NY Minä + sinä = me on löytöretki omien kykyjen oivaltamiseen. Ohjelma rohkaisee lapsia yksilöllisesti toteuttamaan itseään vahvuuksiensa mukaan. Ohjelman aikana lapsia kannustetaan myös tunnistamaan kavereidensa taitoja ja ymmärtämään yhteistyön merkitys sekä kunnioittamaan jokaisen erilaisia taitoja.

Aloitteellisuus
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Vastuunottaminen

NY Minä + sinä = me on oppimiskokonaisuus esiopetukseen ja vuosiluokille 1-3.

Ohjelma tukee lasten myönteisen minäkuvan, oma-aloitteisuuden ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Ohjelma on kokonaisuus, joka tukee oppimisen ja oivaltamisen iloa ja terveen oppimisminäkuvan kasvua. Lisäksi ohjelma auttaa kannustavan ryhmä- ja luokkahengen muodostumista sekä kotiväen osallistamista koulutien alkuaskeleilla.

Ohjelman teemojen tueksi löytyy eri tasoisia verkkoharjoituksia, joiden toteuttaminen ei vaadi oppilailta kirjautumista. Lisäksi hienon päätöksen ohjelmalla antaa lopputesti, joka kannustaa oppilaita reflektoimaan oppimaansa.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Lukuvuosi, Kuukausi, Kaksi viikkoa

Ohjelma voidaan toteuttaa joko lukuvuoden mittaisena projektina tai 2-4 viikon mittaisena oppimiskokonaisuutena. Ohjelman kolmen teeman kesto 1-2 oppituntia/teema.

Nuori Yrittäjyys ry
Kuortaneenkatu 2
044 7287 837 (arkisin 8-16)
info@nuoriyrittajyys.fi

Kuvaus

NY Minä + sinä = me on oppimiskokonaisuus esiopetukseen ja vuosiluokille 1-3.

Ohjelma tukee lasten myönteisen minäkuvan, oma-aloitteisuuden ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Ohjelma on kokonaisuus, joka tukee oppimisen ja oivaltamisen iloa ja terveen oppimisminäkuvan kasvua. Lisäksi ohjelma auttaa kannustavan ryhmä- ja luokkahengen muodostumista sekä kotiväen osallistamista koulutien alkuaskeleilla.

Ohjelman teemojen tueksi löytyy eri tasoisia verkkoharjoituksia, joiden toteuttaminen ei vaadi oppilailta kirjautumista. Lisäksi hienon päätöksen ohjelmalla antaa lopputesti, joka kannustaa oppilaita reflektoimaan oppimaansa.

Tutustu lisää

https://nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/mina-sina-me/

Ota yhteyttä

Nuori Yrittäjyys ry
Kuortaneenkatu 2
044 7287 837 (arkisin 8-16)
info@nuoriyrittajyys.fi

Aloitteellisuus
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Vastuunottaminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Lukuvuosi, Kuukausi, Kaksi viikkoa

Ohjelma voidaan toteuttaa joko lukuvuoden mittaisena projektina tai 2-4 viikon mittaisena oppimiskokonaisuutena. Ohjelman kolmen teeman kesto 1-2 oppituntia/teema.