Kallion lukiossa tehtiin yhteistyötä korkeakouluopiskelijoiden kanssa. Yhteistyömuotoja oli koulutuspolkujen esittelyt ja työpajat. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen

Kallion lukiossa opetusharjoittelussa olleet Taideyliopiston opiskelijat esittelivät omia koulutuspolkujaan ja lisäksi musiikkikasvatuksen opiskelijat vetivät lukiolaisille oppituntien ulkopuolella musiikkiteatterityöpajan.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opiskelija ja opettaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Opetusharjoittelijat tai muut korkeakouluopiskelijat

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Etukäteisvalmisteluina oli opetusharjoittelijoiden ja ohjaavien opettajien kanssa asiasta ja aikatauluista sopiminen, sekä tilajärjestelyt.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut oppilaitoksen muuhun toimintaan, sillä toiminta järjestettiin kyseessä olevien opiskelijoiden omien taideaineiden oppituntien aikana tai oppituntien ulkopuolisella ajalla.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat osallistuivat tilaisuuksiin ja keskusteluihin.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina oli kertoa omista koulutuspoluistaan ja pitää työpajoja. Yhteistyökumppaneina toimineet opetusharjoittelijat saivat yhteistyön kautta opetuskokemusta ja oppivat opiskelijoiden kohtaamista.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Muu, Projekti, Helppo/nopea

Toiminta ei lisännyt työmäärää juuri ollenkaan jo sovittuina olleisiin opetusharjoittelujärjestelyihin.

Mallin voi toteuttaa milloin tahansa.

Kallion lukio

Kuvaus

Kallion lukiossa opetusharjoittelussa olleet Taideyliopiston opiskelijat esittelivät omia koulutuspolkujaan ja lisäksi musiikkikasvatuksen opiskelijat vetivät lukiolaisille oppituntien ulkopuolella musiikkiteatterityöpajan.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opiskelija ja opettaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Opetusharjoittelijat tai muut korkeakouluopiskelijat

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Etukäteisvalmisteluina oli opetusharjoittelijoiden ja ohjaavien opettajien kanssa asiasta ja aikatauluista sopiminen, sekä tilajärjestelyt.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut oppilaitoksen muuhun toimintaan, sillä toiminta järjestettiin kyseessä olevien opiskelijoiden omien taideaineiden oppituntien aikana tai oppituntien ulkopuolisella ajalla.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat osallistuivat tilaisuuksiin ja keskusteluihin.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina oli kertoa omista koulutuspoluistaan ja pitää työpajoja. Yhteistyökumppaneina toimineet opetusharjoittelijat saivat yhteistyön kautta opetuskokemusta ja oppivat opiskelijoiden kohtaamista.

Ota yhteyttä

Kallion lukio

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Muu, Projekti, Helppo/nopea

Toiminta ei lisännyt työmäärää juuri ollenkaan jo sovittuina olleisiin opetusharjoittelujärjestelyihin.

Mallin voi toteuttaa milloin tahansa.