Kimpisen lukiossa hyödynnettiin korkeakouluyhteistyötä terveystiedon ja biologian kursseilla. Sekä lukio- että korkeakouluopiskelijat osallistuivat teemojen toteuttamiseen. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Kimpisen lukiossa tehtiin yhteistyötä Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa liittyen terveystiedon ja biologian opintoihin.

Saimialta tuli sosionomian, fysioterapian ja terveydenhoidon opiskelijoita pitämään lukio-opiskelijoille toiminnallisia oppitunteja tai alustuksia. Tunteihin sisältyi aina myös kyseisen alan opintojen ja työllistymisen avaaminen. Korkeakouluopiskelijat kertoivat esimerkiksi miten haetaan, millainen pääsykoe oli, millaista opiskelu on ja mihin tutkinnon avulla voi työllistyä.

Myös lukio-opiskelijat vierailivat Saimialla tekemässä esimerkiksi toiminnallisia harjoituksia ja liikkuvuustestejä.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opettaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Lähialueen korkeakoulut

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Etukäteisvalmisteluihin kuului työjärjestysten kartoittaminen sekä Kimpisessä, että Saimialla. Vierailuja sunniteltiin yhdessä ja erikseen, osatoteuttajien toiveiden perusteella.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan. Malli laajeni nopeasti myös muihin sopiviin oppiaineisiin, esimerkiksi psykologian opettaja otti sosionomia-opiskelijat osaksi oppituntiaan.

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Tunnista riippuen opiskelijan rooli saattoi olla hyvinkin aktiivinen (esim. mittaus- ja liikkuvuustestit) tai vastaavasti rooli saattoi olla kuuntelija ja kyselijä (alustukset ja oppitunnit). Lukio-opiskelijat pääsivät tutustumaan erilaisiin opintosuuntauksiin tarkemmin alustusten avulla. Lisäksi he pääsivät kehittämään työelämätaitojaan vieraillessaan Saimialla.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Kumppani toimi vierailijana ja asiantuntijana. Lukioissa vierailleet korkeakouluopiskelijat hyötyvät tapaamisista saadessaan esimerkiksi esiintymiskokemusta tai näkemystä lopputyöhönsä.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Yhteistyötä korkeakoulun kanssa jatketaan lukuvuosittain.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Useita oppitunteja, Keskiverto

Suunnitteluun varattiin noin puolitoista jaksoa.
Mallin voi toteuttaa mihin aikaan lukuvuodesta tahansa.

Kimpisen lukio

Kuvaus

Kimpisen lukiossa tehtiin yhteistyötä Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa liittyen terveystiedon ja biologian opintoihin.

Saimialta tuli sosionomian, fysioterapian ja terveydenhoidon opiskelijoita pitämään lukio-opiskelijoille toiminnallisia oppitunteja tai alustuksia. Tunteihin sisältyi aina myös kyseisen alan opintojen ja työllistymisen avaaminen. Korkeakouluopiskelijat kertoivat esimerkiksi miten haetaan, millainen pääsykoe oli, millaista opiskelu on ja mihin tutkinnon avulla voi työllistyä.

Myös lukio-opiskelijat vierailivat Saimialla tekemässä esimerkiksi toiminnallisia harjoituksia ja liikkuvuustestejä.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opettaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Lähialueen korkeakoulut

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Etukäteisvalmisteluihin kuului työjärjestysten kartoittaminen sekä Kimpisessä, että Saimialla. Vierailuja sunniteltiin yhdessä ja erikseen, osatoteuttajien toiveiden perusteella.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan. Malli laajeni nopeasti myös muihin sopiviin oppiaineisiin, esimerkiksi psykologian opettaja otti sosionomia-opiskelijat osaksi oppituntiaan.

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Tunnista riippuen opiskelijan rooli saattoi olla hyvinkin aktiivinen (esim. mittaus- ja liikkuvuustestit) tai vastaavasti rooli saattoi olla kuuntelija ja kyselijä (alustukset ja oppitunnit). Lukio-opiskelijat pääsivät tutustumaan erilaisiin opintosuuntauksiin tarkemmin alustusten avulla. Lisäksi he pääsivät kehittämään työelämätaitojaan vieraillessaan Saimialla.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Kumppani toimi vierailijana ja asiantuntijana. Lukioissa vierailleet korkeakouluopiskelijat hyötyvät tapaamisista saadessaan esimerkiksi esiintymiskokemusta tai näkemystä lopputyöhönsä.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Yhteistyötä korkeakoulun kanssa jatketaan lukuvuosittain.

Ota yhteyttä

Kimpisen lukio

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Useita oppitunteja, Keskiverto

Suunnitteluun varattiin noin puolitoista jaksoa.
Mallin voi toteuttaa mihin aikaan lukuvuodesta tahansa.