Kimpisen lukion opiskelijat pääsivät tutustumaankiretotalouden teemoihin mielenkiintoisen pelin avulla. Mallia on kehitetty hankkeen ulkopuolella ja/tai se on ollut käytössä jo ennen Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Luovuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi

Kimpisen lukio sai käyttöönsä Circula- kiertotalouspelin, jossa opiskelijat pääsevät tutustumaan kiertotalous-teemaan yritysmaailman esimerkkien kautta. Lukion opettaja kehitti peliin toimivat ohjeet sekä opettajalle, että opiskelijoille, jolloin peluuttaminen helpottuu ja nopeutuu.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opiskelija, Opettaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Toteutettavissa ilman yhteistyökumppania.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Circula-peliin ja sen käytänteisiin tuli tutustua etukäteen mahdollisimman hyvin, jotta ohjeistuksen kirjoittaminen selkomuotoon onnistui.

Toimintamalli ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan.

Mallin toteuttamisesta saattaa tulla lisäkustannuksia, itse pelin hankkimisesta.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijoiden rooli Circula-pelissä oli hyvin aktiivinen. Opiskelijat muodostivat ns. yritystiimejä, joissa lähtivät rakentamaan omaa yritysmalliaan kiertotalouden teemaan sopivaksi.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Circula- peli on lukiossamme nyt käytössä ja laaditut ohjeistukset osa pelin sisältöä. Peli on vapaasti kaikkien opettajien hyödynnettävissä.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Oppitunti, Helppo/nopea

Mallin suunnittelu ja toteuttaminen vei aikaa muutaman tunnin. Pelin peluuttamiseen menee aikaa reilusta tunnista pariin tuntiin.
Circula-pelin peluuttaminen sopii periaatteessa mihin tahansa ajankohtaan esim. GE- tai YH- kursseilla, jossa ko. teemoja käsitellään.

Hanna Buuri, Kimpisen lukio
hanna.buuri@lappee.fi

Kuvaus

Kimpisen lukio sai käyttöönsä Circula- kiertotalouspelin, jossa opiskelijat pääsevät tutustumaan kiertotalous-teemaan yritysmaailman esimerkkien kautta. Lukion opettaja kehitti peliin toimivat ohjeet sekä opettajalle, että opiskelijoille, jolloin peluuttaminen helpottuu ja nopeutuu.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opiskelija, Opettaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Toteutettavissa ilman yhteistyökumppania.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Circula-peliin ja sen käytänteisiin tuli tutustua etukäteen mahdollisimman hyvin, jotta ohjeistuksen kirjoittaminen selkomuotoon onnistui.

Toimintamalli ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan.

Mallin toteuttamisesta saattaa tulla lisäkustannuksia, itse pelin hankkimisesta.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijoiden rooli Circula-pelissä oli hyvin aktiivinen. Opiskelijat muodostivat ns. yritystiimejä, joissa lähtivät rakentamaan omaa yritysmalliaan kiertotalouden teemaan sopivaksi.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Circula- peli on lukiossamme nyt käytössä ja laaditut ohjeistukset osa pelin sisältöä. Peli on vapaasti kaikkien opettajien hyödynnettävissä.

Ota yhteyttä

Hanna Buuri, Kimpisen lukio
hanna.buuri@lappee.fi

Luovuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Oppitunti, Helppo/nopea

Mallin suunnittelu ja toteuttaminen vei aikaa muutaman tunnin. Pelin peluuttamiseen menee aikaa reilusta tunnista pariin tuntiin.
Circula-pelin peluuttaminen sopii periaatteessa mihin tahansa ajankohtaan esim. GE- tai YH- kursseilla, jossa ko. teemoja käsitellään.