Lappeenrannan lukiolaiset haastattelivat eri alojen ammattilaisia kielten merkityksestä työelämässä. Yhteistyöprojektiin osallistui myös Saimaan ammattikorkeakoulu. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Luovuus
Tavoitteellisuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi

Kimpisen lukio, Lappeenrannan Lyseon lukio ja Saimaan ammattikorkeakoulu toteuttivat keväällä 2019 yhteisen projektin, jossa kuvattiin vieraisiin kieliin liittyviä motivointivideoita. Videoiden tarkoituksena oli nostaa esille monipuolisen kielitaidon osaamisen tärkeys ja saada näin lisää nuoria valitsemaan kielten kursseja niin yläkoulussa kuin lukiossakin ja muualla toisella asteella. Kevään aikana kuvattiin videoita, joissa eri alojen ammattilaiset kertovat, millainen rooli vieraiden kielten osaamisella on heidän työssään. Ammattilaisia oli yhteensä kuusi ja he olivat kaikki eri aloilta ja erilaisesta ammatillisesta asemasta. Lukiolaiset toimivat videoilla haastattelijoina.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, Opettaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Toteutettavissa ilman yhteistyökumppania

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Aluksi käytiin runsaasti viestintää hankkeen toimijoiden kesken ja mietittiin, miten malli olisi järkevintä toteuttaa. Sen jälkeen koottiin yhteen kiinnostuneita kielten opettajia ja heidän opiskelijoitaan, joille malli ja sen toteutus esiteltiin.

Malli kokosi kielten opettajia yhteen molemmista Lappeenrannan lukioista. Valmiit videot jaettiin koko työyhteisölle katsottavaksi ja käytettäväksi opetuksessa.

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat suunnittelivat osuuksiaan ja suorittivat lopulliset haastattelut. Lukiolaiset toimivat myös haastateltavina videossa, jossa he pohtivat kielten merkitystä heidän elämäänsä ja tulevaisuuteensa. Opiskelijat kehittivät sekä jatko-opintotietojaan että työelämätaitojaan, kun he tutustuivat projektin aikana korkeakouluopiskelijoihin ja työelämän edustajiin.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Rooli oli aktiivinen ja suuri, kumppani antoi raamit koko mallille ja heidän toiveidensa mukaisesti mallin suunnittelussa huomioitiin kumppanin toiveet. Kumppani pääsee hyödyntämään valmiita videoita markkinointimateriaalina.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Jatkosta ei vielä ollut konkreettista puhetta, mutta mainos-/markkinointivideoiden tekeminen yhteistyössä oppilaitosten kanssa kiinnostaa molempia osapuolia.

Tutustu lisää

Tunne Työ -blogi

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Projekti, Keskiverto

Mallia alettiin suunnitella tammikuussa 2019 ja se saatiin päätökseen toukokuussa 2019.
Malli on toteutettavissa mihin aikaan lukuvuodesta tahansa.

Hanna Buuri, Kimpisen lukio
hanna.buuri@lappee.fi

Kuvaus

Kimpisen lukio, Lappeenrannan Lyseon lukio ja Saimaan ammattikorkeakoulu toteuttivat keväällä 2019 yhteisen projektin, jossa kuvattiin vieraisiin kieliin liittyviä motivointivideoita. Videoiden tarkoituksena oli nostaa esille monipuolisen kielitaidon osaamisen tärkeys ja saada näin lisää nuoria valitsemaan kielten kursseja niin yläkoulussa kuin lukiossakin ja muualla toisella asteella. Kevään aikana kuvattiin videoita, joissa eri alojen ammattilaiset kertovat, millainen rooli vieraiden kielten osaamisella on heidän työssään. Ammattilaisia oli yhteensä kuusi ja he olivat kaikki eri aloilta ja erilaisesta ammatillisesta asemasta. Lukiolaiset toimivat videoilla haastattelijoina.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, Opettaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Toteutettavissa ilman yhteistyökumppania

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Aluksi käytiin runsaasti viestintää hankkeen toimijoiden kesken ja mietittiin, miten malli olisi järkevintä toteuttaa. Sen jälkeen koottiin yhteen kiinnostuneita kielten opettajia ja heidän opiskelijoitaan, joille malli ja sen toteutus esiteltiin.

Malli kokosi kielten opettajia yhteen molemmista Lappeenrannan lukioista. Valmiit videot jaettiin koko työyhteisölle katsottavaksi ja käytettäväksi opetuksessa.

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat suunnittelivat osuuksiaan ja suorittivat lopulliset haastattelut. Lukiolaiset toimivat myös haastateltavina videossa, jossa he pohtivat kielten merkitystä heidän elämäänsä ja tulevaisuuteensa. Opiskelijat kehittivät sekä jatko-opintotietojaan että työelämätaitojaan, kun he tutustuivat projektin aikana korkeakouluopiskelijoihin ja työelämän edustajiin.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Rooli oli aktiivinen ja suuri, kumppani antoi raamit koko mallille ja heidän toiveidensa mukaisesti mallin suunnittelussa huomioitiin kumppanin toiveet. Kumppani pääsee hyödyntämään valmiita videoita markkinointimateriaalina.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Jatkosta ei vielä ollut konkreettista puhetta, mutta mainos-/markkinointivideoiden tekeminen yhteistyössä oppilaitosten kanssa kiinnostaa molempia osapuolia.

Tutustu lisää

Tunne Työ -blogi

Ota yhteyttä

Hanna Buuri, Kimpisen lukio
hanna.buuri@lappee.fi

Luovuus
Tavoitteellisuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Projekti, Keskiverto

Mallia alettiin suunnitella tammikuussa 2019 ja se saatiin päätökseen toukokuussa 2019.
Malli on toteutettavissa mihin aikaan lukuvuodesta tahansa.