Lappeenrannan Lyseon lukio on tarjonnut opiskelijoilleen mahdollisuuden suorittaa osan lukio-opinnoistaan tiimiryhmissä. Tiimiopetusta on järjestetty kaikilla vuosikursseilla. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Luovuus
Kyky tehdä päätöksiä
Kyky ymmärtää taloutta ja sen toimintaa

Lappeenrannan Lyseon lukiossa aloitettiin syksyllä 2017 tiimiryhmä. Ryhmään rekrytoitiin opiskelijoita kesällä, kun opiskelijat tulivat ottamaan paikkojaan vastaan koululle. Ensimmäisenä vuonna tiimiryhmäläiset opiskelivat tiimeissä kahta tai kolmea ainetta jokaisessa jaksossa. Aineyhdistelmistä toimivia olivat esimerkiksi HI4 ja UE1 sekä ÄI3, KU1 ja MU1. Toisena vuonna opiskelijoilla oli kahdessa jaksossa tiimikursseja (molemmat toimivat: FI1 ja ÄI4 sekä ÄI5 ja TI1). Kolmantena vuonna opiskelua tiimeissä oli enää viimeisellä pakollisella ÄI6-kurssilla. Rinnalla opiskelijat tekivät paikallisen osuuskaupan kanssa työelämäyhteistyötä ja keräsivät rahaa kolmantena vuonna toteutuvaa ulkomaanmatkaa varten.

Vaativuus

Vaativa

Toteuttaja

Opiskelija, Opettaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Mallin toteuttamiseen ei tarvitse yhteistyökumppania

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Mallin toteuttamisessa vaadittiin jonkin verran työtä etukäteen. Ensin kerättiin yhteen kiinnostuneita opettajia ja mietittiin sopivia kurssiyhdistelmiä. Sen jälkeen hankittiin työelämäyhteistyökumppani. Tiimiryhmäopintojen toteutuminen edellyttää myös tietyn osallistujamäärän täyttymistä.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen muuhun toimintaan.

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat toimivat tiimeissä eli ottivat vastuuta omasta työskentelystään. Lisäksi koko ryhmä toimi tiiminä aina työelämäyhteistyötä tehdessään. Opiskelijat myös itse hoitivat viestintää yritykseen päin ja suunnittelivat erilaisia tapahtumia.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani sai yhteistyöstä tekijöitä erilaisiin tapahtumiinsa. Yhteistyökumppani toimi hyvin vuoropuhelussa nuorten kanssa: osa tapahtumista oli kumppanin toivomia ja osa opiskelijoiden ehdottamia.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Juurruttaminen vaatii riittävästi innokkaita opettajia ja että koulu tekee töitä opiskelijoiden rekrytoinnin eteen joka vuosi.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Jakso, Kurssi, Vaativa

Mallin suunnitteluun ja toteuttamiseen tarvittiin paljon aikaa yhdessä eri opettajien kesken. Myös työelämäyhteistyö vaati opettajalta joskus lauantaityöpäiviä. Lisäksi tiimien konfliktivaiheissa opettaja joutui ottamaan uudenlaista roolia ikään kuin ryhmäterapeuttina. Ryhmänohjaukseen meni ensimmäisenä vuonna noin tuplasti aikaa tavalliseen ryhmänohjaukseen verrattuna.

Jos tiimiryhmästä tehdään koko lukioajan mittainen, kursseja kannattaa suunnitella etenkin ensimmäiselle vuodelle tai vaihtoehtoisesti valita ryhmä, jonka valinnat ovat melko homogeenisiä (esimerkiksi luma-luokka tms.). Meillä pyrittiin kuitenkin siihen, että koko kolmen vuoden ajan tiimimäisyys näkyy jollain tavalla.

Lappeenrannan Lyseon lukio

Kuvaus

Lappeenrannan Lyseon lukiossa aloitettiin syksyllä 2017 tiimiryhmä. Ryhmään rekrytoitiin opiskelijoita kesällä, kun opiskelijat tulivat ottamaan paikkojaan vastaan koululle. Ensimmäisenä vuonna tiimiryhmäläiset opiskelivat tiimeissä kahta tai kolmea ainetta jokaisessa jaksossa. Aineyhdistelmistä toimivia olivat esimerkiksi HI4 ja UE1 sekä ÄI3, KU1 ja MU1. Toisena vuonna opiskelijoilla oli kahdessa jaksossa tiimikursseja (molemmat toimivat: FI1 ja ÄI4 sekä ÄI5 ja TI1). Kolmantena vuonna opiskelua tiimeissä oli enää viimeisellä pakollisella ÄI6-kurssilla. Rinnalla opiskelijat tekivät paikallisen osuuskaupan kanssa työelämäyhteistyötä ja keräsivät rahaa kolmantena vuonna toteutuvaa ulkomaanmatkaa varten.

Vaativuus

Vaativa

Toteuttaja

Opiskelija, Opettaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Mallin toteuttamiseen ei tarvitse yhteistyökumppania

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Mallin toteuttamisessa vaadittiin jonkin verran työtä etukäteen. Ensin kerättiin yhteen kiinnostuneita opettajia ja mietittiin sopivia kurssiyhdistelmiä. Sen jälkeen hankittiin työelämäyhteistyökumppani. Tiimiryhmäopintojen toteutuminen edellyttää myös tietyn osallistujamäärän täyttymistä.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen muuhun toimintaan.

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat toimivat tiimeissä eli ottivat vastuuta omasta työskentelystään. Lisäksi koko ryhmä toimi tiiminä aina työelämäyhteistyötä tehdessään. Opiskelijat myös itse hoitivat viestintää yritykseen päin ja suunnittelivat erilaisia tapahtumia.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani sai yhteistyöstä tekijöitä erilaisiin tapahtumiinsa. Yhteistyökumppani toimi hyvin vuoropuhelussa nuorten kanssa: osa tapahtumista oli kumppanin toivomia ja osa opiskelijoiden ehdottamia.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Juurruttaminen vaatii riittävästi innokkaita opettajia ja että koulu tekee töitä opiskelijoiden rekrytoinnin eteen joka vuosi.

Ota yhteyttä

Lappeenrannan Lyseon lukio

Luovuus
Kyky tehdä päätöksiä
Kyky ymmärtää taloutta ja sen toimintaa
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Jakso, Kurssi, Vaativa

Mallin suunnitteluun ja toteuttamiseen tarvittiin paljon aikaa yhdessä eri opettajien kesken. Myös työelämäyhteistyö vaati opettajalta joskus lauantaityöpäiviä. Lisäksi tiimien konfliktivaiheissa opettaja joutui ottamaan uudenlaista roolia ikään kuin ryhmäterapeuttina. Ryhmänohjaukseen meni ensimmäisenä vuonna noin tuplasti aikaa tavalliseen ryhmänohjaukseen verrattuna.

Jos tiimiryhmästä tehdään koko lukioajan mittainen, kursseja kannattaa suunnitella etenkin ensimmäiselle vuodelle tai vaihtoehtoisesti valita ryhmä, jonka valinnat ovat melko homogeenisiä (esimerkiksi luma-luokka tms.). Meillä pyrittiin kuitenkin siihen, että koko kolmen vuoden ajan tiimimäisyys näkyy jollain tavalla.