Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen

Min affärsidé är ett videobaserat program som kombinerar företagsfostran och svenskan. Materialet lämpar sig bäst för a- och b-svenskan i gymnasiet och studeranden i yrkesskolorna och högskolorna. Programmet passar till exempel ihop med kurserna RUA6 och RUB15 i gymnasiet.

Uppgiften baserar sig på två videor, som ses tillsammans i klassrummet. Videorna fungerar som inspiration inför själva uppgiften där man kommer på en egen affärsidé. Med hjälp av elevmaterialet kommer eleverna igång med planeringen av sina egna företag. Planen ska till slut göras till en Power Point-presentation som sedan presenteras för hela klassen.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Useita oppitunteja, Oppitunti, Vartti, Aktivointi

Kuvaus

Min affärsidé är ett videobaserat program som kombinerar företagsfostran och svenskan. Materialet lämpar sig bäst för a- och b-svenskan i gymnasiet och studeranden i yrkesskolorna och högskolorna. Programmet passar till exempel ihop med kurserna RUA6 och RUB15 i gymnasiet.

Uppgiften baserar sig på två videor, som ses tillsammans i klassrummet. Videorna fungerar som inspiration inför själva uppgiften där man kommer på en egen affärsidé. Med hjälp av elevmaterialet kommer eleverna igång med planeringen av sina egna företag. Planen ska till slut göras till en Power Point-presentation som sedan presenteras för hela klassen.

Tutustu lisää

http://svenskanu.fi/laromaterial/harjoitukset/min-affarside/
Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Useita oppitunteja, Oppitunti, Vartti, Aktivointi