Kvarkenområdets forum för företagsfostran/Merenkurkun yrittäjyyskasvatusfoorumi

Julkaistu 26.8.2018
87497123-8EAF-489D-8D60-4ECC59EFFB89 Created with sketchtool.
YES Pohjanmaa
82A7E796-4575-4FDE-833D-4F9FFF81D279 Created with sketchtool.

Projektet strävar till att hitta bästa möjliga metoder för att stöda våra aktiva inom företagsamhetsfostran, att få input för att utveckla de egna befintliga metoderna och ideer till nya. Projektet är ett såkallat internationellt pilotprojekt eftersom det strävar till att skapa kontakter till andra aktiva även i Baltikum och i Kvarkenområdes svenska sida.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Tavoitteellisuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi

Genom ett gränsöverskridande samarbete kan man hitta nya effektiva verktyg och lösningar, skapa ett bestående nätverk och ett fortsatt samarbete mellan berörda parter både nationellt och internationellt. Genom nya nätverks- och samarbetsformer skapas en ny attraktiv läromiljö som gör att fostran till företagsamhet i skolan utvecklas, ungdomarna lär sig de färdigheter som framtidens arbetsliv kräver vilket resulterar i en livskraftig landsbygd.

Projektet koordineras av en projektledare vars främsta uppgift är att skapa forum för nya kontakter mellan olika aktörer inom företagsamhetfostran i Kvarkenområdet genom följande åtgärder:

  1. Inledningsvis genomförs individuella möten med intresserade aktörer inom företagamshetfostran i Österbotten och Västerbotten. Syftet är att kartlägga de behov och önskemål som finns gällande både ett regionalt och internationellt samarbete inom företagsamhetsfostran och studieprogrammet “UF Ett år som företagare”.
  2. På basen av kartläggningen planeras tidpunkter för projektdeltagarnasgemensamma träffar under hösten 2017 och våren 2018. Träffarna genomförs som workshops för att sammanfatta enskilda och gemensamma utmaningar och behov inom ramen för programmet “UF Ett år som företagare”. Under workshopen planeras även formerna och tidpunkterna för fortsatt utbyte av kunskap och erfarenheter för att utveckla nya modeller för företagsamhetsfostran samt sätta upp ramarna för ett fortsatt mer omfattande samarbete.
  3. Under hösten 2017 och våren 2018 genomförs även studiebesök till skolor, organisationer och olika evenemang i både Finland, Sverige och Baltikum. Inom ramen för programmet “UF Ett år som företagare” ordnas bland annat annat följande evenemang under 2017-2018: “Innovation Camp” i Västerbotten under hösten 2017, “ICEE final event” i Tallin i November 2017, “Våga vara företagsam –semifinalen” i Vasa 1.2.2018 och “Entrprenörskap på riktigt” mässa i Umeå i mars 2018. Dessa evenemang är även forum för nätverkande för handledare och ungdomarna i programmet “UF Ett år som företagare” och deras UF-företag.
  4. Genom nationell och internationell benchmarking i skolor, organisationer och olika evenemang i Finland, Sverige och Baltikum söks och skapas nya former för samarbete och för att utveckla nya metoder, verktyg och nätverk som gagnar både projektdeltagare, handledare och ungdomar inom programmet “UF Ett år som företagare”.
  5. Som ett resultat av gemensamma träffarna, studiebesöken och workshoppar under projektperioden skall även en modell för ett nytt och utvidgat fortsatt internationellt samarbete planeras.

Projektet får understöd av Leadergrupp (Aktion Österbotten r.f.) / Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Muu

Augusti 2017 - Juni 2018

Nina Ingves
nina@edite.fi
040 674 5292

Inger Aaltonen
inger.aaltonen@vaasa.fi

Kuvaus

Genom ett gränsöverskridande samarbete kan man hitta nya effektiva verktyg och lösningar, skapa ett bestående nätverk och ett fortsatt samarbete mellan berörda parter både nationellt och internationellt. Genom nya nätverks- och samarbetsformer skapas en ny attraktiv läromiljö som gör att fostran till företagsamhet i skolan utvecklas, ungdomarna lär sig de färdigheter som framtidens arbetsliv kräver vilket resulterar i en livskraftig landsbygd.

Projektet koordineras av en projektledare vars främsta uppgift är att skapa forum för nya kontakter mellan olika aktörer inom företagsamhetfostran i Kvarkenområdet genom följande åtgärder:

  1. Inledningsvis genomförs individuella möten med intresserade aktörer inom företagamshetfostran i Österbotten och Västerbotten. Syftet är att kartlägga de behov och önskemål som finns gällande både ett regionalt och internationellt samarbete inom företagsamhetsfostran och studieprogrammet “UF Ett år som företagare”.
  2. På basen av kartläggningen planeras tidpunkter för projektdeltagarnasgemensamma träffar under hösten 2017 och våren 2018. Träffarna genomförs som workshops för att sammanfatta enskilda och gemensamma utmaningar och behov inom ramen för programmet “UF Ett år som företagare”. Under workshopen planeras även formerna och tidpunkterna för fortsatt utbyte av kunskap och erfarenheter för att utveckla nya modeller för företagsamhetsfostran samt sätta upp ramarna för ett fortsatt mer omfattande samarbete.
  3. Under hösten 2017 och våren 2018 genomförs även studiebesök till skolor, organisationer och olika evenemang i både Finland, Sverige och Baltikum. Inom ramen för programmet “UF Ett år som företagare” ordnas bland annat annat följande evenemang under 2017-2018: “Innovation Camp” i Västerbotten under hösten 2017, “ICEE final event” i Tallin i November 2017, “Våga vara företagsam –semifinalen” i Vasa 1.2.2018 och “Entrprenörskap på riktigt” mässa i Umeå i mars 2018. Dessa evenemang är även forum för nätverkande för handledare och ungdomarna i programmet “UF Ett år som företagare” och deras UF-företag.
  4. Genom nationell och internationell benchmarking i skolor, organisationer och olika evenemang i Finland, Sverige och Baltikum söks och skapas nya former för samarbete och för att utveckla nya metoder, verktyg och nätverk som gagnar både projektdeltagare, handledare och ungdomar inom programmet “UF Ett år som företagare”.
  5. Som ett resultat av gemensamma träffarna, studiebesöken och workshoppar under projektperioden skall även en modell för ett nytt och utvidgat fortsatt internationellt samarbete planeras.

Projektet får understöd av Leadergrupp (Aktion Österbotten r.f.) / Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Ota yhteyttä

Nina Ingves
nina@edite.fi
040 674 5292

Inger Aaltonen
inger.aaltonen@vaasa.fi

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Tavoitteellisuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Muu

Augusti 2017 - Juni 2018