Kesätyöt auttavat hahmottamaan työelämää ja näkemään erilaisia työelämä- ja koulutuspolkuja. Lisäksi opiskelijan tulevaisuudessa hänelle on hyötyä jokaisesta työtodistuksesta ensimmäisiä pysyviä työpaikkoja hakiessa. Espoossa kaikki 2. vuosikurssin opiskelijat osallistuvat kerran vuodessa järjestettävään KesätyöX tilaisuuteen. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hankketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Kyky tehdä päätöksiä

Kesätöiden on tutkitusti todettu auttavan henkilön myöhempää työllistymistä. Lisäksi työelämässä pääsee näkemään millaista se työnteko oikeasti on, miten työkavereiden kanssa toimitaan ja mahdollisesti mietiskellä omaa koulutuspolkua tulevaisuuteen.

Tästä syystä päätimme Espoon Tunne työ-tiimissä lähteä kehittämään Kesätyön hakutilaisuutta. Ensimmäisenä vuonna tilaisuuden nimi oli #Kesaksi toihin ja seuraavana vuonna KesätyöX, joka voi jäädä tilaisuuden nimeksi jatkossakin. Tilaisuudessa ei suoraan palkata työntekijöitä, mutta opiskelijoilla on mahdollisuus nähdä rekrytoijien kasvot sekä kysellä vinkkejä työnhakuun. Lisäksi tilaisuuteen on suunniteltu yhteisiä luentoja kaikille työelämän ja yrittäjyyden lainalaisuuksista.

Tilaisuus on nuorten järjestämä. He määrittelevät periaatteet, joilla tilaisuus järjestetään. Mukana olevat opettajat toimivat yhteydenottajina työtä tarjoaviin tahoihin. He myös hoitavat yhteydet virallisesti kaupunkiin tai tiloja vuokraaviin tahoihin.

Tilaisuus on järjestetty tammikuun puolivälissä. Työtä tarjoavia tahoja on ollut 12-20. Yrittäjyyttä tilaisuudssa ovat olleet suosittelemassa NY ja 4H -järjestöt. Lisäksi Espoon Ohjaamo on ollut läsnä tilaisuudessa.

Vaativuus

Vaativa

Toteuttaja

Toteutettavissa kaikilla lukion vuosikursseilla. Voisi toteuttaa myös ammatillisen koulutuksen puolella

Soveltuvat yhteistyökumppanit

Kesätöitä tarjoavat yritykset

Nuorten yritystoimintaa kehittävät tahot

Neuvontajärjestöt ja -tahot

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Tilaisuuden onnistumiseksi ennakkovalmistelut on tehtävä huolella. Espoossa tätä tilaisuutta valmistelee noin kolme kuukautta opiskelijoista muodostuva järjestäjäkurssi sekä kolme opettajaa. Ennakkovalmisteluihin kuuluvat esim. tilan vuokraaminen, yhteydenotot yhteistyökumppaneihin, tilaisuuden tiedotus ja mainostus sekä järjestäjäopiskelijoiden yhtenäinen ilme.

Rahallisia resursseja tarvitaan opettajien palkkaamiseen ja tila vuokriin sekä somistuksiin ja yhtenäisen ilmeen luomiseksi.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Järjestäjäopiskelijat järjestävät tilaisuuden (erillinen kortti). Muut opiskelijat tulevat paikalle ja osallistuvat tilaisuuteen. Tilaisuudessa on ollut mahdollista luettaa oma CV ja saada siitä kommentteja. Tilaisuudessa on kaikille tarkoitettu yhteinen luento, joka koostuu noin 15 min tietoiskuista. Sen jälkeen opiskelijoiden on mahdollisuus kiertää tapaamassa rekrytoijia ja kyselemässä vinkkejä työnhakuun. Tilaisuudessa selviää myös, että töitä voi tehdä monin eri tavoin: kokoaikaisesti, osa-aikaisesti tai tekemällä töitä itselleen eli perustamalla yrityksen joko kesäksi tai pitemmäksi aikaa. Mitä aktiivisemmin opiskelijat ovat selvitelleet asioita sitä varmemmin he ovat työllistyneet.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppaneina on kesätyöntekijöitä etsiviä tahoja. He pitävät messuilla oman messupisteensä. Yrityksillä on mahdollisuus tavata kerralla runsaasti töitä hakevia nuoria. Myös nuorten kysymykset voivat ohjata kesätyöntekijöiden neuvontaa myöhemmin yrityksessä. Yrityksille tilaisuus on ollut ilmainen.

Kesätyöstä informoivat tahot tapaavat yhdellä kerralla suuren määrän nuoria, sellaisiakin, jotka eivät itsenäisesti hakeudu tietoa hakemaan.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Tapahtuma on kehittynyt näinä kahtena vuonna, jona se on järjestetty. Ensimmäisenä vuonna tilaisuus järjestettiin pääsääntöisesti omin voimin. Viime vuoden tilaisuuden järjestelyissä oli oheistapahtumana verkostoitumistapahtuma yritysten ja opettajien välillä. Tässä yhteydessä saimme paljon apuja myös oman tapahtumamme järjestämiseen Helsingin Tunne työ-tiimiltä. Tänä vuonna järjestämme tilaisuuden yhdessä Espoon Ohjaamotalon kanssa. Ideana olisi ohjata kehitystä siihen suuntaan, että tapahtumasta tulisi vuosittainen toisen asteen kesätyötapahtuma. Näin Ohjaamon rooli kevenisi ammatillisen puolen kesätyötapahtumien järjestäjänä ja he voisivat keskittää resursseja kaikille yhteiseen kesätyötapahtumaan.

Tutustu lisää

Tunne Työ -blogi

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä, Vaativa

Kesto 1 päivä, valmisteluun kuluu 3 kk

Maija Flinkman

Otaniemen lukio, PL3251 Espoon kaupunki

maija.flinkman@espoo.fi

Kuvaus

Kesätöiden on tutkitusti todettu auttavan henkilön myöhempää työllistymistä. Lisäksi työelämässä pääsee näkemään millaista se työnteko oikeasti on, miten työkavereiden kanssa toimitaan ja mahdollisesti mietiskellä omaa koulutuspolkua tulevaisuuteen.

Tästä syystä päätimme Espoon Tunne työ-tiimissä lähteä kehittämään Kesätyön hakutilaisuutta. Ensimmäisenä vuonna tilaisuuden nimi oli #Kesaksi toihin ja seuraavana vuonna KesätyöX, joka voi jäädä tilaisuuden nimeksi jatkossakin. Tilaisuudessa ei suoraan palkata työntekijöitä, mutta opiskelijoilla on mahdollisuus nähdä rekrytoijien kasvot sekä kysellä vinkkejä työnhakuun. Lisäksi tilaisuuteen on suunniteltu yhteisiä luentoja kaikille työelämän ja yrittäjyyden lainalaisuuksista.

Tilaisuus on nuorten järjestämä. He määrittelevät periaatteet, joilla tilaisuus järjestetään. Mukana olevat opettajat toimivat yhteydenottajina työtä tarjoaviin tahoihin. He myös hoitavat yhteydet virallisesti kaupunkiin tai tiloja vuokraaviin tahoihin.

Tilaisuus on järjestetty tammikuun puolivälissä. Työtä tarjoavia tahoja on ollut 12-20. Yrittäjyyttä tilaisuudssa ovat olleet suosittelemassa NY ja 4H -järjestöt. Lisäksi Espoon Ohjaamo on ollut läsnä tilaisuudessa.

Vaativuus

Vaativa

Toteuttaja

Toteutettavissa kaikilla lukion vuosikursseilla. Voisi toteuttaa myös ammatillisen koulutuksen puolella

Soveltuvat yhteistyökumppanit

Kesätöitä tarjoavat yritykset

Nuorten yritystoimintaa kehittävät tahot

Neuvontajärjestöt ja -tahot

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Tilaisuuden onnistumiseksi ennakkovalmistelut on tehtävä huolella. Espoossa tätä tilaisuutta valmistelee noin kolme kuukautta opiskelijoista muodostuva järjestäjäkurssi sekä kolme opettajaa. Ennakkovalmisteluihin kuuluvat esim. tilan vuokraaminen, yhteydenotot yhteistyökumppaneihin, tilaisuuden tiedotus ja mainostus sekä järjestäjäopiskelijoiden yhtenäinen ilme.

Rahallisia resursseja tarvitaan opettajien palkkaamiseen ja tila vuokriin sekä somistuksiin ja yhtenäisen ilmeen luomiseksi.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Järjestäjäopiskelijat järjestävät tilaisuuden (erillinen kortti). Muut opiskelijat tulevat paikalle ja osallistuvat tilaisuuteen. Tilaisuudessa on ollut mahdollista luettaa oma CV ja saada siitä kommentteja. Tilaisuudessa on kaikille tarkoitettu yhteinen luento, joka koostuu noin 15 min tietoiskuista. Sen jälkeen opiskelijoiden on mahdollisuus kiertää tapaamassa rekrytoijia ja kyselemässä vinkkejä työnhakuun. Tilaisuudessa selviää myös, että töitä voi tehdä monin eri tavoin: kokoaikaisesti, osa-aikaisesti tai tekemällä töitä itselleen eli perustamalla yrityksen joko kesäksi tai pitemmäksi aikaa. Mitä aktiivisemmin opiskelijat ovat selvitelleet asioita sitä varmemmin he ovat työllistyneet.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppaneina on kesätyöntekijöitä etsiviä tahoja. He pitävät messuilla oman messupisteensä. Yrityksillä on mahdollisuus tavata kerralla runsaasti töitä hakevia nuoria. Myös nuorten kysymykset voivat ohjata kesätyöntekijöiden neuvontaa myöhemmin yrityksessä. Yrityksille tilaisuus on ollut ilmainen.

Kesätyöstä informoivat tahot tapaavat yhdellä kerralla suuren määrän nuoria, sellaisiakin, jotka eivät itsenäisesti hakeudu tietoa hakemaan.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Tapahtuma on kehittynyt näinä kahtena vuonna, jona se on järjestetty. Ensimmäisenä vuonna tilaisuus järjestettiin pääsääntöisesti omin voimin. Viime vuoden tilaisuuden järjestelyissä oli oheistapahtumana verkostoitumistapahtuma yritysten ja opettajien välillä. Tässä yhteydessä saimme paljon apuja myös oman tapahtumamme järjestämiseen Helsingin Tunne työ-tiimiltä. Tänä vuonna järjestämme tilaisuuden yhdessä Espoon Ohjaamotalon kanssa. Ideana olisi ohjata kehitystä siihen suuntaan, että tapahtumasta tulisi vuosittainen toisen asteen kesätyötapahtuma. Näin Ohjaamon rooli kevenisi ammatillisen puolen kesätyötapahtumien järjestäjänä ja he voisivat keskittää resursseja kaikille yhteiseen kesätyötapahtumaan.

Tutustu lisää

Tunne Työ -blogi

Ota yhteyttä

Maija Flinkman

Otaniemen lukio, PL3251 Espoon kaupunki

maija.flinkman@espoo.fi

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Kyky tehdä päätöksiä
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä, Vaativa

Kesto 1 päivä, valmisteluun kuluu 3 kk