Martinlaakson lukiolla kokeiltiin opettajille suunnattua TET-jaksoa. Kemian opettaja tutustui TET-jaksonsa aikana pienpanimon ja paperitehtaan toimintaan. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen

Martinlaakson lukiolla opettajat saivat halutessaan järjestää itselleen ”TET-jakson”, jonka aikana tutustuttiin haluamiinsa työtehtäviin. Itse kävin tutustumassa pienpanimoon ja paperitehtaaseen. Oluen panemisessa kemia, biologia ja tekniikka yhdistyi, lisäksi teemana oli vahvasti pienyrittäjyys. Paperitehdas puolestaan edusti soveltavaa kemianteollisuutta. Siellä pääsin tutustumaan tehtaan toimintaan ja biopolttoaineen valmistamiseen. Reissuni kesti yhteensä kaksi päivää. Tällainen ”TET-jakso” toi opettajalle hyvää vaihtelua normaaliin opetusarkeen, sekä antoi lisää näkökulmia oman aineen mahdollisuuksiin nuoren myöhemmässä urakaaressa.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opettaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Itseä kiinnostavan ja oman aineen opetuksen kannalta hyödyllisen toimialan edustaja

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Etukäteisvalmisteluja oli työpaikan hankkiminen ja käytännöistä sopiminen. Lisäksi opiskelijoiden tehtävät opettajan poissaolon ajalle tuli suunnitella.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut oppilaitoksen muuhun toimintaan.

Toteuttamisessa tulee huomioida mahdolliset lisäkustannukset matkoista ja majoituksesta.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina on tutustuttaa opettaja omaan toimintaansa. Yhteistyökumppani voi saada opettajalta esimerkiksi ideoita tai vinkkejä omaan liiketoimintaansa.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Juurruttamisen kannalta tärkeää on esimiehen tuki, sekä hyvä etukäteissuunnittelu.

Tutustu lisää

Tunne Työ -blogi

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Viikko, Päivä, Keskiverto

TET-jakson pituus vaihteli opettajan mukaan, itse olin koululta pois kaksi päivää.

Ajankohdalla ei sinänsä ole muuta väliä, kuin että sen tulee sopia opettajalle itselleen ja työpaikalle.

Klaus Salo, Martinlaakson lukio

Kuvaus

Martinlaakson lukiolla opettajat saivat halutessaan järjestää itselleen ”TET-jakson”, jonka aikana tutustuttiin haluamiinsa työtehtäviin. Itse kävin tutustumassa pienpanimoon ja paperitehtaaseen. Oluen panemisessa kemia, biologia ja tekniikka yhdistyi, lisäksi teemana oli vahvasti pienyrittäjyys. Paperitehdas puolestaan edusti soveltavaa kemianteollisuutta. Siellä pääsin tutustumaan tehtaan toimintaan ja biopolttoaineen valmistamiseen. Reissuni kesti yhteensä kaksi päivää. Tällainen ”TET-jakso” toi opettajalle hyvää vaihtelua normaaliin opetusarkeen, sekä antoi lisää näkökulmia oman aineen mahdollisuuksiin nuoren myöhemmässä urakaaressa.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opettaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Itseä kiinnostavan ja oman aineen opetuksen kannalta hyödyllisen toimialan edustaja

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Etukäteisvalmisteluja oli työpaikan hankkiminen ja käytännöistä sopiminen. Lisäksi opiskelijoiden tehtävät opettajan poissaolon ajalle tuli suunnitella.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut oppilaitoksen muuhun toimintaan.

Toteuttamisessa tulee huomioida mahdolliset lisäkustannukset matkoista ja majoituksesta.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina on tutustuttaa opettaja omaan toimintaansa. Yhteistyökumppani voi saada opettajalta esimerkiksi ideoita tai vinkkejä omaan liiketoimintaansa.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Juurruttamisen kannalta tärkeää on esimiehen tuki, sekä hyvä etukäteissuunnittelu.

Tutustu lisää

Tunne Työ -blogi

Ota yhteyttä

Klaus Salo, Martinlaakson lukio

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Viikko, Päivä, Keskiverto

TET-jakson pituus vaihteli opettajan mukaan, itse olin koululta pois kaksi päivää.

Ajankohdalla ei sinänsä ole muuta väliä, kuin että sen tulee sopia opettajalle itselleen ja työpaikalle.