Helsingin kielilukiossa tehtiin yhteistyötä henkilöstövuokrausyrityksen kanssa. Yritys kertoi kolmipäiväisestä ravintola-alan koulutuksesta, johon lopulta seitsemän lukiolaista valikoitui mukaan. Nämä lukiolaiset saivat ravintola-alan töitä koulutuksen jälkeen. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Aloitteellisuus

Henkilöstövuokrausyritys Barona kävi koulullamme kertomassa itsestään työnanantajana sekä järjestämästään Raflateam -koulutuksesta, jossa koulutuksen käytyään voi työllistyä erilaisiin ravintola-alan töihin. Paikalle tiedotustiulaisuuteen ilmoittautui noin 40 lukiolaistamme. Baronan Elina Salla haastatteli hakemuksen lähettäneet (22) opiskelijamme ja heistä seitsemän valittiin kolmipäiväiseen koulutukseen ja työllistyi kurssin jälkeen erilaisiin ravintola-alan töihin ja jatkaa töitä edelleen sivutoimisesti.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja, opinto-ohjaaja, rehtori ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa 2. ja 3. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Heinkilöstöalan, kaupan alan, ravintola-alan ja turvallisuusalan yritykset

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennakkovalmisteluna oli tilavaraus tiedotustilaisuuteen.

Koulutus asui enimmäkseen iltapäivään ja viikonloppuun, mutta opiskelijoille tuli kuitenkin jonkin verran poissaoloja kursseilta.

Mallin toteuttamisesta tulee huomioida mahdolliset lisäkustannukset opiskelijoiden matkoista.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat hakivat koulutukseen ja perustelivat, miksi juuri heidät pitäisi valita, sekä osallistuivat työhaastatteluun kurssille päästäkseen. Prosessin läpikäyminen opetti opiskelijoille työnhakutaitoja, joista on hyötyä koulussa ja työelämässä.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina oli tiedotus, rekrytointi ja koulutuksen toteuttaminen. Toimintamallin kautta yritys saa työntekijöitä listoilleen.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Juurruttaminen vaatii jatkuvaa kontaktia yrityksen ja koulun välillä, sekä toimintamallin jatkuvaa arviointia.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Muu, Koulutusohjelma, Projekti, Helppo/nopea

Yhteistyön suunnitteluun kului aikaa 3h, tiedottamiseen 1h, esittelytilaisuuteen 1h, hakupapereiden täyttämiseen 1h, haastatteluihin 2h ja koulutus kesti 3 x 6h.

Koulutus toteutettiin kolmena päivänä toukokuussa 2019 klo 12-18. Toukokuu oli siitä hyvä aika, että heti sen jälkeen pystyi aloittamaan kesätyön. Muukin aika voisi toimia, sillä ravintola-alalla on aina vuodenajasta riippumatta töitä tarjolla.

Anne Isotalo ja Marko Särkilahti, Helsingin kielilukio

anne.isotalo@edu.hel.fi

Kuvaus

Henkilöstövuokrausyritys Barona kävi koulullamme kertomassa itsestään työnanantajana sekä järjestämästään Raflateam -koulutuksesta, jossa koulutuksen käytyään voi työllistyä erilaisiin ravintola-alan töihin. Paikalle tiedotustiulaisuuteen ilmoittautui noin 40 lukiolaistamme. Baronan Elina Salla haastatteli hakemuksen lähettäneet (22) opiskelijamme ja heistä seitsemän valittiin kolmipäiväiseen koulutukseen ja työllistyi kurssin jälkeen erilaisiin ravintola-alan töihin ja jatkaa töitä edelleen sivutoimisesti.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja, opinto-ohjaaja, rehtori ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa 2. ja 3. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Heinkilöstöalan, kaupan alan, ravintola-alan ja turvallisuusalan yritykset

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennakkovalmisteluna oli tilavaraus tiedotustilaisuuteen.

Koulutus asui enimmäkseen iltapäivään ja viikonloppuun, mutta opiskelijoille tuli kuitenkin jonkin verran poissaoloja kursseilta.

Mallin toteuttamisesta tulee huomioida mahdolliset lisäkustannukset opiskelijoiden matkoista.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat hakivat koulutukseen ja perustelivat, miksi juuri heidät pitäisi valita, sekä osallistuivat työhaastatteluun kurssille päästäkseen. Prosessin läpikäyminen opetti opiskelijoille työnhakutaitoja, joista on hyötyä koulussa ja työelämässä.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina oli tiedotus, rekrytointi ja koulutuksen toteuttaminen. Toimintamallin kautta yritys saa työntekijöitä listoilleen.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Juurruttaminen vaatii jatkuvaa kontaktia yrityksen ja koulun välillä, sekä toimintamallin jatkuvaa arviointia.

Ota yhteyttä

Anne Isotalo ja Marko Särkilahti, Helsingin kielilukio

anne.isotalo@edu.hel.fi

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Aloitteellisuus
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Muu, Koulutusohjelma, Projekti, Helppo/nopea

Yhteistyön suunnitteluun kului aikaa 3h, tiedottamiseen 1h, esittelytilaisuuteen 1h, hakupapereiden täyttämiseen 1h, haastatteluihin 2h ja koulutus kesti 3 x 6h.

Koulutus toteutettiin kolmena päivänä toukokuussa 2019 klo 12-18. Toukokuu oli siitä hyvä aika, että heti sen jälkeen pystyi aloittamaan kesätyön. Muukin aika voisi toimia, sillä ravintola-alalla on aina vuodenajasta riippumatta töitä tarjolla.