Kimpisen lukiossa syvennettiin lukiolaisten maantiedon kurssien tuntemusta, kutsumalla yliopisto-opiskelijoita luennoimaan oppitunnille. Vierailun ansiosta lukio sai uuden yhteistyökumppanin korkeakoulusta. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi

Kimpisen lukion opettaja otti yhteyttä Joensuun maantieteen laitoksen johtajaan ja sopi korkeakouluopiskelijoiden lukiovierailusta. Lukioon saatiin kaksi maantieteen pääaineopiskelijaa vieraaksi GE02- kurssin oppitunnille.
Vierailun aikana he esittelivät maantieteen opiskelua ja opintoja Itä-Suomen yliopistossa. Lisäksi he esittelivät ArcGIS online- sovelluksen käyttöä osana paikkatieto-kokonaisuutta. Esittely sopi hyvin yhteen GE02- kurssin sisältöjen kanssa.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opettaja
2. vuosikurssilla/ 3. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Korkeakoulu

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Etukäteisvalmisteluihin kuului yhteydenotto ensin laitoksen johtajaan ja sitä kautta opiskelijoihin. Yhteisen ajankohdan löytäminen oli myös osa etukäteisvalmisteluja.
Yliopisto-opiskelijoille tiedotettiin etukäteen, mikä aiheita kurssilla oli jo käyty, jotta he osasivat suunnitella vierailunsa tämän pohjalta. Opiskelijoille tarjottiin koululla ilmainen ruokailu.

Toimintamalli ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan.

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat pääsivät kokeilemaan paikkatieto-ohjelmaa käytännössä ja saivat tärkeää tietoa maantieteen jatko-opinnoista.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Rooli oli toimia asiantuntijavierailijana. Korkeakoulu sai näkyvyyttä markkinointi-näkökulmasta katsottuna. Vierailijat saivat luennointikokemuksen lisäksi ilmaisen ruokailun.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Malli toi koululle lisää korkeakouluyhteistyötä. Uutta kokeilukertaa pohditaan parhaillaan.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Oppitunti, Helppo/nopea

Mallin suunnitteluun ja toteuttumamiseen kului muutamia viikkoja. Tähän sisältyi viestittely, ajankohdan yhteensovittaminen ja itse vierailu.
Kimpisen lukiossa malli toteutettiin 3. jaksossa 2. vuosikurssin opiskelijoille. Ajankohdalla ei ole suurta merkitystä, mutta 1. vuosikurssin opiskelijoille tämä ei ole sopivin, sillä he eivät ole vielä opiskelleet käytävää asiaa läpi kursseillaan.

Hanna Buuri, Kimpisen lukio
hanna.buuri@lappee.fi

Kuvaus

Kimpisen lukion opettaja otti yhteyttä Joensuun maantieteen laitoksen johtajaan ja sopi korkeakouluopiskelijoiden lukiovierailusta. Lukioon saatiin kaksi maantieteen pääaineopiskelijaa vieraaksi GE02- kurssin oppitunnille.
Vierailun aikana he esittelivät maantieteen opiskelua ja opintoja Itä-Suomen yliopistossa. Lisäksi he esittelivät ArcGIS online- sovelluksen käyttöä osana paikkatieto-kokonaisuutta. Esittely sopi hyvin yhteen GE02- kurssin sisältöjen kanssa.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opettaja
2. vuosikurssilla/ 3. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Korkeakoulu

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Etukäteisvalmisteluihin kuului yhteydenotto ensin laitoksen johtajaan ja sitä kautta opiskelijoihin. Yhteisen ajankohdan löytäminen oli myös osa etukäteisvalmisteluja.
Yliopisto-opiskelijoille tiedotettiin etukäteen, mikä aiheita kurssilla oli jo käyty, jotta he osasivat suunnitella vierailunsa tämän pohjalta. Opiskelijoille tarjottiin koululla ilmainen ruokailu.

Toimintamalli ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan.

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat pääsivät kokeilemaan paikkatieto-ohjelmaa käytännössä ja saivat tärkeää tietoa maantieteen jatko-opinnoista.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Rooli oli toimia asiantuntijavierailijana. Korkeakoulu sai näkyvyyttä markkinointi-näkökulmasta katsottuna. Vierailijat saivat luennointikokemuksen lisäksi ilmaisen ruokailun.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Malli toi koululle lisää korkeakouluyhteistyötä. Uutta kokeilukertaa pohditaan parhaillaan.

Ota yhteyttä

Hanna Buuri, Kimpisen lukio
hanna.buuri@lappee.fi

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Oppitunti, Helppo/nopea

Mallin suunnitteluun ja toteuttumamiseen kului muutamia viikkoja. Tähän sisältyi viestittely, ajankohdan yhteensovittaminen ja itse vierailu.
Kimpisen lukiossa malli toteutettiin 3. jaksossa 2. vuosikurssin opiskelijoille. Ajankohdalla ei ole suurta merkitystä, mutta 1. vuosikurssin opiskelijoille tämä ei ole sopivin, sillä he eivät ole vielä opiskelleet käytävää asiaa läpi kursseillaan.