Metallien kemiaa on valtakunnallinen kemian syventävä kurssi. Olemme Olarin lukiossa toteuttaneet kurssin yhteistyössä Outotecin kanssa. Opiskelijoilla on ollut mahdollisuus saada apua oman tutkimuksen suunnitteluun metalleista Outotecin asiantuntijoilta. Loppuseminaariin on osallistunut Outotecin asiantuntijoita arvioimaan opiskelijoiden esityksiä. Mallia on kehitetty ja se on ollut jo käytössä ennen Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta. Hanketta on rahoitettu Euroopan sosiaalirahastosta.

Luovuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Rohkeus

Metallien kemiaa kurssi on kemian valtakunnallinen kurssi. Koska Olarin lukiossa ja nykyisin Otaniemen lukiossa on valtakunnallinen matematiikan ja luonnontieteiden erityistehtävä kursseista on pyritty tekemään kokeellisia.

Metallien kemian kurssissa on ollut ideana, että opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat jonkin metallin tutkimisesta kokeellisen työn.

Apuja kokeellisen työn suunnitteluun on saatu Olarin lukion kummiyritys Outotecilta. Osa opiskelijoista on suunnitellut kokeelliset työnsä ilman apuja.

Kurssin lopuksi on pidetty loppuseminaari, jossa kokeelliset työt on esitelty. Esitykset on ennakkotarkistettu ja niitä on harjoiteltu. Seminaariin on kutsuttu 1. vuosikurssin opiskelijat ja kummiyrityksen asiantuntijaedustajat.

Asiantuntijat ovat arvioineet itse esitystä, koejärjestelyä ja sen mielekkyyttä sekä tulosten oikeellisuutta. Asiantuntijoiden ote on ollut positiivinen, mutta he ovat myös nostaneet joitain keskeisiä asioita, joista on voitu keskustella.

Vaativuus

Vaativa

Toteuttaja

Kyseessä kemian syventävä kurssi, joka Olarissa järjestetty 2. vuosikurssin opiskelijoille

Soveltuvat yhteistyökumppanit

Meillä luonteva yhteistyökumppani on ollut Outotec Oyj. Periaatteessa myös muut metallialan yritykset voisivat olla mahdollisia kumppaneita.

Ennakkojärjestelyt ja resurssit

Yhteistyöasiantuntijat on sovittu vuosittain erikseen. Koejärjestelyt saattavat myös vaatia kohtuullisen mittaviakin ennakkojärjestelyitä, yleensä kuitenkin töitä on tuunattu siten, että ne ovat olleet tehtävissä koulussa. Samoin loppuseminaarin järjestelyt vaativat suunnittelua, kun asiantuntijoiden aikataulut pitää saada sovitettu koulun arkeen ja 1. ja 2. vuosikurssin aikatauluun.

Kurssi vie yhden opettajan yhden kurssin palkan. Kokeisiin tarvitaan joskus vähän kalliimpia välineitä. Ne on saatu joko lainaan tai lahjoituksena joltain taholta.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat ovat osallistuneet kurssille ja opiskelleet teoriaosuuden. Sen jälkeen he ovat melko vapaasti saaneet valita tehtävän kokeellisen tutkimuksen ja toteuttaa sen. On ensiarvoisen tärkeää, että mahdollisesti tutkijan uralle suuntautuva opiskelija saa toteuttaa ryhmänsä kanssa omia tutkimuksia, joihin vielä saa asiantuntija-apua. Asiantuntijat ovat tulleet myös tutuiksi, joten heiltä on voinut kysellä apuja tulevaisuuden suunnitteluun.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani on tarjonnut asiantuntija-apua kokeiden suunnittelussa, seurannut kurssiblogia ja tarjonnut arviointiapua loppuseminaarissa. Yleensä kyse on ollut noin kolmesta henkilöstä. Yhteensä näillä henkilöillä projektiin on mennyt max. 12h.

Uskoisin, että yhteistyöyritys on hyötynyt siitä, että näkevät, millaisia nuoria on lähdössä alalle.  Yhteistyöyritys on käyttänyt opiskelijoiden esityksiä omassa perehdytyksessään. Heillä on ollut mahdollisuus myös mainostaa omaa alaansa ja uskoisin, että yrityksen yrityskuvallekin toiminnalla on positiivista merkitystä. Toiminta on osa yrityksen yhteiskuntavastuuta.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Olarin lukiossa toiminta oli täysin vakiintunutta, jopa lama-aikana kurssi järjestyi. Kurssi siirretään Otaniemen lukion kurssitarjottimelle ja uskoisin, että kurssille löytyy paikkansa myös uudessa tilanteessa.

Tutustu lisää

Docplayer.fi

 

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Vaativa

kurssi

Maija Flinkman

Otaniemen lukio, PL3251 02070 Espoon kaupunki

maija.flinkman@espoo.fi

Kuvaus

Metallien kemiaa kurssi on kemian valtakunnallinen kurssi. Koska Olarin lukiossa ja nykyisin Otaniemen lukiossa on valtakunnallinen matematiikan ja luonnontieteiden erityistehtävä kursseista on pyritty tekemään kokeellisia.

Metallien kemian kurssissa on ollut ideana, että opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat jonkin metallin tutkimisesta kokeellisen työn.

Apuja kokeellisen työn suunnitteluun on saatu Olarin lukion kummiyritys Outotecilta. Osa opiskelijoista on suunnitellut kokeelliset työnsä ilman apuja.

Kurssin lopuksi on pidetty loppuseminaari, jossa kokeelliset työt on esitelty. Esitykset on ennakkotarkistettu ja niitä on harjoiteltu. Seminaariin on kutsuttu 1. vuosikurssin opiskelijat ja kummiyrityksen asiantuntijaedustajat.

Asiantuntijat ovat arvioineet itse esitystä, koejärjestelyä ja sen mielekkyyttä sekä tulosten oikeellisuutta. Asiantuntijoiden ote on ollut positiivinen, mutta he ovat myös nostaneet joitain keskeisiä asioita, joista on voitu keskustella.

Vaativuus

Vaativa

Toteuttaja

Kyseessä kemian syventävä kurssi, joka Olarissa järjestetty 2. vuosikurssin opiskelijoille

Soveltuvat yhteistyökumppanit

Meillä luonteva yhteistyökumppani on ollut Outotec Oyj. Periaatteessa myös muut metallialan yritykset voisivat olla mahdollisia kumppaneita.

Ennakkojärjestelyt ja resurssit

Yhteistyöasiantuntijat on sovittu vuosittain erikseen. Koejärjestelyt saattavat myös vaatia kohtuullisen mittaviakin ennakkojärjestelyitä, yleensä kuitenkin töitä on tuunattu siten, että ne ovat olleet tehtävissä koulussa. Samoin loppuseminaarin järjestelyt vaativat suunnittelua, kun asiantuntijoiden aikataulut pitää saada sovitettu koulun arkeen ja 1. ja 2. vuosikurssin aikatauluun.

Kurssi vie yhden opettajan yhden kurssin palkan. Kokeisiin tarvitaan joskus vähän kalliimpia välineitä. Ne on saatu joko lainaan tai lahjoituksena joltain taholta.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat ovat osallistuneet kurssille ja opiskelleet teoriaosuuden. Sen jälkeen he ovat melko vapaasti saaneet valita tehtävän kokeellisen tutkimuksen ja toteuttaa sen. On ensiarvoisen tärkeää, että mahdollisesti tutkijan uralle suuntautuva opiskelija saa toteuttaa ryhmänsä kanssa omia tutkimuksia, joihin vielä saa asiantuntija-apua. Asiantuntijat ovat tulleet myös tutuiksi, joten heiltä on voinut kysellä apuja tulevaisuuden suunnitteluun.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani on tarjonnut asiantuntija-apua kokeiden suunnittelussa, seurannut kurssiblogia ja tarjonnut arviointiapua loppuseminaarissa. Yleensä kyse on ollut noin kolmesta henkilöstä. Yhteensä näillä henkilöillä projektiin on mennyt max. 12h.

Uskoisin, että yhteistyöyritys on hyötynyt siitä, että näkevät, millaisia nuoria on lähdössä alalle.  Yhteistyöyritys on käyttänyt opiskelijoiden esityksiä omassa perehdytyksessään. Heillä on ollut mahdollisuus myös mainostaa omaa alaansa ja uskoisin, että yrityksen yrityskuvallekin toiminnalla on positiivista merkitystä. Toiminta on osa yrityksen yhteiskuntavastuuta.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Olarin lukiossa toiminta oli täysin vakiintunutta, jopa lama-aikana kurssi järjestyi. Kurssi siirretään Otaniemen lukion kurssitarjottimelle ja uskoisin, että kurssille löytyy paikkansa myös uudessa tilanteessa.

Tutustu lisää

Docplayer.fi

 

Ota yhteyttä

Maija Flinkman

Otaniemen lukio, PL3251 02070 Espoon kaupunki

maija.flinkman@espoo.fi

Luovuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Rohkeus
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Vaativa

kurssi