Korkeakouluopiskelijat osallistuivat lukion taloustiedon kurssin päättöpäivän toteuttamiseen. Opiskelijat suunnittelivat päättöpäivän ohjelman niin että lukio-opiskelijat saivat kurssisisältöjen lisäksi korkeakouluopiskelijoilta monipuolisesti tietoa jatko-opinnoista ja työelämätaidoista. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Luovuus
Tavoitteellisuus

Kimpisen lukion taloustiedon kursseilla (YH02) opiskelijat suorittivat kurssin loppukokeen LUT:n tuotantotalouden killan, Kaplaakin, edustajien vetämän ohjelman avulla. Kurssien opettajat suunnittelivat ohjelman yhdessä tuotantotalouden (tutan) opiskelijoiden kanssa ja auttoivat ohjelman toteutuksessa.
Toteutuksen alussa tuotantotalouden opiskelijat kertoivat opinnoistaan. Sen jälkeen tutan opiskelijat ohjeistivat tehtävän ja jakoivat tehtäväaineiston, jonka avulla lukiolaiset pystyivät vielä syventämään kurssilla oppimaansa. Lukiolaiset jaettiin pieniin tiimeihin , joiden tehtävänä oli pohtia suomalaisen yrityksen mahdollisuuksia pärjätä kansainvälisessä kilpailussa. Tässä he pääsivät soveltamaan kurssilla ja päivän aikana oppimaansa. Opettajat ja tutan opiskelijat auttoivat ryhmiä tarvittaesssa. Päivän päätteeksi ryhmät esittelivät tuotoksensa ja opponoivat toisiaan. Lisäksi he saivat palautetta tuotoksistaan tutan opiskelijoilta.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opettaja, Korkeakoulun opiskelijat
2. vuosikurssilla/ 3. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Kauppatieteiden opiskelijat, globaalilla tasolla toimiva yritys

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Mallin toteuttaminen edellytti yhteydenoton yhteistyökumppaaniin ja suunnittelutyön tekemistä heidän kanssaan. Toteutuksessa opiskelijat tarvitsivat omia tietokoneitaan.

Toimintamalli ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan.
Mallin toteuttaminen herätti kiinnostusta muissa opettajissa.

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Tuotantotalouden opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat ohjelman. Lukion opiskelijat osallistuivat heille suunniteltuun ohjelmaan ja antoivat siitä palautetta. Lukiolaiset saivat tietoa jatko-opinto- ja ura mahdollisuuksista. Tehtävät kehittivät opiskelijoiden tiimitaitoja.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Tuotantotalouden opiskelijat pääsevät hyödyntämään osaamistaan. Yhteistyökumppani saa näkyvyyttä edustamalleen oppilaitokselle/koulutusohjelmalle tai yritykselle.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Mallin juurruttaminen vaatii sen aktiivista toteuttamista joko sellaisenaan tai muunneltuna omassa aineryhmässä sekä esittelemistä myös aineryhmän ulkopuolella. Mallin toteutuksessa harjoiteltuja jatko-opinto- ja työelämätaitoja kannattaa harjoituttaa muillakin lukiokursseilla.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Oppitunti, Keskiverto

Mallin suunnittelu vei aikaa noin 5 tuntia ja toteutus noin 4 tuntia.
Mallin voi toteuttaa lukuvuoden aikana vapaasti.

Kimpisen lukio

Kuvaus

Kimpisen lukion taloustiedon kursseilla (YH02) opiskelijat suorittivat kurssin loppukokeen LUT:n tuotantotalouden killan, Kaplaakin, edustajien vetämän ohjelman avulla. Kurssien opettajat suunnittelivat ohjelman yhdessä tuotantotalouden (tutan) opiskelijoiden kanssa ja auttoivat ohjelman toteutuksessa.
Toteutuksen alussa tuotantotalouden opiskelijat kertoivat opinnoistaan. Sen jälkeen tutan opiskelijat ohjeistivat tehtävän ja jakoivat tehtäväaineiston, jonka avulla lukiolaiset pystyivät vielä syventämään kurssilla oppimaansa. Lukiolaiset jaettiin pieniin tiimeihin , joiden tehtävänä oli pohtia suomalaisen yrityksen mahdollisuuksia pärjätä kansainvälisessä kilpailussa. Tässä he pääsivät soveltamaan kurssilla ja päivän aikana oppimaansa. Opettajat ja tutan opiskelijat auttoivat ryhmiä tarvittaesssa. Päivän päätteeksi ryhmät esittelivät tuotoksensa ja opponoivat toisiaan. Lisäksi he saivat palautetta tuotoksistaan tutan opiskelijoilta.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opettaja, Korkeakoulun opiskelijat
2. vuosikurssilla/ 3. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Kauppatieteiden opiskelijat, globaalilla tasolla toimiva yritys

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Mallin toteuttaminen edellytti yhteydenoton yhteistyökumppaaniin ja suunnittelutyön tekemistä heidän kanssaan. Toteutuksessa opiskelijat tarvitsivat omia tietokoneitaan.

Toimintamalli ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan.
Mallin toteuttaminen herätti kiinnostusta muissa opettajissa.

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Tuotantotalouden opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat ohjelman. Lukion opiskelijat osallistuivat heille suunniteltuun ohjelmaan ja antoivat siitä palautetta. Lukiolaiset saivat tietoa jatko-opinto- ja ura mahdollisuuksista. Tehtävät kehittivät opiskelijoiden tiimitaitoja.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Tuotantotalouden opiskelijat pääsevät hyödyntämään osaamistaan. Yhteistyökumppani saa näkyvyyttä edustamalleen oppilaitokselle/koulutusohjelmalle tai yritykselle.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Mallin juurruttaminen vaatii sen aktiivista toteuttamista joko sellaisenaan tai muunneltuna omassa aineryhmässä sekä esittelemistä myös aineryhmän ulkopuolella. Mallin toteutuksessa harjoiteltuja jatko-opinto- ja työelämätaitoja kannattaa harjoituttaa muillakin lukiokursseilla.

Ota yhteyttä

Kimpisen lukio

Luovuus
Tavoitteellisuus
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Oppitunti, Keskiverto

Mallin suunnittelu vei aikaa noin 5 tuntia ja toteutus noin 4 tuntia.
Mallin voi toteuttaa lukuvuoden aikana vapaasti.