Helsingin kielilukiossa järjestettiin eri maihin suuntautuneita leirikouluja, joissa oli esillä myös jatko-opinto- ja työelämänäkökulma. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen

Helsingin kielilukion Suomi-Viro-kurssin Tallinnan leirikouluosuuteen otettiin mukaan jatko-opintovierailut Tallinnan ja Tarton yliopistoihin syksyllä 2018. Tutustuimme näin leirikoululaisten kanssa jatko-opintomahdollisuuksiin Virossa. Vierailut toteutettiin yhteistyössä Tallinnan Õismäen Gümnaasiumin opiskelijoiden kanssa. Helsingin kielilukiossa oli lukuvuonna runsaasti myös muita leirikouluja, joissa jatko-opinto- ja työelämänäkökulma oli esillä. Esimerkiksi Skotlannin leirikoulussa tutustuttiin yliopistoon ja Luxemburgin leirikoulussa työhön Euroopan komissiossa.

Vaativuus

Vaativa

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja, opinto-ohjaaja ja rehtori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Erilaiset korkeakoulut ja työpaikat eri puolilla maailmaa

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Vierailuista sovittiin etukäteen yliopistojen kanssa, jotta saimme oman esittelyn ja tutustumiskierroksen. Apunamme oli yhteistyölukiomme opettaja, jolla oli kontakteja molempiin yliopistoihin.

Vierailun toteuttaminen vaikutti leirikoulun ohjelmaan ja antoi esimerkin siitä, että leirikouluissa jatko-opinto- ja työelämänäkökulmat voivat olla enemmänkin esillä.

Vierailun toteuttamiseksi hankittiin junaliput Tallinnan ja Tarton välille. Muuten leirikoulu kustannettiin opiskelijoiden osallistumismaksuilla, kaupungin kansainvälisyysrahoituksella ja lukion omarahoituksella.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat pääsivät tutustumaan jatko-opintomahdollisuuksiin ja kyselemään niistä paikallisilta asiantuntijoilta. Yksi opiskelija päättikin vierailun jälkeen hakea opiskelemaan Tarton yliopistoon.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani järjesti infon ja yliopistokierroksen. Näin he pystyivät tekemään tunnetuksi opiskelumahdollisuuksia Virossa potentiaalisille kielitaitoisille hakijoille.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Leirikouluihin liittyvät vierailut olivat esillä opettajainkokouksessa ja sosiaalisessa mediassa, jotta tämä mahdollisuus otettaisiin huomioon jatkossakin leirikouluja suunnitellessa.

Tutustu lisää

Pääset näkemään kuvan matkasta tästä, kuvaajana Marko Särkilahti

Maksullisuus
Maksullinen
Kesto / Laajuus
Muu, Vaativa

Vierailu suunniteltiin leirikouluohjelman suunnittelun yhteydessä noin kuukautta ennen leirikoulua ja tällä kertaa tallinnalaisen opettajan kontaktien vuoksi suunnittelu ei vienyt juurikaan aikaa.

Vierailu toteutettiin 2. jaksossa lokakuussa. Vierailu kannattaa ottaa pohdintaan mahdollisimman aikaisessa leirikoulun suunnitteluvaiheessa.

Marko Särkilahti ja Liisa Franssila-Ylinen, Helsingin kielilukio

Kuvaus

Helsingin kielilukion Suomi-Viro-kurssin Tallinnan leirikouluosuuteen otettiin mukaan jatko-opintovierailut Tallinnan ja Tarton yliopistoihin syksyllä 2018. Tutustuimme näin leirikoululaisten kanssa jatko-opintomahdollisuuksiin Virossa. Vierailut toteutettiin yhteistyössä Tallinnan Õismäen Gümnaasiumin opiskelijoiden kanssa. Helsingin kielilukiossa oli lukuvuonna runsaasti myös muita leirikouluja, joissa jatko-opinto- ja työelämänäkökulma oli esillä. Esimerkiksi Skotlannin leirikoulussa tutustuttiin yliopistoon ja Luxemburgin leirikoulussa työhön Euroopan komissiossa.

Vaativuus

Vaativa

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja, opinto-ohjaaja ja rehtori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Erilaiset korkeakoulut ja työpaikat eri puolilla maailmaa

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Vierailuista sovittiin etukäteen yliopistojen kanssa, jotta saimme oman esittelyn ja tutustumiskierroksen. Apunamme oli yhteistyölukiomme opettaja, jolla oli kontakteja molempiin yliopistoihin.

Vierailun toteuttaminen vaikutti leirikoulun ohjelmaan ja antoi esimerkin siitä, että leirikouluissa jatko-opinto- ja työelämänäkökulmat voivat olla enemmänkin esillä.

Vierailun toteuttamiseksi hankittiin junaliput Tallinnan ja Tarton välille. Muuten leirikoulu kustannettiin opiskelijoiden osallistumismaksuilla, kaupungin kansainvälisyysrahoituksella ja lukion omarahoituksella.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat pääsivät tutustumaan jatko-opintomahdollisuuksiin ja kyselemään niistä paikallisilta asiantuntijoilta. Yksi opiskelija päättikin vierailun jälkeen hakea opiskelemaan Tarton yliopistoon.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani järjesti infon ja yliopistokierroksen. Näin he pystyivät tekemään tunnetuksi opiskelumahdollisuuksia Virossa potentiaalisille kielitaitoisille hakijoille.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Leirikouluihin liittyvät vierailut olivat esillä opettajainkokouksessa ja sosiaalisessa mediassa, jotta tämä mahdollisuus otettaisiin huomioon jatkossakin leirikouluja suunnitellessa.

Tutustu lisää

Pääset näkemään kuvan matkasta tästä, kuvaajana Marko Särkilahti

Ota yhteyttä

Marko Särkilahti ja Liisa Franssila-Ylinen, Helsingin kielilukio

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Maksullisuus
Maksullinen
Kesto / Laajuus
Muu, Vaativa

Vierailu suunniteltiin leirikouluohjelman suunnittelun yhteydessä noin kuukautta ennen leirikoulua ja tällä kertaa tallinnalaisen opettajan kontaktien vuoksi suunnittelu ei vienyt juurikaan aikaa.

Vierailu toteutettiin 2. jaksossa lokakuussa. Vierailu kannattaa ottaa pohdintaan mahdollisimman aikaisessa leirikoulun suunnitteluvaiheessa.