Tapiolan lukiolle kehitettiin puhelimiin ladattava aplikaatio, jonka kautta opiskelijat voivat lähettää kysymyksiä ja olla yhteydessä eri tahoihin. Aplikaatioon on liittynyt opiskelijoiden lisäksi esimerkiksi lukion alumneja, koululla käyneitä vierailijoita ja tutoreita. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Aloitteellisuus

Lukiolle kehitettiin yhteistyössä puhelinaplikaatioratkaisuja markkinoivan yrityksen kanssa meille räätälöity, opiskelijoiden ja opettajien puhelimiin ladattava aplikaatio. Alunperin aplikaation nimi oli Alumniaplikaatio, ja sen tarkoituksena oli rohkaista ja ylläpitää nykyisten opiskelijoiden ja lukion alumnien yhteydenpitoa liittyen jatko-opintoihin ja työelämään. Sittemmin aplikaatio laajeni Mentoriaplikaatioksi, ja mukaan otettiin mentoreiksi myös muita kuin meidän lukion entisiä opiskelijoita. Esimerkiksi lukion lukuisat vierailijat kutsutaan lataamaan aplikaatio, jotta vierailun jälkeen opiskelijoilla on mahdollisuus olla vielä yhteydessä. Aplikaatio on simppeli kommunikaatioväline, jossa alumnit/mentorit ovat tiettyinä sovittuina aikoina lupautuneet olemaan tavoitettavissa ja vastaamassa opiskelijoiden viesteihin. Opiskelijat kirjautuvat aplikaatioon opiskelijoina omilla nimillään, ja saavat matalan kynnyksen kanavan saada ensikäden tietoa itseään kiinnostavilta tahoilta. Sittemmin aplikaatiota laajennettiin myös koulun sisällä niin, että tutoroppilaille luotiin oma tutorprofiili, jonka takaa he vastailevat ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kysymyksiin. Kulloinkin ajankohtaisten vierailuteemojen ohella on opiskelijoiden kyselykynnystä pyritty madaltamaan kehittämällä lukuvuoden jokaiseen jaksoon oman teeman, esim. hyvinvointi, jonka tiimoilta keskustelua toivotaan.

Vaativuus

Vaativa

Toteuttaja

Opiskelijakunta, opettaja, opinto-ohjaaja, opiskelijahuolto, rehtori, lukiokoulutuksen järjestäjä ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Aplikaatioratkaisuja tarjoava yritys

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Malli toteutettiin yhteistyössä yrityksen kanssa. Suurin työ oli alumnien/mentorien hankinta ja opiskelijoiden sitouttaminen aplikaation käyttöön. Tämä työ jatkuu edelleen. Mallia käytetään omilla älypuhelimilla.

Myös opettajat saattoivat aplikaation kautta olla yhteydessä alumneihin. Opettajat pystyivät ohjaamaan opiskelijoita aplikaation kautta saamaan vastauksia kysymyksiinsä.

Mallin toteuttamisesta tulee lisäkustannuksia, sillä yritys ottaa aplikaation ylläpidosta vuosittaisen maksun.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat latasivat aplikaation puhelimiinsa, kirjautuivat ja tutustuivat aplikaatiosta löytyvien alumnien/mentoreiden profiileihin ja erityisosaamiseen, sekä tutustumisensa perusteella olivat yhteydessä kiinnostaviin henkilöihin. Opiskelijakunnan edustajia oli myös mukana suunnittelemassa aplikaation laajennuksia, teemoja yms.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina on olla tekninen tuki, auttaa ideoinnissa ja tarjota alusta. Yritys saa mallista yritykselleen näkyvyyttä.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Työelämälähtöisen mallin juurruttaminen vaatii jatkuvaa opiskelijoiden osallistamista ja mallin mainostamista.

Tutustu lisää

Esimerkki
Tunne Työ -blogi

Maksullisuus
Maksullinen
Kesto / Laajuus
Lukuvuosi, Aktivointi, Vaativa

Suunnitteluun meni alunperin puolisen vuotta, mutta se jatkuu aplikaation käyttöönoton jälkeen edelleen.

Kyseessä on jatkuva malli. 1. vuoden opiskelijat sitoutetaan parhaiten aplikaation käyttöön heti lukuvuoden alusta, jolloin he voivat kontaktoida tutoreita sen kautta.

Tapiolan lukio

Kuvaus

Lukiolle kehitettiin yhteistyössä puhelinaplikaatioratkaisuja markkinoivan yrityksen kanssa meille räätälöity, opiskelijoiden ja opettajien puhelimiin ladattava aplikaatio. Alunperin aplikaation nimi oli Alumniaplikaatio, ja sen tarkoituksena oli rohkaista ja ylläpitää nykyisten opiskelijoiden ja lukion alumnien yhteydenpitoa liittyen jatko-opintoihin ja työelämään. Sittemmin aplikaatio laajeni Mentoriaplikaatioksi, ja mukaan otettiin mentoreiksi myös muita kuin meidän lukion entisiä opiskelijoita. Esimerkiksi lukion lukuisat vierailijat kutsutaan lataamaan aplikaatio, jotta vierailun jälkeen opiskelijoilla on mahdollisuus olla vielä yhteydessä. Aplikaatio on simppeli kommunikaatioväline, jossa alumnit/mentorit ovat tiettyinä sovittuina aikoina lupautuneet olemaan tavoitettavissa ja vastaamassa opiskelijoiden viesteihin. Opiskelijat kirjautuvat aplikaatioon opiskelijoina omilla nimillään, ja saavat matalan kynnyksen kanavan saada ensikäden tietoa itseään kiinnostavilta tahoilta. Sittemmin aplikaatiota laajennettiin myös koulun sisällä niin, että tutoroppilaille luotiin oma tutorprofiili, jonka takaa he vastailevat ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kysymyksiin. Kulloinkin ajankohtaisten vierailuteemojen ohella on opiskelijoiden kyselykynnystä pyritty madaltamaan kehittämällä lukuvuoden jokaiseen jaksoon oman teeman, esim. hyvinvointi, jonka tiimoilta keskustelua toivotaan.

Vaativuus

Vaativa

Toteuttaja

Opiskelijakunta, opettaja, opinto-ohjaaja, opiskelijahuolto, rehtori, lukiokoulutuksen järjestäjä ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Aplikaatioratkaisuja tarjoava yritys

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Malli toteutettiin yhteistyössä yrityksen kanssa. Suurin työ oli alumnien/mentorien hankinta ja opiskelijoiden sitouttaminen aplikaation käyttöön. Tämä työ jatkuu edelleen. Mallia käytetään omilla älypuhelimilla.

Myös opettajat saattoivat aplikaation kautta olla yhteydessä alumneihin. Opettajat pystyivät ohjaamaan opiskelijoita aplikaation kautta saamaan vastauksia kysymyksiinsä.

Mallin toteuttamisesta tulee lisäkustannuksia, sillä yritys ottaa aplikaation ylläpidosta vuosittaisen maksun.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat latasivat aplikaation puhelimiinsa, kirjautuivat ja tutustuivat aplikaatiosta löytyvien alumnien/mentoreiden profiileihin ja erityisosaamiseen, sekä tutustumisensa perusteella olivat yhteydessä kiinnostaviin henkilöihin. Opiskelijakunnan edustajia oli myös mukana suunnittelemassa aplikaation laajennuksia, teemoja yms.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina on olla tekninen tuki, auttaa ideoinnissa ja tarjota alusta. Yritys saa mallista yritykselleen näkyvyyttä.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Työelämälähtöisen mallin juurruttaminen vaatii jatkuvaa opiskelijoiden osallistamista ja mallin mainostamista.

Tutustu lisää

Esimerkki
Tunne Työ -blogi

Ota yhteyttä

Tapiolan lukio

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Aloitteellisuus
Maksullisuus
Maksullinen
Kesto / Laajuus
Lukuvuosi, Aktivointi, Vaativa

Suunnitteluun meni alunperin puolisen vuotta, mutta se jatkuu aplikaation käyttöönoton jälkeen edelleen.

Kyseessä on jatkuva malli. 1. vuoden opiskelijat sitoutetaan parhaiten aplikaation käyttöön heti lukuvuoden alusta, jolloin he voivat kontaktoida tutoreita sen kautta.