NY Oma talous -ohjelma kannustaa nuoria pohtimaan omia mielenkiinnonkohteita, työelämän perusvalmiuksia sekä omaa talouden hallintaa. Ohjelman aikana nuoria rohkaistaan toimimaan yhteistyössä myös koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Aloitteellisuus
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Kyky ymmärtää taloutta ja sen toimintaa

Ohjelma soveltuu mainiosti muun muassa yhteiskuntaopin, äidinkielen sekä matematiikan oppitunneille. Ohjelmaa voidaan käyttää myös soveltaen toisella asteella.

Ohjelman tukee nuorten itsetuntemuksen vahvistumista ja antaa valmiuksia työnhakuun sekä taloudenhallintaan. Ohjelma on kokonaisuus, joka tukee oppimisen iloa ja opittujen taitojen yhdistämistä arjen tilanteisiin. Lisäksi ohjelma kannustaa nuoria työskentelemään yhteistyössä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Ohjelma perustuu toiminnallisiin, ongelmanratkaisupohjaisiin oppilaslähtöisiin ja vertaisoppimisen menetelmiin. Ohjelma on kahdeksan teeman kokonaisuus. Teemat voi toteuttaa moniammatillisissa tiimeissä yhdistäen eri oppiaineita. Teemoja on mahdollista toteuttaa yhdistäen niitä eri oppiaineisiin.

Ohjelman teemojen tueksi löytyy verkkoharjoituksia, joiden toteuttaminen ei vaadi oppilailta kirjautumista. Esimerkiksi talousaiheisen oppimisympäristön Zaldon sisällöt ovat integroitu teemoihin. Lisäksi hienon päätöksen ohjelmalla antaa lopputesti, joka kannustaa oppilaita reflektoimaan oppimaansa.

Maksullisuus
Maksullinen
Kesto / Laajuus
Useita oppitunteja

Ohjelman kahdeksan teeman kesto on 1-2 oppituntia/teema.

Nuori Yrittäjyys ry
Kuortaneenkatu 2
044 7287 837 (arkisin 8-16)
info@nuoriyrittajyys.fi

Kuvaus

Ohjelma soveltuu mainiosti muun muassa yhteiskuntaopin, äidinkielen sekä matematiikan oppitunneille. Ohjelmaa voidaan käyttää myös soveltaen toisella asteella.

Ohjelman tukee nuorten itsetuntemuksen vahvistumista ja antaa valmiuksia työnhakuun sekä taloudenhallintaan. Ohjelma on kokonaisuus, joka tukee oppimisen iloa ja opittujen taitojen yhdistämistä arjen tilanteisiin. Lisäksi ohjelma kannustaa nuoria työskentelemään yhteistyössä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Ohjelma perustuu toiminnallisiin, ongelmanratkaisupohjaisiin oppilaslähtöisiin ja vertaisoppimisen menetelmiin. Ohjelma on kahdeksan teeman kokonaisuus. Teemat voi toteuttaa moniammatillisissa tiimeissä yhdistäen eri oppiaineita. Teemoja on mahdollista toteuttaa yhdistäen niitä eri oppiaineisiin.

Ohjelman teemojen tueksi löytyy verkkoharjoituksia, joiden toteuttaminen ei vaadi oppilailta kirjautumista. Esimerkiksi talousaiheisen oppimisympäristön Zaldon sisällöt ovat integroitu teemoihin. Lisäksi hienon päätöksen ohjelmalla antaa lopputesti, joka kannustaa oppilaita reflektoimaan oppimaansa.

Tutustu lisää

https://nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/oma-talous/

Ota yhteyttä

Nuori Yrittäjyys ry
Kuortaneenkatu 2
044 7287 837 (arkisin 8-16)
info@nuoriyrittajyys.fi

Aloitteellisuus
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Kyky ymmärtää taloutta ja sen toimintaa
Maksullisuus
Maksullinen
Kesto / Laajuus
Useita oppitunteja

Ohjelman kahdeksan teeman kesto on 1-2 oppituntia/teema.