NURMIJÄRVEN YHTEISKOULUN LUKIO Yrittäjyys- ja työelämätaidot kurssi YH sov. 7 / TO3 Yhteiskuntaopin koulukohtainen kurssi YH sov. 7 (Tulevaisuuden tekijä),…

NURMIJÄRVEN YHTEISKOULUN LUKIO

Yrittäjyys- ja työelämätaidot kurssi

YH sov. 7 / TO3

Yhteiskuntaopin koulukohtainen kurssi YH sov. 7 (Tulevaisuuden tekijä), vaihtoehtoisesti TO3. Kurssin ohjeellinen ajankäyttö on yleisen kurssimääritelmän 22 x 75min. Yrittäjyys- ja työelämäpassin kolme kategoriaa, joista jokaisesta “korista” on otettava tehtävä

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen:

Nuorisovaltuusto

Nuorisopolitiikka

Mielipidekirjoitus esim. HS:n

SLL-toiminta

Vaalipaneelin järjestäminen

Kokoustekniikka

Suora kansalaisvaikuttaminen

Työelämälähtöinen toimiminen:

CV ja työnhakuprosessin tutuksi tuleminen, videoCV, Linked In

Luentojen, yritysesittelijöiden seuraaminen

Vapaaehtoistyön tekeminen esim hoiva-alalla

Yrittämisen abc (yritysmuodot, yrityksen perustaminen, verotus yms)

Työnteko- ja -hakutaitojen ja itsevarmuuden lisääminen käynneillä erilaisissa paikoissa

Leikkiyritysten luominen alusta loppuun

Sijoitussalkku

InnoDay

Kouluun liittyvät projektit:

Yleinen opiskelijoiden oma toiminta yleisen viihtyvyyden ym ylläpitämiseksi; opiskelutaitojen opettaminen

Projekti-ideoita: koulun nettisivujen uudistaminen

Opiskelijakuntatoiminta

Kerhotoiminta esim. peruskoululaisille

Kansainvälisyys (koulun esittely, esitykset ja ohjelman järjestäminen vieraille yms., vaihto-oppilaiden tutor-toiminta)

Suoritus ja arviointi:

Muodostuu suunnitelmasta, itsereflektiosta ja palautteesta

Ajankäytön arviointi, joka kuuluu osaksi suunnitelmaa ohjaa suoritusmerkinnän ansaitsemista

Opiskelijat voivat itse ehdottaa myös töitä, jotka voisi lukea edellä mainittuihin kategorioihin

Kurssin suoritusajaksi on yksi vuosi

Painotetaan opiskelijan itseohjautuvuutta

Opiskelijoille annettava selkeästi strukturoitu ohje, miten tehdä suunnitelma ja itsereflektio.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Lukuvuosi

Kuvaus

NURMIJÄRVEN YHTEISKOULUN LUKIO

Yrittäjyys- ja työelämätaidot kurssi

YH sov. 7 / TO3

Yhteiskuntaopin koulukohtainen kurssi YH sov. 7 (Tulevaisuuden tekijä), vaihtoehtoisesti TO3. Kurssin ohjeellinen ajankäyttö on yleisen kurssimääritelmän 22 x 75min. Yrittäjyys- ja työelämäpassin kolme kategoriaa, joista jokaisesta “korista” on otettava tehtävä

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen:

Nuorisovaltuusto

Nuorisopolitiikka

Mielipidekirjoitus esim. HS:n

SLL-toiminta

Vaalipaneelin järjestäminen

Kokoustekniikka

Suora kansalaisvaikuttaminen

Työelämälähtöinen toimiminen:

CV ja työnhakuprosessin tutuksi tuleminen, videoCV, Linked In

Luentojen, yritysesittelijöiden seuraaminen

Vapaaehtoistyön tekeminen esim hoiva-alalla

Yrittämisen abc (yritysmuodot, yrityksen perustaminen, verotus yms)

Työnteko- ja -hakutaitojen ja itsevarmuuden lisääminen käynneillä erilaisissa paikoissa

Leikkiyritysten luominen alusta loppuun

Sijoitussalkku

InnoDay

Kouluun liittyvät projektit:

Yleinen opiskelijoiden oma toiminta yleisen viihtyvyyden ym ylläpitämiseksi; opiskelutaitojen opettaminen

Projekti-ideoita: koulun nettisivujen uudistaminen

Opiskelijakuntatoiminta

Kerhotoiminta esim. peruskoululaisille

Kansainvälisyys (koulun esittely, esitykset ja ohjelman järjestäminen vieraille yms., vaihto-oppilaiden tutor-toiminta)

Suoritus ja arviointi:

Muodostuu suunnitelmasta, itsereflektiosta ja palautteesta

Ajankäytön arviointi, joka kuuluu osaksi suunnitelmaa ohjaa suoritusmerkinnän ansaitsemista

Opiskelijat voivat itse ehdottaa myös töitä, jotka voisi lukea edellä mainittuihin kategorioihin

Kurssin suoritusajaksi on yksi vuosi

Painotetaan opiskelijan itseohjautuvuutta

Opiskelijoille annettava selkeästi strukturoitu ohje, miten tehdä suunnitelma ja itsereflektio.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Lukuvuosi