22 Kimpisen lukion opiskelijaa pääsi tutustumaan kemian tutkimuskurssin sisältöön uudella ja mielenkiintoisella tavalla. Tutkimuskurssin opetuskerran toteuttamisesta vastasi lukion yhteistyökumppani. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Luovuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi

Kemian tutkimuskurssilla  toteutettiin molekyyligastronomian opetuskerta Kimpisen lukion kotitalousluokassa. Opetuksesta vastasi Saimian keittiömestari, joka kertoi suklaan kemiasta ja temperoinnista. Teoriaosuuden jälkeen valmistimme suklaakonvehteja.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opettaja, Yritys tai muu työelämän edustaja, Kolmas sektori
2. vuosikurssilla/ 3. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Ravintola-alan asiantuntija, esimerkiksi keittiömestari

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Lukion kotitalousluokka varattiin kurssin käyttöön.  Saimian opettaja toi mukanaan tarvittavat välineet.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan.

Mallin toteuttamisesta saattaa tulla lisäkustannuksia, esimerkiksi materiaalikuluista.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat osallistuivat suunniteltuun ohjelmaan. Kokemus lisäsi opiskelijoiden tietoisuutta erilaisista kemian uravalinnoista.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanilla oli päävastuu opetuskerran suunnittelusta ja toteutuksesta. Kumppani saa mainosta edustamalleen koulutusohjelmalle tai yritykselle.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Mallia on tarkoitus toteuttaa vuosittain. Mallin avulla voi markkinoida kurssia opiskelijoille.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Oppitunti, Helppo/nopea

Suunnittelu ja kurssin toteutus veivät yhteensä noin 4h. Opetuskerran kesto oli 3h.
Kevät. Opetuskerta järjestettiin toukokuussa, jolloin AMK-opetus on jo loppunut, ja aikataulut helpompi järjestää

Kimpisen lukio

Kuvaus

Kemian tutkimuskurssilla  toteutettiin molekyyligastronomian opetuskerta Kimpisen lukion kotitalousluokassa. Opetuksesta vastasi Saimian keittiömestari, joka kertoi suklaan kemiasta ja temperoinnista. Teoriaosuuden jälkeen valmistimme suklaakonvehteja.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opettaja, Yritys tai muu työelämän edustaja, Kolmas sektori
2. vuosikurssilla/ 3. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Ravintola-alan asiantuntija, esimerkiksi keittiömestari

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Lukion kotitalousluokka varattiin kurssin käyttöön.  Saimian opettaja toi mukanaan tarvittavat välineet.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan.

Mallin toteuttamisesta saattaa tulla lisäkustannuksia, esimerkiksi materiaalikuluista.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat osallistuivat suunniteltuun ohjelmaan. Kokemus lisäsi opiskelijoiden tietoisuutta erilaisista kemian uravalinnoista.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanilla oli päävastuu opetuskerran suunnittelusta ja toteutuksesta. Kumppani saa mainosta edustamalleen koulutusohjelmalle tai yritykselle.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Mallia on tarkoitus toteuttaa vuosittain. Mallin avulla voi markkinoida kurssia opiskelijoille.

Ota yhteyttä

Kimpisen lukio

Luovuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Oppitunti, Helppo/nopea

Suunnittelu ja kurssin toteutus veivät yhteensä noin 4h. Opetuskerran kesto oli 3h.
Kevät. Opetuskerta järjestettiin toukokuussa, jolloin AMK-opetus on jo loppunut, ja aikataulut helpompi järjestää