Hankkeessa kehitettävän toimintamallin avulla edistetään yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden työelämään siirtymävaihetta vahvistamalla heidän työelävalmiuksiaan yrittäjyystaidoissa eli taitoa, tahtoa ja pystyvyyttä yrittäjämäiseen ajattelutapaan ja -toimijuuteen.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Tavoitteellisuus
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen

Alkuvaiheen yrittäjyysopintoja korkeakouluopiskelijoille yhteensä 15 opintopisteen verran. Uutta on se, että oppimispsykologian näkökulma integroidaan yrittäjyyskasvatukseen. Opintojaksojen keskiössä on oman osaamisen tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen, minäpystyvyys ja toimijuuden aktivoiminen sekä sinnikkyys ja tavoitesuuntautunut työskentely. Hankkeen kurssit toteutetaan monimuoto-opetuksena. Yhteinen opintojakso ammattikorkeakoulun ja yliopisto-opiskelijoille. Opintojaksoilla opiskelijat toimivat monitieteisissä ryhmissä.

Hankkeessa kehitettävän toimintamallin avulla edistetään yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden työelämään siirtymävaihetta vahvistamalla heidän työelävalmiuksiaan yrittäjyystaidoissa eli taitoa, tahtoa ja pystyvyyttä yrittäjämäiseen ajattelutapaan ja -toimijuuteen.

Hankkeessa on mukana myös Tellus (Oulun yliopisto), Kerttu Saalasti Instituutti (Oulun yliopisto) ja Microentre-verkosto. Opintojakso on tuotettu yhteistyössä Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa sekä paikallisten mikroyrittäjien kanssa. .

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

 

15 op koostuu kolmesta 5 op:n kokonaisuudesta

5 op Tunnista yrittäjyysvalmiutesi (kesto noin 3kk)

5 op Muodosta yrittäjyyttä tukevat verkostosi (kesto noin 2,5 kk)

5 op Tuotteista osaamisesi (kesto noin 2 kk)

Jokainen opintojakso koostuu lähitapaamisista, pienryhmätyöskentelystä sekä opiskelijan itsenäisestä, henkilökohtaisesta työskentelystä. Kaikilla opintojaksoilla on mukana paikallisia mikroyrittäjiä. Oppimistehtäviä tehdään paljon monitieteisissä pienryhmissä. Pääpaino oman osaamisen tunnistamisessa ja yrittäjyysvalmiuksien ja -taitojen monipuolisessa kehittämisessä. Kunkin opintojakson voi suorittaa erillisinä opintojaksona, peräkkäin käytynä ne muodostavat jatkumon.

Tehtäväesimerkkejä, joita on käytetty MindBusiness-opinnoissa:

 • Reflektointitehtävä opintojakson alussa ja lopussa: mm. käsitykset yrittäjyydestä, yrittäjäidentiteetti ja oman osaaminen. Miten käsitys yrittäjyydestä muuttui ja kehittyi opintojakson aikana?
 • Yrittäjätarina ryhmissä: Tutustutaan yhden mikroyrittäjän arkeen haastattelemalla ja työstetään yrittäjän tarinasta kirjallinen raportti. Laaditaan esitys muulle ryhmälle. Yrittäjätarinoista laadittiin kirja.
 • Kutsumuskartta Thinglink-sovellusta käyttäen. Kutsumuskartassa opiskelija kuvaa asioita, joita opiskelija osaa ja joka tuottaa iloa. Opiskelija mietti, miten voisi hyödyntää näitä asioita yrittäjyyden näkökulmasta.
 • Vahvuus- ja verkostokartta. Vahvuuskartassa opiskelija kuvaa piirtämällä omia vahvuuksiaan huomioiden kokonaisvaltaisesti koko oma elämänhistoriansa ja oma ydinosaamisensa ja taidot (ammattitaito, ammatillinen identiteetti), työkokemus ja harrastukset sekä luottamustoimet. Verkostokartassa opiskelija kuvaa tämän hetkiset verkostonsa. Verkosto koostuu niistä ihmisistä, joiden kanssa tehdään yhteistyötä. Opiskelija voi halutessaaan rajata verkostokuvaansa (esim. työ, opiskelu, yrittäjyys).
 • Posteritehtävä: Opiskelijaryhmä laatii yhteisen posterin ja esittää sen tilaisuudessa tai tapahtumassa.
 • Osallistuminen yrittäjätilaisuuteen tai tapahtumaan ja verkostoituminen siellä.
 • Yrittäjän antaman haasteen ratkaiseminen: Opiskelijaryhmä tekee ratkaisuehdotuksen yrittäjän esittämään aitoon haasteeseen/ongelmaan. Opiskelijaryhmä toimii itsenäisesti, apuna on yrittäjä ja mentoroivat opettajat. Opettaja strukturoi haasteen/ongelman ratkaisuprosessia sisällöllisesti ja ajankäytöllisesti. Opiskelijat esittelevät ratkaisun opiskelijaryhmälle sekä yrittäjälle, joka arvioi ratkaisun käyttökelpoisuuden.

 

 

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi

8/2017–5/2020

Tiina Salmijärvi
Projektipäällikkö
Oulun yliopisto
tiina.salmijarvi(at)oulu.fi,
p. 0294 48 3618

Kuvaus

Alkuvaiheen yrittäjyysopintoja korkeakouluopiskelijoille yhteensä 15 opintopisteen verran. Uutta on se, että oppimispsykologian näkökulma integroidaan yrittäjyyskasvatukseen. Opintojaksojen keskiössä on oman osaamisen tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen, minäpystyvyys ja toimijuuden aktivoiminen sekä sinnikkyys ja tavoitesuuntautunut työskentely. Hankkeen kurssit toteutetaan monimuoto-opetuksena. Yhteinen opintojakso ammattikorkeakoulun ja yliopisto-opiskelijoille. Opintojaksoilla opiskelijat toimivat monitieteisissä ryhmissä.

Hankkeessa kehitettävän toimintamallin avulla edistetään yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden työelämään siirtymävaihetta vahvistamalla heidän työelävalmiuksiaan yrittäjyystaidoissa eli taitoa, tahtoa ja pystyvyyttä yrittäjämäiseen ajattelutapaan ja -toimijuuteen.

Hankkeessa on mukana myös Tellus (Oulun yliopisto), Kerttu Saalasti Instituutti (Oulun yliopisto) ja Microentre-verkosto. Opintojakso on tuotettu yhteistyössä Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa sekä paikallisten mikroyrittäjien kanssa. .

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

 

15 op koostuu kolmesta 5 op:n kokonaisuudesta

5 op Tunnista yrittäjyysvalmiutesi (kesto noin 3kk)

5 op Muodosta yrittäjyyttä tukevat verkostosi (kesto noin 2,5 kk)

5 op Tuotteista osaamisesi (kesto noin 2 kk)

Jokainen opintojakso koostuu lähitapaamisista, pienryhmätyöskentelystä sekä opiskelijan itsenäisestä, henkilökohtaisesta työskentelystä. Kaikilla opintojaksoilla on mukana paikallisia mikroyrittäjiä. Oppimistehtäviä tehdään paljon monitieteisissä pienryhmissä. Pääpaino oman osaamisen tunnistamisessa ja yrittäjyysvalmiuksien ja -taitojen monipuolisessa kehittämisessä. Kunkin opintojakson voi suorittaa erillisinä opintojaksona, peräkkäin käytynä ne muodostavat jatkumon.

Tehtäväesimerkkejä, joita on käytetty MindBusiness-opinnoissa:

 • Reflektointitehtävä opintojakson alussa ja lopussa: mm. käsitykset yrittäjyydestä, yrittäjäidentiteetti ja oman osaaminen. Miten käsitys yrittäjyydestä muuttui ja kehittyi opintojakson aikana?
 • Yrittäjätarina ryhmissä: Tutustutaan yhden mikroyrittäjän arkeen haastattelemalla ja työstetään yrittäjän tarinasta kirjallinen raportti. Laaditaan esitys muulle ryhmälle. Yrittäjätarinoista laadittiin kirja.
 • Kutsumuskartta Thinglink-sovellusta käyttäen. Kutsumuskartassa opiskelija kuvaa asioita, joita opiskelija osaa ja joka tuottaa iloa. Opiskelija mietti, miten voisi hyödyntää näitä asioita yrittäjyyden näkökulmasta.
 • Vahvuus- ja verkostokartta. Vahvuuskartassa opiskelija kuvaa piirtämällä omia vahvuuksiaan huomioiden kokonaisvaltaisesti koko oma elämänhistoriansa ja oma ydinosaamisensa ja taidot (ammattitaito, ammatillinen identiteetti), työkokemus ja harrastukset sekä luottamustoimet. Verkostokartassa opiskelija kuvaa tämän hetkiset verkostonsa. Verkosto koostuu niistä ihmisistä, joiden kanssa tehdään yhteistyötä. Opiskelija voi halutessaaan rajata verkostokuvaansa (esim. työ, opiskelu, yrittäjyys).
 • Posteritehtävä: Opiskelijaryhmä laatii yhteisen posterin ja esittää sen tilaisuudessa tai tapahtumassa.
 • Osallistuminen yrittäjätilaisuuteen tai tapahtumaan ja verkostoituminen siellä.
 • Yrittäjän antaman haasteen ratkaiseminen: Opiskelijaryhmä tekee ratkaisuehdotuksen yrittäjän esittämään aitoon haasteeseen/ongelmaan. Opiskelijaryhmä toimii itsenäisesti, apuna on yrittäjä ja mentoroivat opettajat. Opettaja strukturoi haasteen/ongelman ratkaisuprosessia sisällöllisesti ja ajankäytöllisesti. Opiskelijat esittelevät ratkaisun opiskelijaryhmälle sekä yrittäjälle, joka arvioi ratkaisun käyttökelpoisuuden.

 

 

Tutustu lisää

http://www.oulu.fi/mindbusiness/

Ota yhteyttä

Tiina Salmijärvi
Projektipäällikkö
Oulun yliopisto
tiina.salmijarvi(at)oulu.fi,
p. 0294 48 3618

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Tavoitteellisuus
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi

8/2017–5/2020