Mun maailma on työkirja laaja-alaisen osaamisen kehittämiseen.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen

Mun maailma on työkirja laaja-alaisen osaamisen kehittämiseen.

Uuden opetussuunnitelman seitsemän laaja-alaisen osaamisen taitoa ovat mukana kaikessa uuden opsin mukaisessa opetuksessa. Mun maailma – laaja-alaisen osaamisen työkirjassa käsitellään näitä seitsemää taitoa erillisinä kokonaisuuksina. Oppijat pohtivat kysymyksiin vastaamalla, mitä taidot merkitsevät oppijan omassa elämässä. He kartoittavat oman lähtötilanteensa, asettavat itselleen tavoitteet ja tutkivat tekojen merkitystä tavoitteiden saavuttamisessa.

Omakohtainen pohdinta helpottaa laaja-alaisen osaamisen taitojen ymmärtämistä, sisäistämistä ja soveltamista käytäntöön. Lopputulos on yhteenveto oppijan omista laaja-alaisista taidoista, Mun maailmasta.

Materiaali on saatavilla myös ruotsiksi.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Useita oppitunteja

Työkirjassa on seitsemän teemakokonaisuutta laaja-alaisen osaamisen taitojen mukaisesti. Yhden teeman käsittelyyn on hyvä varata aikaa kolme tuntia: kaksi tuntia lähtötilanteen hahmottamiseen ja tavoitteisiin sekä kolmas tunti tekojen pohdintaan.

Valtakunnallinen YES ry
info@yesverkosto.fi tai oman alueesi YES-aluetoimija

Kuvaus

Mun maailma on työkirja laaja-alaisen osaamisen kehittämiseen.

Uuden opetussuunnitelman seitsemän laaja-alaisen osaamisen taitoa ovat mukana kaikessa uuden opsin mukaisessa opetuksessa. Mun maailma – laaja-alaisen osaamisen työkirjassa käsitellään näitä seitsemää taitoa erillisinä kokonaisuuksina. Oppijat pohtivat kysymyksiin vastaamalla, mitä taidot merkitsevät oppijan omassa elämässä. He kartoittavat oman lähtötilanteensa, asettavat itselleen tavoitteet ja tutkivat tekojen merkitystä tavoitteiden saavuttamisessa.

Omakohtainen pohdinta helpottaa laaja-alaisen osaamisen taitojen ymmärtämistä, sisäistämistä ja soveltamista käytäntöön. Lopputulos on yhteenveto oppijan omista laaja-alaisista taidoista, Mun maailmasta.

Materiaali on saatavilla myös ruotsiksi.

Tutustu lisää

https://yesverkosto.fi/materiaalit

Ota yhteyttä

Valtakunnallinen YES ry
info@yesverkosto.fi tai oman alueesi YES-aluetoimija

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Useita oppitunteja

Työkirjassa on seitsemän teemakokonaisuutta laaja-alaisen osaamisen taitojen mukaisesti. Yhden teeman käsittelyyn on hyvä varata aikaa kolme tuntia: kaksi tuntia lähtötilanteen hahmottamiseen ja tavoitteisiin sekä kolmas tunti tekojen pohdintaan.