Helsingin kuvataidelukiossa järjestettiin oman osaamisen tunnistamiseen ja sen analysointiin keskittyvä kurssi. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Luovuus
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen

Helsingin kuvataidelukiossa järjestettiin uusi kurssi. Kurssilla jäsennettiin omaa osaamista ja poimittiin esiin taitoja ja asenteita. Suuri osa työskentelyä oli aidon työtehtävän ympärillä: miten viestitään omista taidoista asiakkaille, miten kuunnellaan asiakasta ja tehdään töitä tavoitteen eteen, miten toimitaan tiimissä, jonka jäsenet osaavat eri asioita ja miten noudatetaan aikatauluja. Kurssilla opittiin tekemällä, kokeilemalla ja osallistumalla. Heti kurssin alussa järjestäydyttiin tiimeihin, joissa työskenneltiin koko kurssin ajan. Tiimin jäsenet kannustivat ja sparrasivat toisiaan saavuttaakseen parempia oppimistuloksia. He jakoivat keskenään tietoa ja kokemuksia sekä ratkoivat ongelmia yhdessä. Keskeisenä oppimisen lähtökohtana oli ongelmalähtöinen ja kokeellinen työskentely. Teknologiaa hyödynnettiin tarkoituksenmukaisesti kurssin tavoitteiden saavuttamiseksi tiedon hankinnassa, työprosesseissa ja oman ilmaisun välineenä.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa 2. ja 3. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Asiantuntijat (luennoitsijoina), työkeikkoja tarjoavat yritykset, toimijat jotka tuntevat koulumaailman realiteetteja ja ymmärtävät nuorten erityislaatua

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Kaikki aineisto koottiin omin voimin. Opettajat etsivät aineistoa tekijänoikeuksista, brändäyksestä, portfoliosta, yrittäjyydestä, liiketoimintasuunnitelman teosta jne. Kaikki aineisto linkitettiin opiskelijoiden käyttöön MUA4-kurssihuoneeseen o365-ympäristöön. Yhteistyökumppanit löydettiin 6Aika-Pitschaus-tapahtumasta syksyllä 2019. Siellä tarjottiin yhteistyötahoja ja sähköisiä alustoja nopeisiin kokeiluihin kouluissa. Työskentely vaati paljon etukäteissuunnittelua. Opettajien piti koordinoida omat oppituntinsa kurssiaikatauluihin. Opiskelijat rekrytoitiin erikseen markkinointitilaisuudessa ja Wilma-viestein. Yhteistyökumppani WorkPilotsin kanssa mietittiin monissa kokouksissa opiskelijoiden roolia ja toimintamallia, sekä WorkPilotsin henkilökunnan osallistumista ja läsnäoloa kurssin toteutukseen.

Yleisesti uuden kurssin saama huomio herätti koko koulun piirissä kiinnostusta aiheeseen ja silloitti eri oppiaineiden välisiä yhteyksiä. Taideaineet ovat tulleet tutummaksi, samoin idea yhdistää eri oppiaineita kursseiksi.

Mallin toteuttamisessa tulee huomioida mahdolliset ulkopuolisten asiantuntijoiden luentopalkkiot.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat toteuttivat yritysten tilaamia työtehtäviä tiimeittäin. He toimivat aktiivisesti selvittääkseen tehtävän luonnetta, tilaajan toiveita ja tarpeita. He esittelivät valmiit tuotokset kurssin aikana ja toimittivat itsenäisesti tuotokset tilaajille. Opiskelijat pohtivat myös töiden hinnoittelua ja muokkasivat asiakkaita kiinnostavia paketteja omasta osaamisestaan.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yritykset saavat toteutettuja työtilauksia. Yritykset voivat saada myös tulevaisuuden työntekijöitä. Yritykset tekevät yritystään tunnetuksi nuorten parissa. Yritykset saavat uusia asiakkaita, uutta osaamista ja nuorten näkökulmaa ja asiantuntemusta. Verkostot kasvavat joka suuntaan.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Opettajat ovat avainasemassa: koulun sisällä on markkinoitava kurssia yhä uudestaan.

Tutustu lisää

Helsinki oppii -artikkeli

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Keskiverto

Kurssin kehittäminen, esitteleminen ja raportointi vei runsaasti aikaa. Ennen kurssia aikaa kului vähintään 15 h per opettaja (kolme opettajaa). Kehitystyö vaati jatkuvaa kokoustamista, materiaalin muokkausta, sisällön pohdintaa itsenäisesti ja yhteistyössä sekä opettajien että yhteistyökumppaneiden kesken.

Paras ajankohta kurssin toteuttamiselle on syyslukukausi, 2. ja 3. jakso, jolloin abit ovat vielä koulussa, eivätkä ylioppilaskirjoitukset häiritse liikaa.

Anne Mattsson, Hanna Pusa ja Tuttu Sillanpää, Helsingin kuvataidelukio

tuttu.sillanpaa@edu.hel.fi

Kuvaus

Helsingin kuvataidelukiossa järjestettiin uusi kurssi. Kurssilla jäsennettiin omaa osaamista ja poimittiin esiin taitoja ja asenteita. Suuri osa työskentelyä oli aidon työtehtävän ympärillä: miten viestitään omista taidoista asiakkaille, miten kuunnellaan asiakasta ja tehdään töitä tavoitteen eteen, miten toimitaan tiimissä, jonka jäsenet osaavat eri asioita ja miten noudatetaan aikatauluja. Kurssilla opittiin tekemällä, kokeilemalla ja osallistumalla. Heti kurssin alussa järjestäydyttiin tiimeihin, joissa työskenneltiin koko kurssin ajan. Tiimin jäsenet kannustivat ja sparrasivat toisiaan saavuttaakseen parempia oppimistuloksia. He jakoivat keskenään tietoa ja kokemuksia sekä ratkoivat ongelmia yhdessä. Keskeisenä oppimisen lähtökohtana oli ongelmalähtöinen ja kokeellinen työskentely. Teknologiaa hyödynnettiin tarkoituksenmukaisesti kurssin tavoitteiden saavuttamiseksi tiedon hankinnassa, työprosesseissa ja oman ilmaisun välineenä.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa 2. ja 3. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Asiantuntijat (luennoitsijoina), työkeikkoja tarjoavat yritykset, toimijat jotka tuntevat koulumaailman realiteetteja ja ymmärtävät nuorten erityislaatua

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Kaikki aineisto koottiin omin voimin. Opettajat etsivät aineistoa tekijänoikeuksista, brändäyksestä, portfoliosta, yrittäjyydestä, liiketoimintasuunnitelman teosta jne. Kaikki aineisto linkitettiin opiskelijoiden käyttöön MUA4-kurssihuoneeseen o365-ympäristöön. Yhteistyökumppanit löydettiin 6Aika-Pitschaus-tapahtumasta syksyllä 2019. Siellä tarjottiin yhteistyötahoja ja sähköisiä alustoja nopeisiin kokeiluihin kouluissa. Työskentely vaati paljon etukäteissuunnittelua. Opettajien piti koordinoida omat oppituntinsa kurssiaikatauluihin. Opiskelijat rekrytoitiin erikseen markkinointitilaisuudessa ja Wilma-viestein. Yhteistyökumppani WorkPilotsin kanssa mietittiin monissa kokouksissa opiskelijoiden roolia ja toimintamallia, sekä WorkPilotsin henkilökunnan osallistumista ja läsnäoloa kurssin toteutukseen.

Yleisesti uuden kurssin saama huomio herätti koko koulun piirissä kiinnostusta aiheeseen ja silloitti eri oppiaineiden välisiä yhteyksiä. Taideaineet ovat tulleet tutummaksi, samoin idea yhdistää eri oppiaineita kursseiksi.

Mallin toteuttamisessa tulee huomioida mahdolliset ulkopuolisten asiantuntijoiden luentopalkkiot.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat toteuttivat yritysten tilaamia työtehtäviä tiimeittäin. He toimivat aktiivisesti selvittääkseen tehtävän luonnetta, tilaajan toiveita ja tarpeita. He esittelivät valmiit tuotokset kurssin aikana ja toimittivat itsenäisesti tuotokset tilaajille. Opiskelijat pohtivat myös töiden hinnoittelua ja muokkasivat asiakkaita kiinnostavia paketteja omasta osaamisestaan.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yritykset saavat toteutettuja työtilauksia. Yritykset voivat saada myös tulevaisuuden työntekijöitä. Yritykset tekevät yritystään tunnetuksi nuorten parissa. Yritykset saavat uusia asiakkaita, uutta osaamista ja nuorten näkökulmaa ja asiantuntemusta. Verkostot kasvavat joka suuntaan.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Opettajat ovat avainasemassa: koulun sisällä on markkinoitava kurssia yhä uudestaan.

Tutustu lisää

Helsinki oppii -artikkeli

Ota yhteyttä

Anne Mattsson, Hanna Pusa ja Tuttu Sillanpää, Helsingin kuvataidelukio

tuttu.sillanpaa@edu.hel.fi

Luovuus
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Keskiverto

Kurssin kehittäminen, esitteleminen ja raportointi vei runsaasti aikaa. Ennen kurssia aikaa kului vähintään 15 h per opettaja (kolme opettajaa). Kehitystyö vaati jatkuvaa kokoustamista, materiaalin muokkausta, sisällön pohdintaa itsenäisesti ja yhteistyössä sekä opettajien että yhteistyökumppaneiden kesken.

Paras ajankohta kurssin toteuttamiselle on syyslukukausi, 2. ja 3. jakso, jolloin abit ovat vielä koulussa, eivätkä ylioppilaskirjoitukset häiritse liikaa.