Lappeenrannan Lyseon lukiossa hyödynnettiin kummiyritysyhteistyötä kakkosluokkalaisten opokurssilla. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Aloitteellisuus

Kaikki Lappeenrannan Lyseon lukion kakkosluokkalaiset toteuttivat opokurssin yhteydessä TETin. Lyseon tiimiryhmän opiskelijoille tarjottiin myös mahdollisuutta toteuttaa malli ryhmän kummiyrityksen toimipisteissä. Kummiyrityksen henkilöstöpäällikkö kokosi listan paikoista, joihin opiskelijat saivat mennä tutustumaan. Jos paikassa oli tarjolla lähinnä suorittavaa työtä, opiskelijat saivat toteuttaa päivää melko luovasti niin, että he paitsi tutustuivat paikan työtehtäviin, myös tekivät videon tutustumiskohteestaan. Videota oli tarkoitus käyttää markkinointiin. Videoita kuitenkin tehtiin vain yhdestä paikasta.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opettaja, yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

(Kummi)yritykset

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Kummiyritysyhteistyö. Kummiyrityksen kanssa ideoitiin yhdessä paikkoja ja toimintaa niihin.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut oppilaitoksen muuhun toimintaan.

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat ottivat itse yhteyttä henkilöpäällikön kokoaman listan työpaikkoihin. Opiskelijat saivat kokemusta yhteydenpidosta työnantajiin. TET kautta päästiin tutustumaan erilaisiin työtehtäviin ja kummiyrityksen toimipisteisiin.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yritys pääsee näyttämään opiskelijoille erilaisia mahdollisia työpaikkoja. Lisäksi videoita on mahdollista käyttää yrityksen kesätyöntekijämarkkinointiin, jos niiden tekemistä ohjataan hyvin.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Kummiyrityksien hankkiminen ryhmille sekä opon ja ryhmänohjaajan välisen yhteistyön lisääminen.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Helppo/nopea

Mallia suunniteltiin yhdessä palaverissa noin tunnin verran. Sen jälkeen aikaa kului jonkin verran opiskelijoiden kanssa paikkojen jakamiseen ja videotehtävästä keskustelemiseen.
Malli toteutettiin toisen vuosikurssin opokurssin päättöviikon päivänä, mutta aikataulutusta on muokattavissa.

Lappeenrannan Lyseon lukio

Kuvaus

Kaikki Lappeenrannan Lyseon lukion kakkosluokkalaiset toteuttivat opokurssin yhteydessä TETin. Lyseon tiimiryhmän opiskelijoille tarjottiin myös mahdollisuutta toteuttaa malli ryhmän kummiyrityksen toimipisteissä. Kummiyrityksen henkilöstöpäällikkö kokosi listan paikoista, joihin opiskelijat saivat mennä tutustumaan. Jos paikassa oli tarjolla lähinnä suorittavaa työtä, opiskelijat saivat toteuttaa päivää melko luovasti niin, että he paitsi tutustuivat paikan työtehtäviin, myös tekivät videon tutustumiskohteestaan. Videota oli tarkoitus käyttää markkinointiin. Videoita kuitenkin tehtiin vain yhdestä paikasta.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opettaja, yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

(Kummi)yritykset

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Kummiyritysyhteistyö. Kummiyrityksen kanssa ideoitiin yhdessä paikkoja ja toimintaa niihin.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut oppilaitoksen muuhun toimintaan.

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat ottivat itse yhteyttä henkilöpäällikön kokoaman listan työpaikkoihin. Opiskelijat saivat kokemusta yhteydenpidosta työnantajiin. TET kautta päästiin tutustumaan erilaisiin työtehtäviin ja kummiyrityksen toimipisteisiin.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yritys pääsee näyttämään opiskelijoille erilaisia mahdollisia työpaikkoja. Lisäksi videoita on mahdollista käyttää yrityksen kesätyöntekijämarkkinointiin, jos niiden tekemistä ohjataan hyvin.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Kummiyrityksien hankkiminen ryhmille sekä opon ja ryhmänohjaajan välisen yhteistyön lisääminen.

Ota yhteyttä

Lappeenrannan Lyseon lukio

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Aloitteellisuus
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Helppo/nopea

Mallia suunniteltiin yhdessä palaverissa noin tunnin verran. Sen jälkeen aikaa kului jonkin verran opiskelijoiden kanssa paikkojen jakamiseen ja videotehtävästä keskustelemiseen.
Malli toteutettiin toisen vuosikurssin opokurssin päättöviikon päivänä, mutta aikataulutusta on muokattavissa.