiskelijakokemusten esiin tuominen sekä hyvitykset esim. kurssisuorituksina.

Ota yhteyttä

Lahden lyseo

Luovuus
Vastuunottaminen
Kyky ymmärtää taloutta ja sen toimintaa
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Lukukausi, Muu, Keskiverto

Yritystoiminnan suunnittelutyö vaati opettajalta aikaa varsinkin vuoden alussa. NY-toimintaa ei ollut aikaisemmin toteutettu lyseolla, joten suunnittelutyö vei useita tunteja alkuvuoden työviikoista. Kevään yrityksien perustamisharjoitukset olivat sisällöltään kevyempiä, joten aikaresurssia niiden suunnitteluun ei tarvittu läheskään yhtä paljon. Yhteensä kaiken toiminnan suunnitteluun käytettyjä tunteja kertyi yli kaksikymmentä.