Opiskelijat pääsivät osallistumaan tapahtuman järjestämiseen ja tutustumaan kaupan alaan kummiyrityksen kanssa tehdyssä yhteistyöprojektissa. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Luovuus
Aloitteellisuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi

Opiskelijaryhmälle hankittiin kummiyritys kaupan alalta. Yhteistyön aluksi yrityksen edustaja tuli tapaamaan ryhmää. Tapaamisessa ideoitiin yhdessä erilaisia mahdollisia tapahtumia, joita ryhmä voisi yrityksen kanssa toteuttaa. Ryhmä pääsi suunnittelemaan ja toteuttamaan joulunavausta kauppakeskukseen. He järjestivät itse ohjelman: musiikkiesityksiä (musiikinopettajan avustuksella), arvonnan palkintoineen, sekä Joulupukin jakamaan lapsille karkkeja.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, Opettaja, Yritys tai muu työelämän edustaja, Kolmas sektori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Yritykset, jotka järjestävät tapahtumia asiakkailleen.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Yhteistyökumppani järjesti tapahtumalle paikan kauppakeskuksesta. Kumppanilta saatiin myös joitakin arvontapalkintoja, esimerkiksi ravintolalahjakortteja. Etukäteen suunniteltiin myös musiikkiluokan soittimien varaus ja niiden kuljetus.

Mallin toteuttaminen vaikutti vain musiikinopettajaan, joka auttoi opiskelijoita soittimien kanssa ja osallistui myös itse tapahtumaan.

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat suunnittelivat itse ohjelman ja toteuttivat sen. He vastasivat myös alun jälkeen itse yhteydenpidosta yhteistyökumppaneihin. Opiskelijat saivat kokemusta tapahtuman järjestämisestä ja yritysyhteistyöstä. He saivat myös arvontalipuista tulleet tulot itselleen.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Näkyvyys- ja markkinointiarvo: Yhteistyökumppani saa kirjata tekevänsä yhteistyötä oppilaitoksen kanssa. Lisäksi se sai hyvin edullisesti (muutaman arvontapalkinnon hinnalla) esiintyjiä kauppakeskukseensa.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Mallin juurruttaminen vaatisi innokkaita oppilasryhmiä ja opettajia.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Teemapäivä, Keskiverto

Suunnitteluun, harjoitteluun ja palkintojen hankkimiseen kului 10-15 h ja itse tapahtumapäivään kuljetuksineen 10 h.
Joulunavaus toteutettiin tietenkin joulun alla, mutta vastaava, eri teemainen, tapahtuma voitaisiin toteuttaa myös muuna ajankohtana.

Lappeenrannan Lyseon lukio

Kuvaus

Opiskelijaryhmälle hankittiin kummiyritys kaupan alalta. Yhteistyön aluksi yrityksen edustaja tuli tapaamaan ryhmää. Tapaamisessa ideoitiin yhdessä erilaisia mahdollisia tapahtumia, joita ryhmä voisi yrityksen kanssa toteuttaa. Ryhmä pääsi suunnittelemaan ja toteuttamaan joulunavausta kauppakeskukseen. He järjestivät itse ohjelman: musiikkiesityksiä (musiikinopettajan avustuksella), arvonnan palkintoineen, sekä Joulupukin jakamaan lapsille karkkeja.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, Opettaja, Yritys tai muu työelämän edustaja, Kolmas sektori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Yritykset, jotka järjestävät tapahtumia asiakkailleen.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Yhteistyökumppani järjesti tapahtumalle paikan kauppakeskuksesta. Kumppanilta saatiin myös joitakin arvontapalkintoja, esimerkiksi ravintolalahjakortteja. Etukäteen suunniteltiin myös musiikkiluokan soittimien varaus ja niiden kuljetus.

Mallin toteuttaminen vaikutti vain musiikinopettajaan, joka auttoi opiskelijoita soittimien kanssa ja osallistui myös itse tapahtumaan.

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat suunnittelivat itse ohjelman ja toteuttivat sen. He vastasivat myös alun jälkeen itse yhteydenpidosta yhteistyökumppaneihin. Opiskelijat saivat kokemusta tapahtuman järjestämisestä ja yritysyhteistyöstä. He saivat myös arvontalipuista tulleet tulot itselleen.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Näkyvyys- ja markkinointiarvo: Yhteistyökumppani saa kirjata tekevänsä yhteistyötä oppilaitoksen kanssa. Lisäksi se sai hyvin edullisesti (muutaman arvontapalkinnon hinnalla) esiintyjiä kauppakeskukseensa.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Mallin juurruttaminen vaatisi innokkaita oppilasryhmiä ja opettajia.

Ota yhteyttä

Lappeenrannan Lyseon lukio

Luovuus
Aloitteellisuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Teemapäivä, Keskiverto

Suunnitteluun, harjoitteluun ja palkintojen hankkimiseen kului 10-15 h ja itse tapahtumapäivään kuljetuksineen 10 h.
Joulunavaus toteutettiin tietenkin joulun alla, mutta vastaava, eri teemainen, tapahtuma voitaisiin toteuttaa myös muuna ajankohtana.