Alppilan lukiossa järjestettiin kesätyökurssi, jossa opiskelija sai kurssisuorituksen työkokemuksen avulla. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Aloitteellisuus
Vastuunottaminen

Alppilan lukiossa toteutettiin kesätyökurssi. Opiskelijoille järjestettiin toukokuussa kesätyökurssin kick off -tapahtuma. Siinä käytiin läpi työelämän sääntöjä ja nuoren työntekijän asemaa työpaikalla. Asiantuntijoiksi saatiin SAK:n ja PAM:in asiantuntijoita. Tapahtuman jälkeen nuoret kirjoittivat 3-5 sivun raportin tekemästään kesätyöstä tai osa-aikatyöstä. Dead line raportille oli elokuun loppu.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja ja opinto-ohjaaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Työntekijäjärjestöt

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennakkovalmisteluina oli yhteydenottaminen työntekijäjärjestöjen asiantuntijoihin.

Toimintamalli ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen muuhun toimintaan, sillä kick off -tapahtuma järjestettiin oppituntien jälkeen.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijoiden roolina oli varsinaisen työskentelyn lisäksi reflektoida oman työnsä tekemistä ja pohtia rooliaan työntekijänä sekä vahvuuksiaan ja tulevaisuuden suunnitelmiaan.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppaneiden roolina oli toimia asiantuntijavieraina.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Helppo/nopea

Suunnitteluun kului aikaa noin 10 tuntia, toteuttamiseen noin 20 tuntia (sisältää raporttien läpi käymisen).

Kick off -tapahtuma järjestettiin keväällä viimeisessä jaksossa ja raportti tuli palauttaa elokuun loppun mennessä.

Antti Vesivalo, Alppilan lukio

antti.vesivalo@edu.hel.fi

Kuvaus

Alppilan lukiossa toteutettiin kesätyökurssi. Opiskelijoille järjestettiin toukokuussa kesätyökurssin kick off -tapahtuma. Siinä käytiin läpi työelämän sääntöjä ja nuoren työntekijän asemaa työpaikalla. Asiantuntijoiksi saatiin SAK:n ja PAM:in asiantuntijoita. Tapahtuman jälkeen nuoret kirjoittivat 3-5 sivun raportin tekemästään kesätyöstä tai osa-aikatyöstä. Dead line raportille oli elokuun loppu.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja ja opinto-ohjaaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Työntekijäjärjestöt

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennakkovalmisteluina oli yhteydenottaminen työntekijäjärjestöjen asiantuntijoihin.

Toimintamalli ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen muuhun toimintaan, sillä kick off -tapahtuma järjestettiin oppituntien jälkeen.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijoiden roolina oli varsinaisen työskentelyn lisäksi reflektoida oman työnsä tekemistä ja pohtia rooliaan työntekijänä sekä vahvuuksiaan ja tulevaisuuden suunnitelmiaan.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppaneiden roolina oli toimia asiantuntijavieraina.

Ota yhteyttä

Antti Vesivalo, Alppilan lukio

antti.vesivalo@edu.hel.fi

Aloitteellisuus
Vastuunottaminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Helppo/nopea

Suunnitteluun kului aikaa noin 10 tuntia, toteuttamiseen noin 20 tuntia (sisältää raporttien läpi käymisen).

Kick off -tapahtuma järjestettiin keväällä viimeisessä jaksossa ja raportti tuli palauttaa elokuun loppun mennessä.