Vuosaaren lukio kävi tutustumassa Helsingin Pelastuskouluun. Vierailun aikana opittiin esimerkiksi vaatimuksista, jotka kouluun hakijan tulee täyttää, sekä koulutuksen sisällöistä. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen

Vuosaaren lukio vieraili Helsingin Pelastuskoulussa syksyllä 2018. Vierailu kytkeytyi osaksi psykologia kurssia, jossa käsittelimme kriisejä ja traumaatisia tilanteita, sekä niistä selviämistä. Kurssilla tutustuimme erilaisiin asiantuntijoihin, jotka työskentelevät kriisien ja traumaattisten tapahtumien kanssa. Vierailun tarkoituksena olikin tutustua pelatustyöntekijöiden työhön liittyviin psyykkisiin ja fyysisiin vaatimuksiin, sekä pelastuskoulutuksen sisältöön.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opettaja ja opiskelija
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Pelastusalan oppilaitos

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Toteutus vaati aikataulujen yhteensovittamista ja vierailun sisällön suunnittelua Pelastuskoulun rehtorin kanssa.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat osallistuivat vierailulle ja esittivät itseään kiinnostavia kysymyksiä.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina oli esitellä oppilaitoksensa toimintaa. Yhteistyön kautta oppilaitos sai mahdollisesti houkuteltua nuoria alalle.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Kun vierailu otetaan vuosittain mukaan aina tietylle kurssille, siitä tulee pikkuhiljaa pysyvä toimintatapa.

Tutustu lisää

Tunne Työ -blogi

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Oppitunti, Keskiverto

Aikataulujen sopimiseen ja suunnitteluun kului aikaa 1-2 tuntia ja vierailun toteuttamiseen noin 2,5 tuntia.

Vierailu toteutettiin lokakuussa 2018. Vierailu sopii toteutettavaksi milloin tahansa, kunhan se käy kurssin aikatauluihin.

Saara Sahla, Vuosaaren lukio

saara.sahla@edu.hel.fi

Kuvaus

Vuosaaren lukio vieraili Helsingin Pelastuskoulussa syksyllä 2018. Vierailu kytkeytyi osaksi psykologia kurssia, jossa käsittelimme kriisejä ja traumaatisia tilanteita, sekä niistä selviämistä. Kurssilla tutustuimme erilaisiin asiantuntijoihin, jotka työskentelevät kriisien ja traumaattisten tapahtumien kanssa. Vierailun tarkoituksena olikin tutustua pelatustyöntekijöiden työhön liittyviin psyykkisiin ja fyysisiin vaatimuksiin, sekä pelastuskoulutuksen sisältöön.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opettaja ja opiskelija
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Pelastusalan oppilaitos

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Toteutus vaati aikataulujen yhteensovittamista ja vierailun sisällön suunnittelua Pelastuskoulun rehtorin kanssa.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat osallistuivat vierailulle ja esittivät itseään kiinnostavia kysymyksiä.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina oli esitellä oppilaitoksensa toimintaa. Yhteistyön kautta oppilaitos sai mahdollisesti houkuteltua nuoria alalle.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Kun vierailu otetaan vuosittain mukaan aina tietylle kurssille, siitä tulee pikkuhiljaa pysyvä toimintatapa.

Tutustu lisää

Tunne Työ -blogi

Ota yhteyttä

Saara Sahla, Vuosaaren lukio

saara.sahla@edu.hel.fi

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Oppitunti, Keskiverto

Aikataulujen sopimiseen ja suunnitteluun kului aikaa 1-2 tuntia ja vierailun toteuttamiseen noin 2,5 tuntia.

Vierailu toteutettiin lokakuussa 2018. Vierailu sopii toteutettavaksi milloin tahansa, kunhan se käy kurssin aikatauluihin.