Lappeenrannan Lyseon lukion opettaja hankki ryhmälleen yhteistyökumppanin kaupan alan yrityksestä. Opiskelijat pääsivät suunnitelemaan yrityksen teemapäivän ohjelmiston ja osallistuivat teemapäivän toteuttamiseen. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Luovuus
Aloitteellisuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi

Opiskelijaryhmälle hankittiin yritysyhteistyökumppanin. Yhteistyön ensimmäisenä projektina kumppaniyritys pyysi opiskelijat osallistumaan järjestämänsä lastenpäivän organisointiin. Ryhmä piti lastenpäivässä lauluesityksiä, taiteili kasvomaalauksia ja jakoi karkkia lapsille sekä pukeutui hahmoasuihin. Yhteistyö sujui niin hyvin että opiskelijat pääsivät järjestämään yrityksen ohjelmaa myös toisen kerran. Yhteistyömallia on tarkoitus jatkaa myös muiden opiskelijaryhmien kanssa.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, Opettaja, Yritys tai muu työelämän edustaja, Kolmas sektori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Yritykset, jotka järjestävät tapahtumia asiakkailleen.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Aluksi kartoitettiin yhteistyöyrityksen toiveet ja odotukset opiskelijoiden roolista tapahtumajärjestelyissä.  Lisäksi piti miettiä esimerkiksi soitinten kuljetusta paikan päälle.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opettajan hankkiman alkukontaktin jälkeen opiskelijat pitivät itse yhteyttä yritykseen ja sopivat kuinka monta ihmistä tarvitaan mihinkin asiaan. Lisäksi he suunnittelivat ja harjoittelivat itsenäisesti ohjelmiston esityksiin. Opiskelijat saivat päivästä korvauksen, joka talletettiin ryhmän yhteistä matkaa varten.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani saa joukon tekijöitä ja esiintyjiä lastenpäivään.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Ryhmä hoiti tehtävänsä hyvin, joten kaupan puolelta on pyydetty lukiostamme jokavuotista osallistumista tapahtumaan.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä, Projekti, Keskiverto

Suunnitteluun ja esitysten harjoitteluun tarvittiin yhteensä noin 10 h. Tapahtumapäivän kesto kuljetuksineen oli noin 8 h.
Päivä toteutettiin yhteistyökumppanin aikataulun mukaisesti.

Lappeenrannan Lyseon lukio

Kuvaus

Opiskelijaryhmälle hankittiin yritysyhteistyökumppanin. Yhteistyön ensimmäisenä projektina kumppaniyritys pyysi opiskelijat osallistumaan järjestämänsä lastenpäivän organisointiin. Ryhmä piti lastenpäivässä lauluesityksiä, taiteili kasvomaalauksia ja jakoi karkkia lapsille sekä pukeutui hahmoasuihin. Yhteistyö sujui niin hyvin että opiskelijat pääsivät järjestämään yrityksen ohjelmaa myös toisen kerran. Yhteistyömallia on tarkoitus jatkaa myös muiden opiskelijaryhmien kanssa.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, Opettaja, Yritys tai muu työelämän edustaja, Kolmas sektori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Yritykset, jotka järjestävät tapahtumia asiakkailleen.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Aluksi kartoitettiin yhteistyöyrityksen toiveet ja odotukset opiskelijoiden roolista tapahtumajärjestelyissä.  Lisäksi piti miettiä esimerkiksi soitinten kuljetusta paikan päälle.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opettajan hankkiman alkukontaktin jälkeen opiskelijat pitivät itse yhteyttä yritykseen ja sopivat kuinka monta ihmistä tarvitaan mihinkin asiaan. Lisäksi he suunnittelivat ja harjoittelivat itsenäisesti ohjelmiston esityksiin. Opiskelijat saivat päivästä korvauksen, joka talletettiin ryhmän yhteistä matkaa varten.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani saa joukon tekijöitä ja esiintyjiä lastenpäivään.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Ryhmä hoiti tehtävänsä hyvin, joten kaupan puolelta on pyydetty lukiostamme jokavuotista osallistumista tapahtumaan.

Ota yhteyttä

Lappeenrannan Lyseon lukio

Luovuus
Aloitteellisuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä, Projekti, Keskiverto

Suunnitteluun ja esitysten harjoitteluun tarvittiin yhteensä noin 10 h. Tapahtumapäivän kesto kuljetuksineen oli noin 8 h.
Päivä toteutettiin yhteistyökumppanin aikataulun mukaisesti.