Kimpisen lukiossa hyödynnettiin korkeakouluyhteistyötä kurssiopetuksessa: Yhteistyöoppilaitoksen opiskelijat tulivat pitämään oppitunnin matematiikan kurssille. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Vastuunottaminen
Kyky ymmärtää taloutta ja sen toimintaa

Kaksi Saimaan ammattikorkeakoulun liiketalouden (laskentatoimi) opiskelijaa piti lukiolaisille 75min mittaisen oppitunnin oman talouden hallinnasta. Tunnilla käsiteltiin mm. opintotukea, pikavippejä ja oman budjetin laadintaa, eli kaikkea mitä pitää hallita ja ottaa huomioon, kun lukiolainen muuttaa asumaan itsekseen. Oppitunti toteutettiin lukion mab06 – lyhyen matematiikan taloustiedonkurssilla.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opettaja
2. vuosikurssilla/ 3. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Velkaneuvojat, Martat, pankit, talous- ja kauppatieteiden opiskelijat

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Etukäteen sovittiin milloin opiskelijat tulevat vierailemaan tunnille. Opiskelijat eivät tarvineet etukäteen/erikseen hankittavia opetusvälineitä.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan.

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat kuuntelivat ja tekivät annettuja tehtäviä. Opiskelijat saivat konkreettista tietoa siitä mitä oman talouden hallinta vaatii.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Asiantuntijavierailu oli osa amkin opiskelijoiden kurssisuoritusta. Yhteistyökumppanit saavat mainosta edustamalleen taholle.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Samantyyppistä toteutustapaa on tarkoitus käyttää kurssilla jatkossakin, aihe voisi olla oman talouden hallinan lisäksi esim. sijoittaminen.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Oppitunti, Helppo/nopea

Aikaa meni 75 minuutin oppitunnin lisäksi vain yhteisen ajan sopimiseen muutaman sähköpostin puitteissa.
Malli toteutettiin MAB06 kurssin aikana, jota pidetään syksyisin ja keväisin. Mallin voi toteuttaa myös pitkän matematiikan pakollisella taloustiedon kurssilla.

Kimpisen lukio

Kuvaus

Kaksi Saimaan ammattikorkeakoulun liiketalouden (laskentatoimi) opiskelijaa piti lukiolaisille 75min mittaisen oppitunnin oman talouden hallinnasta. Tunnilla käsiteltiin mm. opintotukea, pikavippejä ja oman budjetin laadintaa, eli kaikkea mitä pitää hallita ja ottaa huomioon, kun lukiolainen muuttaa asumaan itsekseen. Oppitunti toteutettiin lukion mab06 – lyhyen matematiikan taloustiedonkurssilla.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opettaja
2. vuosikurssilla/ 3. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Velkaneuvojat, Martat, pankit, talous- ja kauppatieteiden opiskelijat

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Etukäteen sovittiin milloin opiskelijat tulevat vierailemaan tunnille. Opiskelijat eivät tarvineet etukäteen/erikseen hankittavia opetusvälineitä.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan.

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat kuuntelivat ja tekivät annettuja tehtäviä. Opiskelijat saivat konkreettista tietoa siitä mitä oman talouden hallinta vaatii.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Asiantuntijavierailu oli osa amkin opiskelijoiden kurssisuoritusta. Yhteistyökumppanit saavat mainosta edustamalleen taholle.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Samantyyppistä toteutustapaa on tarkoitus käyttää kurssilla jatkossakin, aihe voisi olla oman talouden hallinan lisäksi esim. sijoittaminen.

Ota yhteyttä

Kimpisen lukio

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Vastuunottaminen
Kyky ymmärtää taloutta ja sen toimintaa
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Oppitunti, Helppo/nopea

Aikaa meni 75 minuutin oppitunnin lisäksi vain yhteisen ajan sopimiseen muutaman sähköpostin puitteissa.
Malli toteutettiin MAB06 kurssin aikana, jota pidetään syksyisin ja keväisin. Mallin voi toteuttaa myös pitkän matematiikan pakollisella taloustiedon kurssilla.