Opiskelijat pääsivät kehittämään työelämätaitojansa käytännössä, järjestämällä kummiyritykselleen Tyky-päivän. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Luovuus
Aloitteellisuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi

Lyseon tiimiryhmäläisillä on kummiyritys. Ryhmä piti kummiyrityksen yhden osaston henkilökunnalle tyky-päivän. Opiskelijat toteuttivat itse viestinnän yritykseen sekä tyky-päivän suunnittelun. Päivä järjestettiin keväällä, sillä se pidettiin ulkona laavulla. Opiskelijat valmistivat laavulla kahvia, makkaraa ja vaahtokarkkeja ja järjestivät henkilöstölle rasteja yrityksen toiveiden mukaisesti.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Yritykset

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Yhteistyökumppani oli jo valmiina. Kumppanin kanssa sovittiin esimerkiksi siitä, että työntekijät hankkivat ruoat ja toimittivat ne koululle.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut muuten oppilaitoksen toimintaan.

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat hoitivat oikeastaan kaiken. Opiskelijat saivat kokemusta tyky-toiminnan suunnittelusta ja järjestelyistä, sekä vastuunotosta. Opettaja oli tukena ja ohjaajana mukana.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani sai nuorten järjestämän, mukavan tyky-päivän. Kummiyritys on ilmoittanut omassa viestinnässään lukioyhteistyöstä, ja se on yrityksen arvojen mukaista.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Mallin juurruttaminen vaatisi sitä, että opiskelijat tekisivät muutenkin yhdessä tapahtumia, esimerkiksi omalle kummiyritykselle.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Muu, Keskiverto

Aikaa kului kevään mittaan muutamia tunteja. Kun yhteistyökumppani oli valmiina, ei tarvinut käyttää aikaa yhteistyökumppanin hankkimiseen. Yrityksestä etsittiin sopiva osasto, joka halusi järjestää tyky-päivän keväällä. Opiskelijoiden kanssa pidettiin muutamia palavereja, ja he myös suunnittelivat ohjelmaa keskenään tiimeissä. Yksi opiskelijoista vastasi yhteydenpidosta yritykseen.

Toteuttamisen ajoituksessa kannattaa huomioida Tyky-päivän sisältö. Jos sää on tärkeä, kannattaa miettiä päivää keväälle tai syksylle. Jos halutaan, että opiskelijat hoitavat itse tapahtuman, heillä kannattaa olla jo aiempaa kokemusta aiheesta.

Lappeenrannan Lyseon lukio

Kuvaus

Lyseon tiimiryhmäläisillä on kummiyritys. Ryhmä piti kummiyrityksen yhden osaston henkilökunnalle tyky-päivän. Opiskelijat toteuttivat itse viestinnän yritykseen sekä tyky-päivän suunnittelun. Päivä järjestettiin keväällä, sillä se pidettiin ulkona laavulla. Opiskelijat valmistivat laavulla kahvia, makkaraa ja vaahtokarkkeja ja järjestivät henkilöstölle rasteja yrityksen toiveiden mukaisesti.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Yritykset

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Yhteistyökumppani oli jo valmiina. Kumppanin kanssa sovittiin esimerkiksi siitä, että työntekijät hankkivat ruoat ja toimittivat ne koululle.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut muuten oppilaitoksen toimintaan.

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat hoitivat oikeastaan kaiken. Opiskelijat saivat kokemusta tyky-toiminnan suunnittelusta ja järjestelyistä, sekä vastuunotosta. Opettaja oli tukena ja ohjaajana mukana.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani sai nuorten järjestämän, mukavan tyky-päivän. Kummiyritys on ilmoittanut omassa viestinnässään lukioyhteistyöstä, ja se on yrityksen arvojen mukaista.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Mallin juurruttaminen vaatisi sitä, että opiskelijat tekisivät muutenkin yhdessä tapahtumia, esimerkiksi omalle kummiyritykselle.

Ota yhteyttä

Lappeenrannan Lyseon lukio

Luovuus
Aloitteellisuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Muu, Keskiverto

Aikaa kului kevään mittaan muutamia tunteja. Kun yhteistyökumppani oli valmiina, ei tarvinut käyttää aikaa yhteistyökumppanin hankkimiseen. Yrityksestä etsittiin sopiva osasto, joka halusi järjestää tyky-päivän keväällä. Opiskelijoiden kanssa pidettiin muutamia palavereja, ja he myös suunnittelivat ohjelmaa keskenään tiimeissä. Yksi opiskelijoista vastasi yhteydenpidosta yritykseen.

Toteuttamisen ajoituksessa kannattaa huomioida Tyky-päivän sisältö. Jos sää on tärkeä, kannattaa miettiä päivää keväälle tai syksylle. Jos halutaan, että opiskelijat hoitavat itse tapahtuman, heillä kannattaa olla jo aiempaa kokemusta aiheesta.