Tikkurilan lukiossa järjestettiin kesätyöportfoliokurssi, johon pystyi ilmoittautumaan, mikäli oli saanut vähintään kahden viikon mittaisen kesätyön. Kurssin tehtävät liittyivät tähän kesätyöhön. Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Mallia on kehitetty hankkeen ulkopuolella ja/tai se on ollut käytössä jo ennen Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta.

Aloitteellisuus

Opiskelija pystyi ilmoittautumaan kesätyöportfoliokurssille, mikäli hän oli saanut vähintään kahden viikon mittaisen kesätyön. Ensimmäisessä tapaamisessa esiteltiin oma kesätyöpaikka ja käytiin suoritusohjeet läpi. Kurssilla tehtävänä oli tehdä työhakemus, CV, joko kaksi haastattelua työpaikalla (esim. esimies ja kollega), tai yksi haastattelu ja yrityskuvaus, kesätyöpäiväkirja kymmeneltä työpäivältä, sekä essee koko kokemuksesta. Kesätyöpäiväkirjassa oli valmiit kysymykset, kuten ”miten sinut perehdytettiin”. Myös esseessä oli valmiita apukysymyksiä, kuten ”miltä työskentely tuntui”, ”miten työ vaikutti omiin ajatuksiisi tulevaisuudesta” ja ”mitä opit itsestäsi”. Lisäksi oppilaat liittivät työtodistuksen portfolioon. Syksyllä palautukset käytiin yhdessä läpi ja jaettiin kokemuksia pienryhmissä.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opinto-ohjaaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Toteutettavissa ilman yhteistyökumppania

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Yhteiset tapaamiset täytyi suunnitella etukäteen, samoin kuin opiskelijoille jaettavat tehtävät.

Toimintamalli ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat suorittivat kurssilla annetut tehtävät.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Kun kurssi on konkreettisesti kurssitarjottimessa, se on selkeä toimintamalli.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Keskiverto

Kurssin ensimmäinen tapaaminen oli keväällä ennen kesätyön aloittamista. Viimeinen tapaaminen oli syksyllä, sillä palautukset ja kokemukset voi käydä läpi vasta kesän jälkeen. Kurssi ei siis sovellu niille kolmannen vuosikurssin opiskelijoille, jotka aikovat suorittaa lukion kolmessa vuodessa.

Nanna Oinonen, Tikkurilan lukio

Kuvaus

Opiskelija pystyi ilmoittautumaan kesätyöportfoliokurssille, mikäli hän oli saanut vähintään kahden viikon mittaisen kesätyön. Ensimmäisessä tapaamisessa esiteltiin oma kesätyöpaikka ja käytiin suoritusohjeet läpi. Kurssilla tehtävänä oli tehdä työhakemus, CV, joko kaksi haastattelua työpaikalla (esim. esimies ja kollega), tai yksi haastattelu ja yrityskuvaus, kesätyöpäiväkirja kymmeneltä työpäivältä, sekä essee koko kokemuksesta. Kesätyöpäiväkirjassa oli valmiit kysymykset, kuten ”miten sinut perehdytettiin”. Myös esseessä oli valmiita apukysymyksiä, kuten ”miltä työskentely tuntui”, ”miten työ vaikutti omiin ajatuksiisi tulevaisuudesta” ja ”mitä opit itsestäsi”. Lisäksi oppilaat liittivät työtodistuksen portfolioon. Syksyllä palautukset käytiin yhdessä läpi ja jaettiin kokemuksia pienryhmissä.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opinto-ohjaaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Toteutettavissa ilman yhteistyökumppania

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Yhteiset tapaamiset täytyi suunnitella etukäteen, samoin kuin opiskelijoille jaettavat tehtävät.

Toimintamalli ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat suorittivat kurssilla annetut tehtävät.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Kun kurssi on konkreettisesti kurssitarjottimessa, se on selkeä toimintamalli.

Ota yhteyttä

Nanna Oinonen, Tikkurilan lukio

Aloitteellisuus
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Keskiverto

Kurssin ensimmäinen tapaaminen oli keväällä ennen kesätyön aloittamista. Viimeinen tapaaminen oli syksyllä, sillä palautukset ja kokemukset voi käydä läpi vasta kesän jälkeen. Kurssi ei siis sovellu niille kolmannen vuosikurssin opiskelijoille, jotka aikovat suorittaa lukion kolmessa vuodessa.