Kotkan lyseon TO3 kurssi: Lukiolaiset työelämään! Kurssikuvaus: TO3 Lukiot työelämään (valtakunnallinen syventävä kurssi) Käytännönläheinen kurssi, jossa sisältönä ovat työelämä- ja yrittäjyystaidot. Kurssilla tehdään yritysvierailuja, tutustutaan vapaaehtoistoimintaan sekä tehdään jokin kurssin teemaan liittyvä projekti osallistujien kiinnostuksen mukaan. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S=suoritettu/H=hylätty).

Tavoitteellisuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen

Kotkan lyseon TO3 kurssi:
Lukiolaiset työelämään! Kurssikuvaus: TO3 Lukiot työelämään (valtakunnallinen syventävä kurssi) Käytännönläheinen kurssi, jossa sisältönä ovat työelämä- ja yrittäjyystaidot. Kurssilla tehdään yritysvierailuja, tutustutaan vapaaehtoistoimintaan sekä tehdään jokin kurssin teemaan liittyvä projekti osallistujien kiinnostuksen mukaan. Kurssilla opiskelija saa tilaisuuksia tietojensa ja taitojensa soveltamiseen käytännön työtehtävissä ja tilanteissa. Kurssilla harjoitellaan työnhakua, cv:n ja sähköisen työhakemuksen tekemistä sekä toteutetaan työhaastatteluharjoituksia ja tutustutaan kolmeen eri työpaikkaan. Tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden koulussa hankkiman osaamisen ja arkielämän välistä yhteyttä. Yhteistyökumppaneina paikallisia yrityksiä. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S=suoritettu/H=hylätty).

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi

Kuvaus

Kotkan lyseon TO3 kurssi:
Lukiolaiset työelämään! Kurssikuvaus: TO3 Lukiot työelämään (valtakunnallinen syventävä kurssi) Käytännönläheinen kurssi, jossa sisältönä ovat työelämä- ja yrittäjyystaidot. Kurssilla tehdään yritysvierailuja, tutustutaan vapaaehtoistoimintaan sekä tehdään jokin kurssin teemaan liittyvä projekti osallistujien kiinnostuksen mukaan. Kurssilla opiskelija saa tilaisuuksia tietojensa ja taitojensa soveltamiseen käytännön työtehtävissä ja tilanteissa. Kurssilla harjoitellaan työnhakua, cv:n ja sähköisen työhakemuksen tekemistä sekä toteutetaan työhaastatteluharjoituksia ja tutustutaan kolmeen eri työpaikkaan. Tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden koulussa hankkiman osaamisen ja arkielämän välistä yhteyttä. Yhteistyökumppaneina paikallisia yrityksiä. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S=suoritettu/H=hylätty).

Tavoitteellisuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi