Helsingin luonnontiedelukiossa kokeiltiin opiskelijavarjostusmallia. Mallissa lukiolaisille tarjottiin mahdollisuus mennä yliopistolle päiväksi seuraamaan jonkin kiinnostavan koulutusalan opiskelijaa. Malli on kehitetty yhteistyössä Korkeakouluyhteistyömallin luominen Helsinkiin -hankkeessa (rahoittaja OPH), ja Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa (rahoittaja Euroopan sosiaalirahasto).

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Aloitteellisuus

Keväällä 2019 koulussamme pilotoitiin opiskelijavarjostusmallia osana lukiomme korkeakouluyhteistyötä. Mukana suunnittelemassa oli Kaskon korkeakouluyhteistyön koordinaattori Helena Antikainen. Opiskelijoille tarjottiin mahdollisuus mennä yliopistolle päiväksi seuraamaan jonkin kiinnostavan koulutusalan opiskelijaa. Lista mahdollisista varjostettavista saatiin Helena Antikaisen avulla muutamien yliopiston laitosten (luonnontieteellisten alojan) yhteyshenkilöiltä. Nämä puolestaan olivat eri tavoin keränneet tiedot varjostettaviksi halukkaista laitoksensa opiskelijoista. Opiskelijavarjostuksesta kiinnostuneet lukiolaiset saivat valita listalta varjostettavan, johon ottivat itse yhteyttä ja jonkan kanssa sopivat käytännön järjestelyistä. Varjostus toteutettiin molemmille sopivana ajankohtana. Opiskelijavarjostus oli osa OP02 -kurssia.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja ja opinto-ohjaaja
Toteutettavissa 1. ja 2. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Yliopiston laitokset ja opiskelijat

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Etukäteen suurin työ oli varjostettavien opiskelijoiden hankkiminen, mikä hoidettiin yliopistolla. Koulussa valmisteltiin raportointiohje ja lyhyt viesti varjostettavalle. Lukiolaisten kanssa neuvoteltiin varjostettavien valinnasta.

Mallin toteuttaminen näkyi muille opettajille satunnaisina yksittäisten opiskelijoiden poissaoloina, koska varjostus saattoi mennä muiden oppituntien päälle.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat valitsivat varjostettavan, hoitivat yhteydenpidon tämän kanssa ja raportoivat kokemuksistaan.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yliopisto-opiskelijat toimivat kokemusasiantuntijoina.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Varjostuksen ajankohta pitää miettiä koulun rakenteiden kannalta tarkoituksenmukaiseksi. Kun se on osa opokurssia (OP02), se on kohtuullisen helposti juurrutettavissa. Opettajia voisi hyödyntää varjostuspaikkojen etsimisessä.

Tutustu lisää

Opiskelijan ohje raporttiin

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä, Teemapäivä, Keskiverto

Suunnittelukokouksiin meni 4,5 tuntia ja käytännön järjestelyihin koululla 4 tuntia. Koordinaattorin yhteydenpitoon käyttämät tunnit eivät ole tässä mukana, mutta niitä oli.

Malli toteutettiin nyt loppukeväästä, mutta parempi ajankohta voisi olla syksy tai alkutalvi, jolloin yliopisto-opinnot ovat kunnolla vauhdissa.

Helsingin luonnontiedelukio

Kuvaus

Keväällä 2019 koulussamme pilotoitiin opiskelijavarjostusmallia osana lukiomme korkeakouluyhteistyötä. Mukana suunnittelemassa oli Kaskon korkeakouluyhteistyön koordinaattori Helena Antikainen. Opiskelijoille tarjottiin mahdollisuus mennä yliopistolle päiväksi seuraamaan jonkin kiinnostavan koulutusalan opiskelijaa. Lista mahdollisista varjostettavista saatiin Helena Antikaisen avulla muutamien yliopiston laitosten (luonnontieteellisten alojan) yhteyshenkilöiltä. Nämä puolestaan olivat eri tavoin keränneet tiedot varjostettaviksi halukkaista laitoksensa opiskelijoista. Opiskelijavarjostuksesta kiinnostuneet lukiolaiset saivat valita listalta varjostettavan, johon ottivat itse yhteyttä ja jonkan kanssa sopivat käytännön järjestelyistä. Varjostus toteutettiin molemmille sopivana ajankohtana. Opiskelijavarjostus oli osa OP02 -kurssia.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja ja opinto-ohjaaja
Toteutettavissa 1. ja 2. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Yliopiston laitokset ja opiskelijat

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Etukäteen suurin työ oli varjostettavien opiskelijoiden hankkiminen, mikä hoidettiin yliopistolla. Koulussa valmisteltiin raportointiohje ja lyhyt viesti varjostettavalle. Lukiolaisten kanssa neuvoteltiin varjostettavien valinnasta.

Mallin toteuttaminen näkyi muille opettajille satunnaisina yksittäisten opiskelijoiden poissaoloina, koska varjostus saattoi mennä muiden oppituntien päälle.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat valitsivat varjostettavan, hoitivat yhteydenpidon tämän kanssa ja raportoivat kokemuksistaan.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yliopisto-opiskelijat toimivat kokemusasiantuntijoina.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Varjostuksen ajankohta pitää miettiä koulun rakenteiden kannalta tarkoituksenmukaiseksi. Kun se on osa opokurssia (OP02), se on kohtuullisen helposti juurrutettavissa. Opettajia voisi hyödyntää varjostuspaikkojen etsimisessä.

Tutustu lisää

Opiskelijan ohje raporttiin

Ota yhteyttä

Helsingin luonnontiedelukio

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Aloitteellisuus
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä, Teemapäivä, Keskiverto

Suunnittelukokouksiin meni 4,5 tuntia ja käytännön järjestelyihin koululla 4 tuntia. Koordinaattorin yhteydenpitoon käyttämät tunnit eivät ole tässä mukana, mutta niitä oli.

Malli toteutettiin nyt loppukeväästä, mutta parempi ajankohta voisi olla syksy tai alkutalvi, jolloin yliopisto-opinnot ovat kunnolla vauhdissa.