Saimaan ammattikorkekoulun opiskelijat pitivät Lappeenannan lukioilaisille taloustiedon seminaarin, jonka tarkoituksena oli valmentaa opiskelijoita taloustiedon ylioppilaskoetta varten. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Kyky ymmärtää taloutta ja sen toimintaa

Kimpisen lukio ja Saimaan ammattikorkeakoulun (Saimia) markkinoinnin opiskelijat (markkinointiosuuskunta Sirius) järjestivät taloustiedon seminaarin helmikuussa 2019 Saimaan ammattikorkeakoulussa. Seminaariin osallistuivat Lappeenrannan lukioiden kevään 2019 yhteiskuntaopin ylioppilaskokeisiin osallistuvia opiskelijoita. Seminaari oli osa heidän kertauskurssinsa ohjelmaa. Ohjelma suunniteltiin yhdessä Kimpisen lukion taloustiedon opettajien, Saimian markkinoinnin opiskelijoiden ja Saimian Tunne Työ – suunnittele ura- hankkeen koordinaattorin kanssa. Puhujat edustivat talousosaamisen eri osa-alueita, esimerkiksi verotus, Kiinan talous ja sijoittaminen. Seminaarin lopussa järjestäjät keräsivät lukiolaisilta palautetta Kahoot-kyselyllä.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opettaja, Yritys tai muu työelämän edustaja, Kolmas sektori, Korkeakoulu
3. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Korkeakoulujen taloustietoon liittyvien opinto-ohjelmien opiskelijat ja/tai opettajat, yrityssektorin, työelämän sekä järjestöjen edustajat.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Saimaan ammattikorkeakoulun markkinoinnin opiskelijat järjestivät seminaarin puhujat ja tilan. Lukiolaiset tarvitsivat älypuhelinta seminaarin lopussa järjestettyä Kahoot-palautekyselyä varten. Lukiolaiset saapuivat korkeakoululle omin kyydein.

Seminaari järjestettiin abiturienttien lukulomalla, jolloin suurimmalla osalla ei ollut oppitunteja. Seminaariin osallistuvat lukion taloustiedon opettajat järjestivät omien oppituntiensa osallistujille itsenäistä ohjelmaa päivän ajaksi.

Mallin toteuttamisesta saattaa tulla lisäkustannuksia. Mallissa on huomioitava mahdolliset puhujien palkkiot ja matkakorvaukset sekä mahdolliset osallistujien kuljetus- tai ruokailukustannukset.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Saimian opiskelijat suunnittelivat ja järjestivät seminaarin. Lukion opiskelijat toimivat seminaarin yleisönä ja antoivat siitä palautetta. Seminaarin avulla lukiolaiset saivat paitsi lisävalmennusta ylioppilaskirjoituksiin, myös tietoa taloustietoon liittyvistä uravaihtoehdoista.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanit auttoivat seminaarin suunnittelussa ja toteutuksessa. Puhujat saivat hyödyntää asiantuntemustaan ja edistää omalta osaltaan lukiolaisten tietoisuutta tärkeistä teemoista. Lisäksi he saivat korvauksen esiintymisestään sekä mainosta edustamalleen oppilaitokselle tai yritykselle. Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden on toimintamallissa mahdollisuus saada opintosuorituksia ja/tai rahallinen korvaus.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Vastaavanlainen seminaari pyritään järjestämään jatkossakin. Lisäksi toimintamallia on tarkoitus mainostaa lukiossa muillekin aineryhmille.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Teemapäivä, Keskiverto

Mallin suunnitteluun tarvittiin aikaa noin 10 tuntia. Seminaarin kesto oli kolme tuntia taukoineen.

Malli kannattaa toteuttaa joko syksyllä tai keväällä ennen ylioppilaskirjoituksia.

Kimpisen lukio

Kuvaus

Kimpisen lukio ja Saimaan ammattikorkeakoulun (Saimia) markkinoinnin opiskelijat (markkinointiosuuskunta Sirius) järjestivät taloustiedon seminaarin helmikuussa 2019 Saimaan ammattikorkeakoulussa. Seminaariin osallistuivat Lappeenrannan lukioiden kevään 2019 yhteiskuntaopin ylioppilaskokeisiin osallistuvia opiskelijoita. Seminaari oli osa heidän kertauskurssinsa ohjelmaa. Ohjelma suunniteltiin yhdessä Kimpisen lukion taloustiedon opettajien, Saimian markkinoinnin opiskelijoiden ja Saimian Tunne Työ – suunnittele ura- hankkeen koordinaattorin kanssa. Puhujat edustivat talousosaamisen eri osa-alueita, esimerkiksi verotus, Kiinan talous ja sijoittaminen. Seminaarin lopussa järjestäjät keräsivät lukiolaisilta palautetta Kahoot-kyselyllä.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opettaja, Yritys tai muu työelämän edustaja, Kolmas sektori, Korkeakoulu
3. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Korkeakoulujen taloustietoon liittyvien opinto-ohjelmien opiskelijat ja/tai opettajat, yrityssektorin, työelämän sekä järjestöjen edustajat.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Saimaan ammattikorkeakoulun markkinoinnin opiskelijat järjestivät seminaarin puhujat ja tilan. Lukiolaiset tarvitsivat älypuhelinta seminaarin lopussa järjestettyä Kahoot-palautekyselyä varten. Lukiolaiset saapuivat korkeakoululle omin kyydein.

Seminaari järjestettiin abiturienttien lukulomalla, jolloin suurimmalla osalla ei ollut oppitunteja. Seminaariin osallistuvat lukion taloustiedon opettajat järjestivät omien oppituntiensa osallistujille itsenäistä ohjelmaa päivän ajaksi.

Mallin toteuttamisesta saattaa tulla lisäkustannuksia. Mallissa on huomioitava mahdolliset puhujien palkkiot ja matkakorvaukset sekä mahdolliset osallistujien kuljetus- tai ruokailukustannukset.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Saimian opiskelijat suunnittelivat ja järjestivät seminaarin. Lukion opiskelijat toimivat seminaarin yleisönä ja antoivat siitä palautetta. Seminaarin avulla lukiolaiset saivat paitsi lisävalmennusta ylioppilaskirjoituksiin, myös tietoa taloustietoon liittyvistä uravaihtoehdoista.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanit auttoivat seminaarin suunnittelussa ja toteutuksessa. Puhujat saivat hyödyntää asiantuntemustaan ja edistää omalta osaltaan lukiolaisten tietoisuutta tärkeistä teemoista. Lisäksi he saivat korvauksen esiintymisestään sekä mainosta edustamalleen oppilaitokselle tai yritykselle. Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden on toimintamallissa mahdollisuus saada opintosuorituksia ja/tai rahallinen korvaus.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Vastaavanlainen seminaari pyritään järjestämään jatkossakin. Lisäksi toimintamallia on tarkoitus mainostaa lukiossa muillekin aineryhmille.

Ota yhteyttä

Kimpisen lukio

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Kyky ymmärtää taloutta ja sen toimintaa
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Teemapäivä, Keskiverto

Mallin suunnitteluun tarvittiin aikaa noin 10 tuntia. Seminaarin kesto oli kolme tuntia taukoineen.

Malli kannattaa toteuttaa joko syksyllä tai keväällä ennen ylioppilaskirjoituksia.