Kimpisen lukion opettajat koostivat yhdessä yhteistietokansion, josta voi helposti etsiä kursseillensa sopivia työelämäkontakteja. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Aloitteellisuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi

Kimpisen lukiossa laadittiin koulun henkilökunnan omaan Driveen kontaktipankki, johon aineryhmittäin kootaan jatko-opintoihin ja työelämään liittyviä hyödyllisiä yhteystietoja vierailuita varten. Listaa päivitetään jatkuvasti ja uudet yhteystiedot lisätään kontaktin luvalla. Yhteystietoja voi hakea nimen tai asiasanojen perusteella myös ainerajat ylittävästi.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opettaja, Opinto-ohjaaja, Rehtori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Yritykset, järjestöt, seurakunnat, oppilaitokset, alumnit.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Hankkeen asiantuntijaopettaja laati Driveen taulukkopohjan ja ohjeisti yhteissuunnitteluajalla opettajien sen täyttämiseen.

Kontaktipankin täyttäminen vei jonkin verran opettajien aikaa. Sen pohjalta toteutetut vierailut saattoivat osua muiden kuin aineen omien oppituntien päälle.

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijoilta tuli joitakin ideoita kontaktipankkiin, mutta kontaktipankin laatimiseen ja päivittämiseen he eivät osallistuneet. Opiskelijoiden rooli oli olla läsnä vierailuilla.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani saa ilmaista näkyvyyttä ja levitettyä tietoisuutta edustamaansa aihepiiriin liittyen. Moni kokee vierailut virkistävänä vaihteluna omaan työhönsä.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Kontaktipankin juurruttaminen vaatii sen olemassaolosta muistuttamista ja uusien opettajien tiedottamista sekä aktiivista päivittämistä. Päivittämiseen on hyvä varata esimerkiksi yhteissuunnitteluaikaa.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Muu, Helppo/nopea

Mallin suunnittelu ja ohjeistaminen vei aikaa pari tuntia. Kontaktipankin päivittäminen ei ollut aikaa vievää.
Malli ei ole ajankohtaan sidottu.

Kimpisen lukio

Kuvaus

Kimpisen lukiossa laadittiin koulun henkilökunnan omaan Driveen kontaktipankki, johon aineryhmittäin kootaan jatko-opintoihin ja työelämään liittyviä hyödyllisiä yhteystietoja vierailuita varten. Listaa päivitetään jatkuvasti ja uudet yhteystiedot lisätään kontaktin luvalla. Yhteystietoja voi hakea nimen tai asiasanojen perusteella myös ainerajat ylittävästi.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opettaja, Opinto-ohjaaja, Rehtori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Yritykset, järjestöt, seurakunnat, oppilaitokset, alumnit.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Hankkeen asiantuntijaopettaja laati Driveen taulukkopohjan ja ohjeisti yhteissuunnitteluajalla opettajien sen täyttämiseen.

Kontaktipankin täyttäminen vei jonkin verran opettajien aikaa. Sen pohjalta toteutetut vierailut saattoivat osua muiden kuin aineen omien oppituntien päälle.

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijoilta tuli joitakin ideoita kontaktipankkiin, mutta kontaktipankin laatimiseen ja päivittämiseen he eivät osallistuneet. Opiskelijoiden rooli oli olla läsnä vierailuilla.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani saa ilmaista näkyvyyttä ja levitettyä tietoisuutta edustamaansa aihepiiriin liittyen. Moni kokee vierailut virkistävänä vaihteluna omaan työhönsä.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Kontaktipankin juurruttaminen vaatii sen olemassaolosta muistuttamista ja uusien opettajien tiedottamista sekä aktiivista päivittämistä. Päivittämiseen on hyvä varata esimerkiksi yhteissuunnitteluaikaa.

Ota yhteyttä

Kimpisen lukio

Aloitteellisuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Muu, Helppo/nopea

Mallin suunnittelu ja ohjeistaminen vei aikaa pari tuntia. Kontaktipankin päivittäminen ei ollut aikaa vievää.
Malli ei ole ajankohtaan sidottu.