Sotungin lukiossa järjestettiin tapahtuma, johon kuului alustajan puheenvuoro ja alumnien esitykset opiskelusta ja omista urapoluista. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen

Sotungin lukiossa järjestettiin syksyllä tulevaisuuspäivä. Tapahtuma kesti aamupäivän ja siihen kuului alustajan puheenvuoro, sekä alumnien esitykset. Alustajan puheenvuorossa korostui verkostoituminen ja omalla uralla eteneminen. Alumnit puolestaan kertoivat opiskeluistaan, tämänhetkisestä työstään ja omasta urapolustaan. 2.-3. -luokkalaiset lukiolaiset valitsivat kaksi esitystä, jotka he kävivät kuuntelemassa.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opinto-ohjaaja, opettaja ja yritys/työelämän edustaja
Toteutettavissa 2. ja 3. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Eri aloilla työskentelevät henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita tulemaan puhumaan lukiolle

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Etukäteisvalmisteluihin kuului esimerkiksi alumnien kontaktointi ja päivän ohjelman suunnittelu.

Tapahtuman aikana ei ollut normaalia opetusta.

Mallin toteuttamisessa on otettava huomioon mahdollinen alustajalle maksettava palkkio.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat valitsivat kaksi esitystä, jotka he kävivät kuuntelemassa.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina oli joko toimia alustajana tai kertoa omasta urapolustaan ja opiskeluistaan.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Tapahtuma kannattaa ottaa jo hyvissä ajoin mukaan koko koulun tapahtumakalenteriin.

Tutustu lisää

Tunne Työ -blogi

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä, Useita oppitunteja, Keskiverto

Suunnittelu aloitettiin noin puoli vuotta etukäteen, sillä paikalle tulevat alumnit täytyi olla sovittuna ennen kesälomaa. Itse tapahtuma kesti kolme tuntia.

Tapahtuma toteutettiin elokuussa. Ykkösluokkalaisilla oli oma tapahtuma samanaikaisesti, joten aamupäivä oli koko koululla opetukseton.

Elina Korkea-Aho, Sotungin lukio

Kuvaus

Sotungin lukiossa järjestettiin syksyllä tulevaisuuspäivä. Tapahtuma kesti aamupäivän ja siihen kuului alustajan puheenvuoro, sekä alumnien esitykset. Alustajan puheenvuorossa korostui verkostoituminen ja omalla uralla eteneminen. Alumnit puolestaan kertoivat opiskeluistaan, tämänhetkisestä työstään ja omasta urapolustaan. 2.-3. -luokkalaiset lukiolaiset valitsivat kaksi esitystä, jotka he kävivät kuuntelemassa.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opinto-ohjaaja, opettaja ja yritys/työelämän edustaja
Toteutettavissa 2. ja 3. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Eri aloilla työskentelevät henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita tulemaan puhumaan lukiolle

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Etukäteisvalmisteluihin kuului esimerkiksi alumnien kontaktointi ja päivän ohjelman suunnittelu.

Tapahtuman aikana ei ollut normaalia opetusta.

Mallin toteuttamisessa on otettava huomioon mahdollinen alustajalle maksettava palkkio.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat valitsivat kaksi esitystä, jotka he kävivät kuuntelemassa.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina oli joko toimia alustajana tai kertoa omasta urapolustaan ja opiskeluistaan.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Tapahtuma kannattaa ottaa jo hyvissä ajoin mukaan koko koulun tapahtumakalenteriin.

Tutustu lisää

Tunne Työ -blogi

Ota yhteyttä

Elina Korkea-Aho, Sotungin lukio

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä, Useita oppitunteja, Keskiverto

Suunnittelu aloitettiin noin puoli vuotta etukäteen, sillä paikalle tulevat alumnit täytyi olla sovittuna ennen kesälomaa. Itse tapahtuma kesti kolme tuntia.

Tapahtuma toteutettiin elokuussa. Ykkösluokkalaisilla oli oma tapahtuma samanaikaisesti, joten aamupäivä oli koko koululla opetukseton.