Kimpisen lukio sai keväällä 2019 pyynnön yhteistyöhön paikallisen palvelutalon kanssa. Lukiolaiset suunnittelivat ja järjestivät ohjelmaa palvelutalon asukkaille. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Luovuus
Aloitteellisuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi

Palvelutalo halusi lukion opiskelijoita eri kursseilta vierailemaan heidän tiloissaan ja aktivoimaan asukkaita sopiviksi katsomillaan tavoilla. Lukio halusi linkittää tämän vierailun jatko-opinto- ja työelämäosaamiseen. Musiikin kurssin järjestämällä vierailulla laulettiin, soitettiin ja esiinnyttiin yhdessä asukkaiden kanssa. Vuorovaikutus oli suurta opiskelijoiden ja asukkaiden välillä. Neurovisio-ryhmän tehtävänä oli aktivoida asukkaita erilaisiin liikunnallisiin aktiviteetteihin ja toimia ohjaajina ja tsemppaajina.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opettaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Palvelutalo toimintaa harjoittavat yritykset

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Yhteydenpito palvelutalon edustajaan, tapaamisaikojen sopiminen ja sisällön pohtiminen. Kaikki tarvittavat välineet tulivat suoraan palvelutalolta.

Muulle henkilökunnalle ilmoitettiin vierailuista. Opiskelijat saattoivat myöhästyä vierailun vuoksi hieman seuraavalta oppitunnilta.

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat olivat aktiivisessa roolissa vierailujen aikana. Vierailujen avulla he pääsivät tutustumaan palvelutalon arkeen ja sen työntekijöiden työtehtäviin.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanimme sai mallista irti uudenlaista toimintaa ja virkistystä asukkailleen, ja samalla myös markkinointia talolle ja ammattikunnalle.

Toiminnan vakiinnuttaminen

2019 keväänä malli toteutui kahdella kurssilla ja syksyllä 2019 yhteistyö jatkuu Neurovisio- kurssin kanssa. Myös muille aineryhmille on ilmoitettu mahdollisuudesta hyödyntää mallia.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Muu, Helppo/nopea

Vierailujen järjestelyihin käytettiin aikaa pari viikkoa.

Hanna Buuri, Kimpisen lukio
hanna.buuri@lappee.fi

Kuvaus

Palvelutalo halusi lukion opiskelijoita eri kursseilta vierailemaan heidän tiloissaan ja aktivoimaan asukkaita sopiviksi katsomillaan tavoilla. Lukio halusi linkittää tämän vierailun jatko-opinto- ja työelämäosaamiseen. Musiikin kurssin järjestämällä vierailulla laulettiin, soitettiin ja esiinnyttiin yhdessä asukkaiden kanssa. Vuorovaikutus oli suurta opiskelijoiden ja asukkaiden välillä. Neurovisio-ryhmän tehtävänä oli aktivoida asukkaita erilaisiin liikunnallisiin aktiviteetteihin ja toimia ohjaajina ja tsemppaajina.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opettaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Palvelutalo toimintaa harjoittavat yritykset

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Yhteydenpito palvelutalon edustajaan, tapaamisaikojen sopiminen ja sisällön pohtiminen. Kaikki tarvittavat välineet tulivat suoraan palvelutalolta.

Muulle henkilökunnalle ilmoitettiin vierailuista. Opiskelijat saattoivat myöhästyä vierailun vuoksi hieman seuraavalta oppitunnilta.

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat olivat aktiivisessa roolissa vierailujen aikana. Vierailujen avulla he pääsivät tutustumaan palvelutalon arkeen ja sen työntekijöiden työtehtäviin.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanimme sai mallista irti uudenlaista toimintaa ja virkistystä asukkailleen, ja samalla myös markkinointia talolle ja ammattikunnalle.

Toiminnan vakiinnuttaminen

2019 keväänä malli toteutui kahdella kurssilla ja syksyllä 2019 yhteistyö jatkuu Neurovisio- kurssin kanssa. Myös muille aineryhmille on ilmoitettu mahdollisuudesta hyödyntää mallia.

Ota yhteyttä

Hanna Buuri, Kimpisen lukio
hanna.buuri@lappee.fi

Luovuus
Aloitteellisuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Muu, Helppo/nopea

Vierailujen järjestelyihin käytettiin aikaa pari viikkoa.