Nuori Yrittäjyys ry:n Korkea-asteen Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa opiskelijat perustavat tiimiyrityksen, joka toimii oikealla rahalla ja oikeilla markkinoilla lukuvuoden ajaksi.

Luovuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Kyky ymmärtää taloutta ja sen toimintaa

Korkea-asteen Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa opiskelijat perustavat tiimiyrityksen, joka toimii oikealla rahalla ja oikeilla markkinoilla lukuvuoden ajaksi. Lukuvuoden aikana opitaan innovointia, tiimityötä ja yrittäjätaitoja tekemällä oppien. Nuori Yrittäjyys ry tarjoaa korkeakouluille oppimisalustan, opiskelijoiden ja opettajien tukimateriaalit sekä erilaisia kilpailuja ja tapahtumia. Malli sopii niin yksittäisten yrittäjyyskurssien alustaksi, kuin monialaisten eri oppiaineita ja korkeakouluja yhdistäväksi ohjelmaksi. Ohjelma on laajuudeltaan 10 opintopistettä, mutta se voidaan toteuttaa myös lyhyempinä kokonaisuuksina, kuten 5 op:n laajuisina Let’s Innovate!-opintoina.

Mallilla pyritään vahvistamaan opiskelijoiden työelämä- ja yrittäjyystaitoja sekä tunnistamaan omaa osaamista.

Maksullisuus
Maksullinen
Kesto / Laajuus
Lukuvuosi, Lukukausi

Petri Katajarinne
Nuori Yrittäjyys ry
044 737 8610
petri.katajarinne@nuoriyrittajyys.fi

Kuvaus

Korkea-asteen Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa opiskelijat perustavat tiimiyrityksen, joka toimii oikealla rahalla ja oikeilla markkinoilla lukuvuoden ajaksi. Lukuvuoden aikana opitaan innovointia, tiimityötä ja yrittäjätaitoja tekemällä oppien. Nuori Yrittäjyys ry tarjoaa korkeakouluille oppimisalustan, opiskelijoiden ja opettajien tukimateriaalit sekä erilaisia kilpailuja ja tapahtumia. Malli sopii niin yksittäisten yrittäjyyskurssien alustaksi, kuin monialaisten eri oppiaineita ja korkeakouluja yhdistäväksi ohjelmaksi. Ohjelma on laajuudeltaan 10 opintopistettä, mutta se voidaan toteuttaa myös lyhyempinä kokonaisuuksina, kuten 5 op:n laajuisina Let’s Innovate!-opintoina.

Mallilla pyritään vahvistamaan opiskelijoiden työelämä- ja yrittäjyystaitoja sekä tunnistamaan omaa osaamista.

Tutustu lisää

https://vuosiyrittajana.fi

Ota yhteyttä

Petri Katajarinne
Nuori Yrittäjyys ry
044 737 8610
petri.katajarinne@nuoriyrittajyys.fi

Luovuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Kyky ymmärtää taloutta ja sen toimintaa
Maksullisuus
Maksullinen
Kesto / Laajuus
Lukuvuosi, Lukukausi